Aktualne wymogi dla podróżujących

Sprawdź jakie warunki należy spełnić przed wyjazdem.

Wakacje to czas relaksu i beztroski. Dlatego robimy wszystko, by planując Wasz wypoczynek, towarzyszyło Wam poczucie bezpieczeństwa i spokoju.

Na bieżąco aktualizujemy informacje, podawane przez poszczególne kraje, dotyczące zasad podróżowania w związku z COVID-19. Na tej stronie znajdziecie dane dla kierunków znajdujących się w naszej ofercie.

Wszyscy wiemy, że sytuacja zmienia się dynamicznie, dlatego będziemy w miarę możliwości uzupełniać te dane, natomiast zdecydowanie rekomendujemy, by w sprawie aktualnych wytycznych i jakichkolwiek wątpliwości kontaktować się z naszą infolinią:

61 67 85 300 infolinia@eccoholiday.com

Musisz zrobić test na COVID-19 przed podróżą?

Test PCR lub antygenowy możesz wykonać u jednego z naszych dostawców, na preferencyjnych warunkach. Wraz z wynikiem testu otrzymasz jego potwierdzenie w języku angielskim, wymagane w podróży.

Sprawdź szczegóły

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

TEST

Kto jest uważany za osobę zaszczepioną?

Osoby, które ukończyły pełen cykl szczepień w państwie pochodzenia.

Wymogi wobec osób zaszczepionych

Testy przed przyjazdem

Nie są wymagane.

Testy po przyjeździe

Nie są wymagane.

Kwarantanna

Nie jest wymagana.

Osoby niezaszczepione

Testy przed przyjazdem

Nie są wymagane.

Testy po przyjeździe

Władze argentyńskie zalecają osobom nie w pełni zaszczepionym wykonanie testu w kierunku COVID-19 w ciągu 24 godzin po wjeździe do Argentyny.

Ozdrowieńcy

Testy przed przyjazdem

Nie są wymagane.

Testy po przyjeździe

Władze argentyńskie zalecają osobom nie w pełni zaszczepionym wykonanie testu w kierunku COVID-19 w ciągu 24 godzin po wjeździe do Argentyny.

 

 

 

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

KOD QR/FORMULARZ

Każda osoba wjeżdżająca do Argentyny (dotyczy to zarówno obywateli argentyńskich, jak i cudzoziemców) zobowiązana jest, w ciągu 48 godzin przed podróżą, do wypełnienia elektronicznego formularza (declaración jurada) na stronie Dirección Nacional de Migraciones.

Zwolnieni z tego wymogu są turyści wjeżdżający do Argentyny drogą lądową na krócej niż 24 godziny.


Argentyna

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

Zniesienie wszelkich obostrzeń COVID-19 z dniem 1.05.2022​​​​

 


Albania

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

TEST

Osoby zaszczepione są zwolnione z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu na Covid. 

 

Osoby niezaszczepione mają obowiązek wykonania testu PCR na 48h przed wjazdem do kraju. Test musi być przetłumaczony na język angielski. 

 

Formularz lokalizacyjny

 

Funkcjonuje w ramach obowiązkowej aplikacji monitorującej stan zdrowia – Tawakkalna.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

KOD QR / FORMULARZ

Turyści odwiedzający Królestwo są zobowiązani do zarejestrowania faktu odbycia szczepienia  za pomocą portalu https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home


Arabia Saudyjska

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

Osoby zaszczepione zwolnione są z obowiązku okazywania negatywnego wyniku na Covid.

Osoby niezaszczepione lub nie posiadające statusu ozdrowieńca w celu uniknięcia kwarantanny zobowiązane są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego negatywny wynik testu PCR (ważny 72 h) lub antygenowego (ważny 24 h) w formie:

·         zaświadczenia wydanego przez punkt testujący zawierającego: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę i godzinę pobrania próbki, wynik testu - negatywny/pozytywny oraz podpis i pieczęć osoby testującej lub kod kreskowy lub kod QR;

·         zaświadczenia lekarskiego wydanego zgodnie ze wzorem A lub B znajdujego się na stronie Ambasady RP w Wiedniu.

Dokument potwierdzający negatywny wynik testu powinien być wydany w języku angielskim lub niemieckim.

Ozdrowieńcy są zwolnieni z obowiązku posiadania testu, jeśli podczas wjazdu do Austrii przedstawią w języku angielskim lub niemieckim:

·         certyfikat ozdrowieńca lub

·         zaświadczenie lekarskie – wzory zaświadczeń lekarskich (formularz A i B) znajdują się na stronie Ambasady RP w Wiedniu

potwierdzające przebycie infekcji wirusem SARS-CoV-2 w okresie ostatnich 180 dni.

 

Kwarantanna

Osoby, które podczas wjazdu do Austrii przedstawią dokument potwierdzający jedną z trzech okoliczności:

- szczepienie lub

- status ozdrowieńca lub

- przeprowadzenie testu PCR lub antygenowego

nie podlegają kwarantannie w Austrii.

Osoby, które nie przedstawią dokumentu potwierdzającego jednej z okoliczności zobowiązane są do odbycia dziesięciodniowej kwarantanny. Kwarantannę uznaje się za zakończoną po przedstawieniu negatywnego wyniku testu (PCR lub antygenowy).

 

Formularz lokalizacyjny

Osoby, które podczas wjazdu do Austrii nie posiadają dokumentu potwierdzającego jedną z trzech okoliczności:

- szczepienie lub

- status ozdrowieńca lub

- przeprowadzenie testu PCR lub antygenowego

zobowiązane są do elektronicznej rejestracji. Rejestracja może zostać wykonana nie wcześniej niż 72 godziny przed wjazdem do Austrii. Potwierdzenie wykonania rejestracji przesłane zostanie na skrzynkę poczty elektronicznej. Potwierdzenie rejestracji, w formie elektronicznej lub wydrukowanej, należy okazać przy przekroczeniu granicy. W przypadku braku technicznych możliwości wykonania elektronicznej rejestracji, na zasadzie wyjątku, możliwe jest skorzystanie z formularza przygotowanego w języku niemieckim lub angielskim (załącznik D i E poniżej). Wypełniony formularz należy okazać podczas kontroli, np. przy przekroczeniu granicy.


Austria

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

TEST

Brak obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu na Covid.

 

 

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

Podczas przekraczania granicy podróżujący muszą mieć zainstalowaną aplikację „Be Aware Bahrain”.


Bahrajn

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

TEST

Bułgaria zniosła wszelkie wymogi dla wszystkich podróżujących.


Bułgaria

 

TEST

Osoby zaszczepione

Kto jest uważany za osobę zaszczepioną?

Aby osoba była uznana za w pełni zaszczepioną, ostatnia (jedyna) dawka szczepienia musi zostać podana minimum 14 dni przed wejściem na pokład statku powietrznego/przekroczeniem granicy lądowej.

Brazylijskie władze uznają wszystkie oficjalne dokumenty potwierdzające wykonanie szczepienia, w tym Unijny Certyfikat Szczepienia.

Narodowa Agencja Nadzoru Sanitarnego - ANVISA dopuściła do stosowania następujące szczepionki:

Comirnaty - Pfizer/Wyeth,

Coronavac - Butantan,

Janssen Vaccine - Janssen-Cilag,

Oxford/Covishield – Fiocruz/Astrazeneca - https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/coronavirus/vacinas.

Ponadto uznawane są też szczepionki rekomendowane przez światową Organizację Zdrowia (WHO), a także stosowane przez władze krajów, w których podróżny został zaszczepiony -  zatem szczepionki zatwierdzone w Unii Europejskiej i stosowane Polsce (Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson&Johnson) są w pełni uznawane przez władze sanitarne Brazylii.

Pamiętaj żeby sprawdzić przed podróżą jakie są wymagania linii lotniczych – mogą się one różnić od przepisów brazylijskich.

Jaki jest status osób nie w pełni zaszczepionych?

Z nielicznymi wyjątkami (vide pkt. 2), jedynie obywatele Federacyjnej Republiki Brazylii oraz cudzoziemcy mieszkający na terytorium Brazylii, którzy nie są w pełni zaszczepieni maja prawo wjazdu na terytorium Brazylii.

Wymogi wobec osób zaszczepionych

Testy przed przyjazdem

Podróżny przed wejściem na pokład statku powietrznego lub przekroczeniem granicy lądowej musi okazać trzy dokumenty:

1.      dokument potwierdzający wykonanie testu w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, z wynikiem ujemnym lub niereaktywnym, testu antygenowego, wykonanego w ciągu 24 godzin przed wejściem na pokład lub testu laboratoryjnego RT-PCR wykonanego 72 godziny przed wejściem na pokład z zachowaniem następujących kryteriów:

a.      w przypadku lotu z przesiadkami lub międzylądowania, kiedy podróżny pozostaje w zastrzeżonej strefie portu lotniczego, okresy, o których mowa powyżej będą liczone w odniesieniu do wejścia na pokład w pierwszym etapie podróży;

b.      w przypadku lotu z przesiadkami lub międzylądowania, kiedy podróżny opuści  zastrzeżoną strefę portu lotniczego, w której dokonał migracji i przekroczył 72 godziny od wykonania testu RT-PCR lub 24 godziny testu antygenowego, podróżny musi przedstawić dokument potwierdzający wykonanie nowego testu, RT-PCR lub testu antygenowego, z wynikiem ujemnym lub niewykrywalnym przy dokonywaniu odprawy do Republiki Federacyjnej Brazylii;

2.      dokument potwierdzający wykonanie szczepienia środkami zatwierdzonymi przez Narodową Agencję Nadzoru Zdrowia (ANVISA) lub Światową Organizację Zdrowia lub przez władze kraju, w którym podróżny został zaszczepiony, których zastosowanie ostatniej dawki lub pojedynczej dawki nastąpiło co najmniej czternaście dni przed datą wejścia na pokład.

3.      Oświadczenie Zdrowia Podróżnego – DSV (drukowane lub w formie cyfrowej), wypełnione w ciągu 72 godzin poprzedzających wjazd do Federacyjnej Republiki Brazylii, zawierające zgodę na przestrzeganie obostrzeń sanitarnych w okresie pobytu w kraju https://formulario.anvisa.gov.br/.

Przedstawione podczas kontroli granicznej potwierdzenia wykonanie testu oraz szczepienia powinno być sporządzone w języku portugalskim lub hiszpańskim lub angielskim.

Testy po przyjeździe

Wymagany jedynie w przypadku skierowania podróżnego na kwarantannę (po 14 dniach).

Kwarantanna

Podróżni zwolnieni z obowiązku posiadania dowodu szczepienia, przy wjeździe na terytorium Brazylii, muszą przejść 14-dniową kwarantannę w miejscu docelowym, pod adresem zarejestrowanym w Deklaracji Zdrowia Podróżnego – DSV (Formularz lokalizacyjny).

Osoby niezaszczepione

Testy przed przyjazdem

Z okazania potwierdzenia wykonania szczepienia zwolnieni są jedynie podróżni:

1.      którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą być zaszczepienie (przeciwskazania), pod warunkiem, że jest to stwierdzone zaświadczeniem lekarskim;

2.      którzy nie kwalifikują się do szczepień ze względu na wiek, według kryteriów określonych przez Ministerstwo Zdrowia w Krajowym Planie Realizacji Szczepień przeciwko COVID-19 i opublikowanych na stronie Ministerstwa Zdrowia;

3.      ze względu na kwestie humanitarne;

4.      pochodzące z krajów o niskim zasięgu szczepień, według listy opublikowanej przez Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie internetowej; oraz

5.      obywatele Federacyjnej Republiki Brazylii oraz cudzoziemcy mieszkający na terytorium Brazylii, którzy nie są w pełni zaszczepieni.

Podróżny zwolniony z okazania dokumentu potwierdzającego wykonanie szczepienia przy wejściu na pokład statku powietrznego lub przekroczeniu granicy lądowej obowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający wykonanie testu w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, oraz Oświadczenie Zdrowia Podróżnego – DSV (drukowane lub w formie cyfrowej), wypełnione w ciągu 72 godzin poprzedzających wjazd do Federacyjnej Republiki Brazylii, zawierające zgodę na przestrzeganie obostrzeń sanitarnych w okresie pobytu w kraju https://formulario.anvisa.gov.br/.

Testy po przyjeździe

Wymagany jedynie w przypadku skierowania podróżnego na kwarantannę (po 14 dniach).

Kwarantanna

Podróżni zwolnieni z obowiązku posiadania dowodu szczepienia, przy wjeździe na terytorium Brazylii, muszą przejść 14-dniową kwarantannę w miejscu docelowym i pod adresem zarejestrowanym w Deklaracji Zdrowia Podróżnego – DSV (Formularz lokalizacyjny).

Kwarantanna może zostać skrócona jeśli podróżny wykona test RT-PCR lub test antygenowy nie wcześniej niż piątego dnia po rozpoczęciu kwarantanny a wynik testu będzie negatywny oraz o ile podróżny jest bezobjawowy.

Ozdrowieńcy

Testy przed przyjazdem

Potwierdzenie przebycia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 nie zwalnia z: obowiązku przedstawienia dokumentu potwierdzającego wykonanie testu w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2,  ani potwierdzenia wykonania szczepienia.

Podróżni, którzy przebyli zakażenie COVID-19 w ciągu ostatnich 90 dni, liczonych od dnia wystąpienia objawów, którzy są bezobjawowi i maja potwierdzenie wykonanie testu w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, z wynikiem ujemnym lub niereaktywnym będą mgli przekroczyć granicę Brazylii po przedstawieniu następujących dokumentów:

- dwa wyniki RT-PCR, w odstępie co najmniej 14 dni, przy czym ostatni musi być przeprowadzony w ciągu 72 dwóch godzin przed przekroczeniem granicy;

- test antygenowy, który daje wynik ujemny lub niereaktywny po ostatnim wykrywalnym wyniku RT-PCR; oraz

- zaświadczenie lekarskie, które musi zawierać podpis odpowiedzialnego lekarza i stwierdzać, że dana osoba jest bezobjawowa i może odbyć podróż, łącznie ze wskazaniem daty podróży.

Testy po przyjeździe

 

Wymagany jedynie w przypadku skierowania podróżnego na kwarantannę (po 14 dniach).

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

KOD QR / FORMULARZ

Każdy podróżujący do Brazylii musi okazać Oświadczenie Zdrowia Podróżnego – DSV (drukowane lub w formie cyfrowej), wypełnione w ciągu 72 godzin poprzedzających wjazd do Federacyjnej Republiki Brazylii, zawierające zgodę na przestrzeganie obostrzeń sanitarnych w okresie pobytu w kraju https://formulario.anvisa.gov.br/.


Brazylia

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

TEST

Dla osób wjeżdżających bezpośrednio z terytorium UE lub strefy Schengen od 09.04.2022 zniesiono obostrzenia związane z epidemią (szczepienia nie są w tym przypadku wymagane).

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK, należy wypełnić formularz deklaracji zdrowia na stronie: https://entercroatia.mup.hr/


Chorwacja

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

TEST

Osoby zaszczepione są zwolnione z obowiązku okazywania negatywnego wyniku testu. Wymagane jest okazanie ważnego Unijnego Certyfikatu Szczepienia (jeśli nie upłynęło 270dni od szczepienia).

Osoby niezaszczepione zobowiązane są do przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR wykonanego na 72 godziny przed wylotem lub testu antygenowego wykonanego w ciągu 24 godzin przed wylotem.

Ozdrowieńcy zobowiązani są do przedstawienia Unijnego Certyfikatu Ozdrowieńca. Obowiązuje on po min. 7dniach do max 180dni od uzyskania pozytywnego wyniku testu na Covid-19.

Dzieci do 12 roku życia są zwolnione z obowiązku okazywania testu/certyfikatu.

Pasażerowie losowo wybranych rejsów mogą zostać skierowani na test Covid po przylocie. Koszt ponosi rząd Cypryjski. Nie poddanie się testowi skutkuje 10-dniową kwarantannę na koszt pasażera.

 

Od 18kwietnia 2022 nine trzeba wypełniać formularza Cyprus Flight Pass. 

https://www.visitcyprus.com/news/774-covid19-travel-protoco

 

MASECZKI

Tak, w wyznaczonych strefach.

 


Cypr

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

TEST

Od 11 marca 2022 r. obowiązują nowe zasady wjazdowe – turyści z Polski mogą wybrać się do Czarnogóry bez konieczności okazywania wyników testów lub certyfikatów szczepienia/ozdrowieńca.

Obowiązek noszenia maseczek ochronnych w zamkniętej przestrzeni publicznej oraz w środkach transportu publicznego na terenie całej Czarnogóry. Noszenie maseczek na zewnątrz nie jest wymagane pod warunkiem przestrzegania dystansu społecznego min. 2 metry.


Czarnogóra

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

Republika Czeska zniosła wymóg posiadania dokumentów określających status związany z COVID 19 oraz wypełniania formularza lokalizacyjnego dla osób podróżujących z krajów UE (w tym z Polski) do Czech - brak obowiązku wykonywania testów, przedkładania zaświadczeń, wypełniania formularza lokalizacyjnego.


Czechy

TEST

Nie jest wymagany.

Tranzyt przez Niemcy:

W celu rozpoczęcia podróży do/przez Niemcy niezbędne jest okazanie "potwierdzenia/ certyfikatu zdrowia", tj.: negatywnego wyniku testu (zalecane), potwierdzenia szczepienia lub potwierdzenia wyzdrowienia.

- potwierdzenie negatywnego wyniku antygenowego/PCR:
dowodem testu jest negatywny wynik testu antygenowego w formie papierowej lub cyfrowej (nie może być to zdjęcie formy papierowej), który został wykonany maksymalnie 48 godzin przed wylotem lub negatywny wynik testu PCR (nie może być to zdjęcie formy papierowej), który musiał zostać wykonany mniej niż 48 godziny przed wylotem. Akceptowane są certyfikaty testów w języku niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim lub hiszpańskim. W przypadku wjazdu z obszaru mutacji wirusa, test antygenowy może być datowany maksymalnie na 24 godziny przed wylotem.
- potwierdzenie szczepienia:

 

potwierdzenie kompletnego szczepienia ochronnego przeciwko SARS-CoV-2 przeprowadzonego dwoma lub kilkoma dawkami szczepionek wymienionych przez Instytut Paula Ehrlicha w Internecie pod adresem https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19 i upłynęło co najmniej 14 dni od ostatniego wymaganego szczepienia. Potwierdzenie szczepienia przyjmowane jest w języku niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim lub hiszpańskim w formie papierowej lub cyfrowej (nie może być to zdjęcie formy papierowej). Potwierdzenie powinno zawierać m. in. takie dane jak imię i nazwisko osoby zaszczepionej, datę urodzenia, datę przyjęcia ostatniej dawki, nazwę szczepionki, organ wydający dokument. Osoba, która jednorazowo przyjęła preparat Janssen (Johnson & Johnson) od dnia 15.01.2022 nie jest uznawana za zaszczepioną. W celu uznania za osobę zaszczepioną konieczne jest przyjęcie drugiej dawki (Johnson & Johnson, lub Pfizer lub Moderna)

MASECZKI

Tak, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK, Koniecznie jest wypełnienie formularza na stronie https://eticket.migracion.gob.do/. Formularz można wypełnić w dowolnym momencie przed podróżną lecz koniecznie trzeba mieć kod QR na urządzeniu elektronicznym lub w formie papierowej ze sobą w dniu wylotu do okazania na lotnisku.


Dominikana

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

TEST

Zasady wjazdu do Egiptu:

 • Podróżujący do Egiptu ma obowiązek okazać negatywny wynik testu PCR na obecność COVID-19 przetłumaczony na język angielski lub język arabski. Badanie powinno być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 72 godziny przed planowanym czasem wylotu samolotu lecącego bezpośrednio do Egiptu. W przypadku osób przekraczających granicę lądową lub morską badanie powinno być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 72 godziny przed przekroczeniem granicy Egiptu. Zaświadczenie dotyczące wyniku testu musi być oryginalne i zawierać oryginalną pieczątkę z podpisem laboratorium lub kod QR.
 • Obowiązek przedstawienia wyników testów PCR dotyczy również dzieci, które ukończyły 6 lat.
 • Turyści podróżujący do Hurghady, Marsa Alam, Szarm El-Szejk lub Taby, nie posiadający odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego negatywny wynik testu na koronawirusa, mogą odpłatnie wykonać test PCR na egipskim lotnisku.
 • Podróżni, którzy wykonują test po przylocie muszą pozostać w pokoju hotelowym do czasu otrzymania wyniku. Wyniki przekazywane są przez hotel zazwyczaj w ciągu 12 do 24 godzin po wykonaniu testu.
 • W przypadku wyniku pozytywnego, podróżni kierowani są na kwarantannę we własnym mieszkaniu lub hotelu, która trwa 10 dni. W przypadku pozytywnego wyniku testu PCR u dzieci, które ukończyły 6 lat, podczas kwarantanny musi im towarzyszyć przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny.
 • Wykonanie ponownego testu PCR jest możliwe dopiero po trzech dniach od momentu otrzymania wyników. Koszt tego testu pokrywa podróżny, test powinien być wykonany przez laboratoria, które zostały zatwierdzone przez egipskie ministerstwo zdrowia.
 • Turysta zostanie zwolniony z kwarantanny po 10 dniach za zgodą Ministerstwa Zdrowia, jeśli nie występują u niego  żadne objawy choroby Covid-19. Jeżeli jednak w tym czasie (po 10 dniach) turysta nadal będzie posiadał objawy choroby, do zwolnienia z kwarantanny wymagany będzie negatywny test PCR.
 • Ważne! – jeśli z powodu kwarantanny nie zdążysz na samolot, musisz skontaktować się z biurem podróży, aby zorganizować nowy lot.

Powyższe regulacje nie obejmują dzieci w wieku do 6 lat oraz osób posiadających certyfikat pełnego szczepienia z kodem QR, wykonanego na 14 dni przed planowanym przekroczeniem granicy. Certyfikat powinien być okazany w formie wydrukowanej. Strona egipska nie akceptuje wersji elektronicznych. Egipskie służby medyczne akceptują świadectwa otrzymania szczepień przeciwko COVID-19, które zostały zatwierdzone przez Światową Organizację Zdrowia i Egipski Urząd ds. Leków: Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharma, Sinovac, Sputnik, Johnson & Johnson.

 • Władze egipskie nie doprecyzowały jaką formę powinien mieć dokument potwierdzający otrzymanie szczepień przeciwko COVID-19. Medyczne służby lotniskowe wskazują, że istotne przy weryfikacji certyfikatów będzie, żeby dane sczytane z kodu QR wskazywały m. in.: pełne dane podróżnego, dane podmiotu uprawnionego do wystawienia dokumentu, daty szczepień oraz rodzaj przyjętych szczepionek. W związku z powyższym przed planowaną podróżą sugerujemy kontakt z przewoźnikiem lotniczym w celu uzyskania szczegółowych informacji.    

Należy liczyć się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z wykonywaniem kolejnych testów, wizytami lekarskimi oraz transportem do placówek medycznych.

W przypadku pozytywnego testu na koronawirusa należy mieć na względzie, że linie lotnicze mogą zastrzec prawo do niewpuszczenia osoby zakażonej na pokład oraz okazania negatywnego wyniku testu PCR.

 • W celu pozyskania szczegółowych informacji związanych z okresem, w którym można przeprowadzić test przed planowaną podróżą oraz warunkami, które musi spełniać certyfikat określający wyniki testu, zalecamy wcześniejszy kontakt z właściwymi liniami lotniczymi.

W związku z możliwymi zmianami w powyższych regulacjach prosimy
o bieżące śledzenie kolejnych komunikatów oraz stały kontakt z przewoźnikiem.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach, obowiązkowo na transferach i podczas kwaterowania, zalecane również w restauracjach hotelowych.

KOD QR / FORMULARZ

TAK, konieczne wypełnienie formularza deklaracji sanitarnej, druk wysyłamy wraz z informacją wylotową. Dokument należy wydrukować, czytelnie wypełnić i zabrać ze sobą na lotnisko.


Egipt

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

 

ZASADY WJAZDU DO ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH:

 

1.Ważne zaświadczenie/certyfikat o wykonaniu szczepienia potwierdzające, że podróżny jest w pełni zaszczepiony szczepionką zatwierdzoną przez WHO lub Zjednoczone Emiraty Arabskie (pełne szczepienie to 2 dawki szczepionki; 3 dawka, czyli dawka przypominająca przedłuża ważność certyfikatu o kolejne 9 miesięcy po upływie 14 dni od daty zaszczepienia). Zaświadczenie/certyfikat musi posiadać kod QR.

ALBO

2.Ujemny wynik testu na obecność Covid-19  przeprowadzanego metodą reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT‑PCR). Zaświadczenie o wyniku testu RT‑PCR musi być wydane przez upoważnioną placówkę w kraju wylotu pasażera w ciągu 48 godzin od momentu pobrania próbki do badania. Zaświadczenie musi zawierać kod QR.

ALBO

3.Ważne zaświadczenie lekarskie wydane przez odpowiednie władze krajowe potwierdzające przebycie Covid-19 (uzyskanie statusu ozdrowieńca) wystawione na co najmniej 1 miesiąc przed datą przylotu do Dubaju. Zaświadczenie musi zawierać kod QR.

 

Pasażer może zostać poproszony o wykonanie testu PCR po przylocie na lotnisko w Dubaju i poddaniu się kwarantannie do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu. W przypadku pozytywnego wyniku testu pasażer musi postępować zgodnie z wytycznymi odpowiedniej instytucji ds. zdrowia publicznego w Dubaju.

 

==================================================

ABU DHABI

 Wymagane wypełnienie rejestracji podróży 

https://smartservices.icp.gov.ae/echannels/web/client/guest/index.html#/registerArrivals

 • Ważny negatywny wynik testu COVID 19 PCR wydany w ciągu 48 godzin po pobraniu próbki i wystawiony przez zatwierdzonego świaczeniodawcę opieki zdrowotnej z kodem QR.
 • Ważne zaświadczenie lekarskie z kodem QR iwydane przez odpowiednie władze potwierdzające, że pasażer wyzdrowiał z COVID 19 w ciągu 1 miesiąca od dnia wyzdrowienia do dnia przybycia.
 • Ważne zaświadczenie o szczepieniu sstwierdzające, że pasażer jest w pełni zaszczepiony szczepionką zatwierdzoną przez WHO lub Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) i zawierające kod QR.

 

 

Należy pamiętać, że drukowane lub cyfrowe wyniki testu PCR lub zaświadczenia o szczepieniu przeciw Covid są akceptowane w języku angielskim lub arabskim i muszą zawierać kod QR. Certyfikaty SMS nie są akceptowane. Wyniki testu PCR w kierunku COVID-19 lub zaświadczenia o szczepieniu przeciw Covid w innych językach są dopuszczalne, jeśli można je potwierdzić w punkcie wyjazdu. Np. zaświadczenie w języku polskim będzie akceptowany tylko na lotnisku w Polsce.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

Wymagany wypełniony formularz zdrowia.Formularz zdrowia


Emiraty Arabskie

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

Każdy podróżny udający się do Francji metropolitalnej z krajów członkowskich UE, w tym z Polski, musi okazać certyfikat osoby zaszczepionej/ozdrowieńca lub negatywny wynik testu PCR lub antygenowego wykonanego maksymalnie 24h przed wyjazdem. Powyższe dokumenty powinny być w języku francuskim lub angielskim.

Dzieci w wieku 12-18 lat, podróżujące z krajów członkowskich UE, przy wjeździe do Francji podlegają tym samym wymogom co osoby dorosłe. Dzieci poniżej 12 roku życia są zwolnione z wykonywania testu PCR lub antygenowego.

Unijny certyfikat covidowy jest ważny 270 dni od podania drugiej dawki, po trzeciej dawce ważność certyfikatu przedłuża się do roku.

Certyfikat ozdrowieńca jest ważny od 11 do 180 dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR.

Od 14 marca 2022 r. Francja zniosła tzw. pass vaccinal. Nie ma już zatem wymogu okazywania go przy wstępnie do restauracji, hotelu, muzeum.

Kontrole sanitarne nie dotyczą:

 

 kierowców transporcie drogowym,
 pracowników przygranicznych,
 mieszkańców obszarów przygranicznych w promieniu 30 km od ich miejsca zamieszkania oraz na okres do 24h.

 


Francja

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

TEST

Grecja zniosła wymóg posiadania dokumentów określających status związany z COVID 19.

Nie ma obowiązku wykonywania testów, przedkładania certyfikatów szczepienia, wypełniania formularza lokalizacyjnego.

 

Od 15.03.2022 nie ma obowiązku wypełniania formularza lokalizacyjnego.


Grecja

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

TEST

 

Osoby zaszczepione zwolnione są z obowiązku okazania negatywnego testu PCR (władze gruzińskie nie określiły terminu ważności certyfikatów, nie powinien on jednak utracić ważności w kraju jego wykonania (tzn. istnieje wciąż możliwość pobrania kodu QR z konta pacjenta)).

Bez konieczności przedstawiania negatywnego wyniku testu można podróżować od momentu przyjęcia drugiej dawki szczepionki (jednej w przypadku Johnson& Johnson). Również jest uznawane zaświadczenie o przyjęciu dawki przypominającej. Po przyjęciu pełnego cyklu szczepienia można od razu wjechać do Gruzji.

 

Osoby niezaszczepione - obowiązkowy test PCR (RT-PCR) wykonany w ciągu ostatnich 72 godz przed przyjazdem. Zaświadczenie musi być w języku angielskim, rosyjskim lub gruzińskim.

 

Dzieci - obowiązek wykonywania testów PCR przed i po przyjeździe do Gruzji dotyczy wyłącznie dzieci powyżej 10 roku życia. Jego zasady są takie same jak w przypadku osób dorosłych.

 

MASECZKI

TAK, obowiązuje nakaz zasłaniania ust oraz nosa w zamkniętych obiektach użyteczności publicznej, środkach transportu zbiorowego oraz na otwartej przestrzeni.

 


Gruzja

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

TEST

Podróżując do Hiszpanii, bez zaświadczenia o przyjęciu pełnego szczepienia przeciw COVID-19, musisz przedstawić jedno z poniższych zaświadczeń:

1. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na obecność SARS-CoV-2 — uznawane są zaświadczenia o wyniku testu wykonanego techniką NAAT (np. PCR) w ciągu 72 godzin przed przylotem do Hiszpanii lub zaświadczenia o wyniku testu antygenowego wykonanego w ciągu 24 godzin przez przylotem do Hiszpanii (dot. szybkich testów antygenowych uwzględnionych we wspólnym wykazie szybkich testów antygenowych publikowanym przez Komisję Europejską na podstawie Zalecenia Rady 2021/C 24/01); zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko podróżującego, datę przeprowadzenia testu, wskazanie rodzaju przeprowadzonego testu, wskazanie kraju, w którym przeprowadzono test.

2. Zaświadczenie o przebyciu COVID-19 — uznawane będą zaświadczenia wydane przynajmniej 11 dni od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu wykonanego techniką NAAT; zaświadczenia tracą ważność po 180 dniach od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu wykonanego techniką NAAT; zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko podróżującego, datę przeprowadzenia pierwszego testu z wynikiem pozytywnym, wskazanie rodzaju przeprowadzonego testu NAAT oraz wskazanie kraju, w którym przeprowadzono test.

 

Zaświadczenia należy przedstawić w języku hiszpańskim, angielskim, francuskim lub niemieckim. W przypadku braku możliwości uzyskania dokumentu w jednej w powyższych wersji językowych, oryginalne zaświadczenie należy przedstawić z tłumaczeniem przysięgłym na język hiszpański.

 

 

Osoby, które nie są zaszczepione, będą musiały poddawać się na miejscu testom na własny koszt aby móc korzystać z np. restauracji, barów.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach. W Hiszpanii i na Wyspach Kanaryjskich obowiązuje nakaz zasłaniania ust oraz nosa w przestrzeni publicznej w tym na ulicach i w obiektach zamkniętych.

KOD QR / FORMULARZ

TAK, Najwcześniej na 48 godzin przed wylotem i najpóźniej przed rozpoczęciem podróży należy zarejestrować się na stronie https://www.spth.gob.es/ i wypełnić formularz. Formularz musi zostać wypełniony osobno dla każdego uczestnika wyjazdu, także dla dzieci poniżej 2 roku życia. Po wypełnieniu formularza generowany jest kod QR. Pamiętaj także, by przed podróżą przygotować kod QR i mieć go przy sobie na urządzeniu elektronicznym lub w wersji papierowej.

Osoby zaszczepione są zwolnione z obowiązku wypełniania formularza. 


Hiszpania

TEST

Zaświadczenie lekarskie w języku angielskim stwierdzające negatywny wynik testu RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed wylotem.

2% przypadkowo wybranych pasażerów wszystkich lotów międzynarodowych zostanie poddana testom RT-PCR po przylocie do Indii. Koszt testu ponosi podróżujący. Nie ma konieczności oczekiwania na wynik testu na lotnisku.

 

Formularz lokalizacyjny

Wszystkie osoby przylatujący]e do Indii zobowiązane są do wypełnienia deklaracji dotyczącej swojego stanu zdrowia. Aktualny formularz jest dostępny pod linkiem: https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration.


Indie

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

TEST

Obostrzenia obowiązywały do 25 lutego 2022r, po tej dacie zostały zniesione wszelkie obostrzenia związane z Covid-19 w Republice Islandii. 


Islandia

TEST

Od 21.05 Izrael znosi konieczność wykonania testów zarówno przed wylotem z Polski, jak również po przylocie na terytorium Izraela zarówno dla osób zaszczepionych jak i niezaszczepionych.

KOD QR/FORMULARZ


Nie więcej niż 48h przed podróżą (ale lepiej wcześniej niż później) należy wypełnić formularz on-line.

 


Izrael

TEST

TAK, wymagane jest przedstawienie negatywnego testu PCR lub antygenowego wykonanego na mniej niż 72h przed przylotem na Jamajkę (dzieci w wieku do 12 lat są zwolnione z tego obowiązku). 

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

 


Jamajka

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

Wszyscy przylatujący do Jordanii, mają obowiązek:
zarejestrowania się na stronie 
https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ celem uzyskania kodu QR. Kod QR należy okazać przy stanowisku nadania bagażu. Osoby bez kodu QR nie zostaną wpuszczone na pokład samolotu. Z obowiązku rejestracji zwolnione są dzieci poniżej 5 roku życia.
- posiadania ubezpieczenia z klauzulą pokrywającą koszty leczenia
COVID 19;

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK,
konieczne jest wypełnienie formularza, znajdującego  się w linku: https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/


Jordania

KAMBODŻA:

Przed przylotem wymagane są:

-certyfikat Covid (2 dawki), ważność: rok od 14. dnia po ostatniej dawce

-wiza


Kambodża

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

Po 28 lutego 2022 r., każdy obcokrajowiec (osoba nie posiadająca obywatelstwa kanadyjskiego), niezależnie od narodowości, będzie musiał być w pełni zaszczepiony, aby wylecieć z Kanady.

Od 1 kwietnia osoby zaszczepione będą mogły wjechać na teren Kanady bez obowiązku okazania negatywnego wyniku testu na Covid-19.

OSOBY ZASZCZEPIONE:

Jako osoba zaszczepiona należy:

 

·       nie mieć oznak ani objawów COVID-19;

·         wprowadzić dowód szczepienia do aplikacji ArriveCAN  

·         wprowadzić informacje o dokumencie podróży, np. paszporcie, do aplikacji ArriveCan 

·         dokończyć zgłoszenie podróży w aplikacji ArriveCAN  i otrzymać potwierdzenie akceptacji wniosku z literą I, V lub A przy nazwisku;po wylądowaniu można zostać poproszonym o poddanie się testowi przed opuszczeniem lotniska, nie ma  konieczności pozostawania na kwarantanniena czas oczekiwania na wynik testu (wytyczne obowiązujące od 28 lutego 2022 r.);.

·         aby przyspieszyć proces możliwego testowania po wylądowaniu, zarejestrować się wcześniej u dostawcy testów obsługującego dane lotnisko

·         przez 14 dni po wjeździe do Kanady monitorować, czy nie wystąpiły objawy COVID-19;

·         w przypadku wystąpienia objawów COVID-19 należy zwrócić się o poradę do lokalnego ośrodka zdrowia publicznego.

 

Wszystkie osoby podróżujące w wieku 5 lat lub starsze muszą przedstawić jeden z poniższych dokumentów:

negatywny wynik testu np. PCR, NAT, NAATs lub RT-LAMP;

negatywny wynik testu antygenowego przeprowadzonego nie wcześniej niż 1 dzień przed podróżą;

dowód pozytywnego wyniku poprzedniego testu przeprowadzonego między 10 a 180 dniem przed wylotem (. Szczegóły dot. testów znajdują się na stronach rządowych

 

OSOBY NIEZASZCZEPIONE NIE MOGĄ WJECHAĆ DO KANADY!

 

OZDROWIENIEC:

Aby wjechać do Kanady jako ozdrowieniec, musisz przedstawić jeden z poniższych dokumentów:

·         negatywny wynik testu np. PCR, NAT, NAATs lub RT-LAMP;

·         negatywny wynik testu antygenowego przeprowadzonego nie wcześniej niż 1 dzień przed podróżą;

·         dowód pozytywnego wyniku poprzedniego testu przeprowadzonego między 10 a 180 dniem przed wylotem. Szczegóły dot. testów znajdują się na stronach rządowych.


Kanada

TEST

Osoby przylatujące zobowiązane są do:

- wypełnienia online karty imigracyjnej przed wyjazdem na Curacao, karta dostępna jest na stronie: www.dicardcuracao.com

- w ciągu 48 godzin przed wylotem wypełnienia karty lokalizacyjnej i posiadanie wydrukowanego dokumentu przy sobie, dokument dostępny jest na stronie: www.dicardcuracao.com

- okazania negatywnego wyniku testu PCR COVID-19 wykonanego na 48 godzin przed wylotem lub negatywnego wyniku testu antygenowego wykonanego na 24 godziny przed wylotem, wynik musi być w języku angielskim i musi zostać wgrany na stronę: www.dicardcuracao.com (Uwaga: testy PCR oparte na próbkach Gargle, badaniu śliny lub krwi nie są akceptowane).

- wszyscy podróżujący z krajów UE wysokiego ryzyka (Polska), zobowiązani do okazania negatywnego wyniku testu PCR COVID-19 wykonanego na 48 godziny przed wylotem lub negatywnego wyniku testu antygenowego wykonanego na 24 godziny przed wylotem, wynik musi być w języku angielskim i musi zostać wgrany na stronę: www.dicardcuracao.com (Uwaga: testy PCR oparte na próbkach Gargle, badaniu śliny lub krwi nie są akceptowane). Szczepienie nie zwalnia z wykonania testu.

- podróżujący z krajów UE wysokiego ryzyka (Polska), którzy zostali w pełni zaszczepieni ponad 2 tygodnie przed wyjazdem i mogą to wykazać za pomocą unijnego certyfikatu mogą zostać zwolnieni z testu antygenowego trzeciego dnia po przybyciu na Curacao. Osoby te powinny przesłać kod  QR certyfikatu unijnego przed wyjazdem za pomocą strony www.didcuracao.com Osoby nie zaszczepione są zobowiązane do wykonania w lokalnym laboratorium testu antygenowego w 3 dniu pobytu na wyspie. Umówienie wizyty w celu wykonania testu oraz jej opłacenie wymagane jest jeszcze przed wylotem. Wszyscy pasażerowie otrzymają wiadomość email wraz z wstępnym potwierdzeniem wizyty, zawierającą numer rezerwacji  z witryną lokalnego laboratorium i instrukcjami, po wypełnieniu karty lokalizacyjnej (Passenger Locator Card – PLC). Podróżujący powinien kliknąć łącze internetowe, aby uzyskać dostęp do strony lokalnych laboratoriów i sprawdzić, które laboratorium jest dostępne, aby zarezerwować test antygenowy trzeciego dnia po przybyciu.Podróżujący wybiera preferowane laboratorium, przedział czasowy i płaci za test.Po dokonaniu rezerwacji i potwierdzeniu płatności za wizytę na badanie antygenowe, lokalne laboratorium wysyła e-mail z potwierdzeniem.Wysyłany jest kolejny e-mail z potwierdzeniem, zawierający oficjalny dokument PLC. Za lokalny test antygenu można zapłacić wyłącznie kartą kredytową z logo Visa lub MasterCard.

 

Test antygenowy wykonywany trzeciego dnia pobytu nie zastępuje obowiązkowych testów PCR.

 

Obowiązek wykonania testów nie dotyczy dzieci poniżej 12 roku życia jeśli nie wykazują symptomów infekcji COVID-19

 

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK, należy na 48 godzin przed wylotem wypełnić online kartę imigracyjną oraz lokalizacyjną. Karty dostępne są na stronie: www.dicardcuracao.com. Wydrukowane dokumenty należy posiadać przy sobie podczas całego pobytu.


Karaiby - Curacao

TEST
TAK, obowiązkowy

1. Podróżni, którzy zostali w pełni zaszczepieni szczepionką zatwierdzoną przez Ministerstwo Zdrowia Publicznego lub którzy otrzymali jedną z warunkowo zatwierdzonych szczepionek:
​Z kwarantanny zwolnione będą następujące kategorie:​
- podróżni w wieku 12 lat i starsi.
- dzieci poniżej 11 roku życia w towarzystwie jednego lub obojga rodziców/
członków rodziny, którzy są w pełni zaszczepieni.

Przed przyjazdem:
- przeprowadź test PCR z wynikiem ujemnym w ciągu 72 godzin przed przyjazdem do Kataru (wszystkie grupy wiekowe).
- dzieci w wieku 3 lat i poniżej towarzyszące jednemu lub obojgu rodzicom, którzy są w pełni zaszczepieni, są zwolnieni.
- pasażerowie ze szczepionką warunkowo certyfikowaną muszą wykonać test przeciwciał serologicznych przed przybyciem do Kataru, a jeśli pasażer nie może wykonać testu w kraju wylotu, musi przejść kwarantannę hotelową przez 7 dni.
Po przyjeździe:
- należy pobrać i aktywować aplikację Ehteraz na swoich urządzeniach mobilnych (szczegóły poniżej)

2. Podróżni, którzy nie zostali w pełni zaszczepieni lub którzy nie uzupełnili wymaganych dawek szczepionki:​
- ta grupa (w każdym wieku) zostanie poddana kwarantannie hotelowej przez 7 dni po przybyciu do kraju.
- następujące kategorie zostaną poddane kwarantannie domowej przez 7 dni po przybyciu do kraju: podróżni posiadający wcześniej wydane wizy rodzinne, aby odwiedzić jednego z ich krewnych pierwszego stopnia mieszkających w Katarze (pod warunkiem, że przedstawią dowód związku i krajowe dane adresowe).

Przed przyjazdem:
- przeprowadź negatywny test PCR w ciągu 72 godzin przed przyjazdem do Kataru (wszystkie grupy wiekowe).
Po przyjeździe:
- szybki test antygenowy jest wymagany siódmego dnia kwarantanny, a osoba zostanie wypuszczona siódmego dnia, jeśli wynik testu na COVID-19 będzie ujemny,

Miejsca do szybkiego testowania antygenów:
- w przypadku kwarantanny hotelowej: w hotelu kwarantanny.
- w przypadku kwarantanny domowej: prywatne kliniki/szpitale zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia Publicznego do przeprowadzenia tego badania.
- szybki autotest antygenu nie będzie akceptowany​

Po przylocie należy pobrać i aktywować aplikację Ehteraz na swoich urządzeniach mobilnych

Zasady aplikacji Ehteraz:
- pasażerowie przybywający do Kataru muszą pobrać i aktywować aplikację Ehteraz na swoich urządzeniach mobilnych po przybyciu do portów wejściowych Kataru. W tym celu podróżny musi posiadać:
1. karta SIM od jednego z katarskich dostawców usług (Ooredoo lub Vodafone) lub międzynarodowa karta SIM.
2. mobilne połączenie internetowe.
3. smartfon powinien obsługiwać system Android 6, nowsze wersje lub IOS 13.5 i nowsze wersje.
4. pobierz i zainstaluj aplikację na telefonie komórkowym za pośrednictwem Google Play, Apple App Store lub dowolnej wyszukiwarki internetowej.
5. karty SIM i smartfony można kupić na międzynarodowym lotnisku Hamad i na przejściu granicznym Abu Samra, jeśli pasażer nie posiada ich przed przyjazdem.​

 

Szczepienie ważne jest:

-przez 9 miesięcy od 14. dnia po podaniu drugiej dawki lub dawki przypominającej szczepionkami Pfizer, Moderna, Astra Zeneca.

-przez 9 miesięcy od 2 tygodni po pierwszej dawce szczepionki Jansen&Jansen lub przez 9 miesięcy od 7. dnia po otrzymaniu dawki przypominającej szczepionki Jansen&Jansen COVID-19.

 

 


Katar

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

TEST

Osoby w pełni zaszczepione nie muszą posiadać negatywnego wyniku testu PCR.

Podróżni z RPW, Botswany, Zimbabwe, Malawi, Eswatini, Lesotho, Namibii, Mozambiku, Zambii, Ghany i Nigerii poddawani są bezpłatnym testom antygenowym przy wjeździe do Kenii.

Osoby niezaszczepione z powodów zdrowotnych muszą posiadać negatywny wynik testu PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed podróżą (nie dotyczy dzieci poniżej 5 lat).

Wyniki testu muszą być wprowadzone na stronę www.globalhaven.org

Osoby, których stan zdrowia nie pozwala na przyjęcie szczepienia powinny przedstawić zaświadczenie  potwierdzające powód, dla którego szczepionka nie może być przyjęta.

Osoby niezaszczepione będą poddawane testom antygenowym po przyjeździe na własny koszt (30 USD). W wypadku pozytywnego wyniku testu antygenowego konieczne będzie wykonanie testu PCR także na własny koszt (50 USD) oraz poddanie się samoizolacji. Nie dotyczy dzieci poniżej 5 lat.

Od 16 stycznia 2022 r. do Kenii mogą wjeżdżać  osoby, które przeszły COVID-19 lub otrzymały osocze rekonwalescencyjne w ostatnich 90 dniach. Należy przedstawić zaświadczenie w języku angielskim potwierdzające wyzdrowieniu w ciągu ostatnich 90 dni. Zaświadczenie musi być wydane przez uznaną instytucję medyczną.

Wszystkie osoby przyjeżdżające do Kenii muszą przedstawić negatywny wynik testu PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed podróżą.

Wyniki testu muszą być wprowadzone na stronę www.globalhaven.org

 

Lista krajów, z których pasażerowie zwolnieni są z kwarantanny jest dostępna na stronie: https://www.kcaa.or.ke/covid-19/quarantine-exempted-states

Polska jest jednym z tych krajów.

14-dniowa kwarantanna obowiązuje wszystkich podróżnych z objawami podobnymi do grypy, które wystąpiły przy wjeździe lub w ciągu 14 dni od przylotu.

 

Osoby, które miały pozytywny  wynik testu antygenowego po przyjeździe  będą izolowane w ośrodkach Ministerstwa Zdrowia przez 10 dni, na własny koszt. Zwolnienie z izolacji po negatywnym wyniku testu PCR.

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK,

Formularz lokalizacyjny znajduje się na stronie: http://bit.ly/covid19moh

Przy wjeździe należy okazać wygenerowany kod QR

 


Kenia

Od 1 kwietnia 2022 r. osoby w pełni zaszczepione, które zarejestrowały swoją historię szczepień w systemie Quarantine COVID19 Defence (Q-Code) przed podróżą do Korei będą zwolnione z kwarantanny po przekroczeniu granicy.

W Korei Południowej uznawane są wszystkie szczepionki dopuszczone do obrotu przez WHO.

Szczepienie uważa się za zakończone po 14 dniach od przyjęcia ostatniej dawki. Po upływie 180 dni szczepienie przestaje być ważne. Za osoby w pełni zaszczepione uważa się także osoby, które przyjęły dawkę przypominającą szczepionki (tzw. booster shot). 

Konieczność wykonania testu PCR przed wjazdem do Korei dotyczy wszystkich podróżujących, niezależnie od statusu zaszczepienia (wyjątek stanowią dzieci poniżej 6 r.ż.).

Niezależnie od statusu zaszczepienia wszyscy obcokrajowcy podróżujący do Korei zobowiązani są do posiadania negatywnego wyniku testu PCR wykonanego nie wcześniej niż 48h przed wylotem. Zaświadczenie powinno być wydrukowane, sporządzone w j. angielskim i zawierać informacje jak: imię i nazwisko (tak jak w paszporcie), data urodzenia, metoda wykonania testu, data wykonania testu, data wydania zaświadczenia, nazwa placówki w której wykonano test, wynik testu.

Dzieci poniżej 6 lat są zwolnione z obowiązku posiadania zaświadczenia o negatywnym wyniku COVID przed przekroczeniem granicy Korei.


Korea

TEST

Szczepionka:

Pasażerów uważa się za w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19, jeśli posiadają dowód, że otrzymali 2 dawki 2-dawkowej szczepionki lub 1 dawkę 1-dawkowej szczepionki co najmniej 14 dni przed przyjazdem. Pasażerowie mogą otrzymać mieszankę 2 dawek różnych zaakceptowanych szczepionek. Zaświadczenia o szczepieniu muszą być sporządzone w języku angielskim lub hiszpańskim i zawierać pełne imię i nazwisko pasażera (tak jak widnieje w paszporcie), nazwę podawanej szczepionki oraz datę podania każdej dawki. Akceptowane szczepionki: AstraZeneca (2 dawki), Covaxin (2 dawki), Johnson and Johnson (1 dawka), Moderna (2 dawki), Pfizer-BioNTech (2 dawki), Sinovac (2 dawki) i Sinopharm (2 dawki). Pasażerowie są również uważani za w pełni zaszczepionych, jeśli posiadają dowód, że wyzdrowieli z Covid-19 i otrzymali 1 dawkę zaakceptowanej szczepionki. Pasażerowie w wieku od 12 do 16 lat podróżujący z Wielkiej Brytanii są uważani za w pełni zaszczepionych, pod warunkiem że posiadają zaświadczenie o szczepieniu przeciwko Covid-19, które wskazuje, że podano dawkę 1 z 1.

Ubezpieczenie:

 W chwili obecnej, każdy podróżujący powinien:

·         być uprawnionym do wjazdu w związku z ogólnymi przepisami migracyjnymi; polscy obywatele mogą podróżować do Kostaryki i przebywać turystycznie w tym kraju przez okres do 90 dni bez wymogu posiadania wizy;

·         posiadać ubezpieczenie zdrowotne ważne na całym terytorium Kostaryki przez planowany okres pobytu, gwarantujące pokrycie kosztów leczenia związanych z COVID-19 w wysokości co najmniej 50 tys. USD oraz minimum 2 tys. USD na zakwaterowanie w przypadku konieczności odbycia kwarantanny lub zmiany planów podróży.

► Akceptowane jest międzynarodowe ubezpieczenie medyczne, pod warunkiem, że podróżujący przedstawi dokument po angielsku lub hiszpańsku wydany przez ubezpieczyciela, w którym zostanie potwierdzone spełnienie wszystkich ww. wymogów. Preferowane i mocno rekomendowane są ubezpieczenia wykupione w kostarykańskich firmach ubezpieczeniowych Sagicor lub Instituto Nacional de Seguros. Wówczas pokryty limit może wynosić 20 tys. USD kosztów leczenia COVID-19 i 2 tys. USD zakwaterowania w związku z kwarantanną.

► Ubezpieczenie można wykupić online przed podróżą. Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia na lotnisku w San José przed kontrolą graniczną, ale niektóre linie lotnicze mogą odmówić wejścia na pokład pasażerowi, który nie posiada ubezpieczenia wykupionego przed podróżą.

► Polacy, którzy posiadają status rezydenta i powracają do Kostaryki, powinni mieć opłacone składki do Caja Costarricense de Seguro Social lub wykupić ubezpieczenie jw. na okres minimum 22 dni.

·         wypełnić tzw. Pase de Salud (Kartę Zdrowia) - cyfrowy formularz epidemiologiczny dostępny TUTAJ w kilku językach. Pase de Salud można wypełnić na 48 godzin przed podróżą wykorzystując dane z posiadanego ubezpieczenia międzynarodowego lub wykupionego ubezpieczenia kostarykańskiego.

·         posiadać bilet lotniczy na dalszą podróż. Planowana data dalszej podróży powinna być zgodna z ubezpieczeniem zdrowotnym. UWAGA: nie są akceptowane dokumenty potwierdzające dalszą podróż drogą lądową lub morską. Podróż drogą lądową lub morską jest regulowana odrębnymi przepisami.

Od 1 sierpnia 2021 roku podróżni, którzy zostali zaszczepieni preparatem Pfizera, Moderny, AstraZeneca lub J&J, a od ostatniej przyjętej dawki minęło ponad 14 dni, są zwolnieni z wymogu przedstawienia ubezpieczenia spełniającego powyższe warunki. Zaświadczenie o szczepieniu powinno być wystawione w języku angielskim lub hiszpańskim, i zawierać przy najmniej następujące informacje: imię i nazwisko osoby zaszczepionej, data przyjęcia każdej dawki i miejsce szczepienia.

 

Od 1 sierpnia 2021 roku podróżni poniżej 18 roku życia są zwolnieni z obowiązku posiadania ubezpieczenia medycznego.

 

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK,
Obowiązkowe jest wypełnienie deklaracji zdrowotnej do 72 h przed podróżą. Deklarację należy wypełnić korzystając z następującego linku: https://salud.go.cr/


Kostaryka

Wszyscy podróżujący muszą przedstawić zaświadczenie o szczepieniu (kompletny harmonogram dawek szczepień), a także mieć negatywny wynik testu PCR przeprowadzony w ciągu 72 godzin od wylotu.

Dzieci poniżej 12 roku życia mogą wjechać na Kubę bez ograniczeń

 

 

Tylko czartery i lot bezpośredni są z powyższych wymagań zwolnione.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Turystyki Republiki Kuby:

https://www.mintur.gob.cu/preparacion-del-sector-del-turismo-para-la-reapertura-de-fronteras/

https://www.mintur.gob.cu/protocolos-sanitarios-para-viajeros-a-partir-del-7-de-noviembre/


Kuba

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

Osoby w pełni zaszczepione posiadające certyfikat w języku angielskim są zwolnione z obowiązku okazania negatywnego testu. 

Osoby niezaszczepione muszą wykonać test RT-PCR najwcześniej 72 godziny przed lądowaniem na Madagaskarze. Należy zabrać ze sobą negatywny test w formie papierowej lub na urządzeniu mobilnym w języku angielskim. 

 


Madagaskar

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

TEST

Podróżni nie muszą okazywać negatywnego wyniku testu na Covid-19. Nie jest wymagane również posiadanie świadectwa szczepienia na Covid-19. 

 

Obowiązkowa kwarantanna została zniesiona. 

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK,
w ciągu 24h przed wylotem oraz ponownie przed powrotem z Malediwów Klienci zobowiązani są do wypełnienia deklaracji zdrowotnej na stronie:

Deklarację należy wydrukować i zabrać dla każdego uczestnika.
 
Link do filmu z instrukcją jak wypełnić formularz: https://imuga.immigration.gov.mv/ethd

Malediwy

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

TEST

Podróżny przybywający na Maltę drogą powietrzną lub morską (w wieku 12 lat i więcej) zobowiązany jest posiadać zaświadczenie:
- o przyjęciu wymaganej ilości dawek szczepionki określonej przez producenta. Pasażerowie muszą przedstawić ważny Europejski Certyfikat Szczepień (EU Digital COVID Certificate).
Dzieci w wieku 5-11 lat mogą podróżować z zaszczepionymi rodzicami lub opiekunami prawnymi pod warunkiem, że przedstawią negatywny wynik testu PCR na obecność Covid. Test musi być wykonany w ciągu 72 godzin przed dotarciem na Maltę. Wyniki innych niż PCR testów na Covid, jak np. szybkich testów antygenowych, nie są uznawane przez władze maltańskie. W przypadku otrzymania dawki przypominającej również musi upłynąć min. 14 dni
lub
- certyfikat ozdrowieńca: zaświadczenie musi wskazywać, że od daty pierwszego pozytywnego testu minęło nie mniej niż 14 dni i nie więcej niż 180 dni
lub
- negatywny wynik testu PCR uzyskany nie później niż 72 godziny przed przybyciem, wydany przez akredytowane laboratorium w języku angielskim. Jeśli niedostępne w języku angielskim, należy przedstawić tłumaczenie na język angielski poświadczone przez laboratorium lub lekarza/ujemny wynik szybkiego testu antygenowego uzyskany nie później niż 24 godziny przed przybyciem w formacie unijnego certyfikatu COVID Digital. Testy RAT nie są akceptowane. Wyniki samotestowania nie są akceptowane.


Formularz lokalizatora pasażerów: przed podróżą na Maltę należy wypełnić cyfrowy Formularz Lokalizacji Pasażera, który jest dostępny pod adresem:
https://app.euplf.eu/#/user/login
Po pomyślnym przesłaniu formularza otrzymają Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem z unikalnym kodem QR oraz linkiem do pobrania pliku dPLF w formacie PDF. Pobraną lub wydrukowaną kopię dPLF należy przedstawić przy wejściu na pokład i po przybyciu na Maltę. Na Malcie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa (również na otwartej przestrzeni).

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

Od 2 maja 2022 roku pasażerowie podróżujący na Maltę z kraju znajdującego się na czerwonej liście nie będą już musieli przedstawiać wypełnionego formularza lokalizacyjnego pasażera.

Przed podróżą na Maltę należy wypełnić cyfrowy Formularz Lokalizacji Pasażera, który jest dostępny pod adresem:
https://app.euplf.eu/#/user/login
Po pomyślnym przesłaniu formularza otrzymają Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem z unikalnym kodem QR oraz linkiem do pobrania pliku dPLF w formacie PDF. Pobraną lub wydrukowaną kopię dPLF należy przedstawić przy wejściu na pokład i po przybyciu na Maltę.

 


Malta

Pasażerowie lecący do Maroka muszą przedstawić negatywny wynik testu RT-PCR wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed wylotem (w j. angielskim) lub ważny Unijny Certyfikat Szczepienia poświadczający przyjęcie pełnego cyklu szczepienia przeciw COVID-19 (w j. angielskim)

Ważny Unijny Certyfikat Szczepienia oznacza przyjęcie 3 dawek (w przypadku J&J 2 dawek) lub jeżeli od przyjęcia drugiej dawki nie minęło więcej niż 4 miesiące (w przypadku J&J 1 dawki)

Dzieci poniżej 12 roku życia są zwolnione z przedstawiania testu PCR/Unijnego Certyfikatu Szczepienia.

Wszyscy pasażerowie muszą wypełnić formularz ze strony https://www.onda.ma/form.php.
Formularz należy wypełnić i wydrukować dla każdej osoby podróżującej, także dla dzieci bez względu na wiek.

Potwierdzenie powyższego na tych stronach:

https://www.visitmorocco.com/pl/informacje-praktyczne/covid-19-travel-safely-to-morocco
https://www.onda.ma/en/I-am-passenger/Traveller-Guide/Coronavirus-Passenger-information


Maroko

TEST

TAK, osoby wjeżdżające na terytorium Martyniki, muszą posiadać  nastepujące dokumenty:

- negatywny wynik testu (PCR lub antygenowego) wykonanego do 24 godzin przed kontrolą (wjazd dla osób niezaszczepionych jest możliwy pod warunkiem ważnego powodu rodzinnego lub zawodowego)

-  unijny certyfikat COVID potwierdzający przyjęcie pełnego cyklu szczepień lub przebycie choroby COVID-19

 

Jeśli masz więcej niż 65 lat i przyjąłeś/przyjęłaś pojedynczą dawkę szczepionki Janssen, musisz przyjąć dawkę przypominającą szczepionki;

Jeśli jesteś w wieku od 18 do 64 lat i przyjąłeś/przyjęłaś ostatnią dawkę szczepionki przed 17 czerwca 2021 r., musisz przyjąć dawkę przypominającą szczepionki przed 15 stycznia 2022 r.;

Jeśli drugą dawkę szczepionki przyjąłeś po 15 czerwca 2021 r., to masz maksymalnie 7 miesięcy, aby zaszczepić się trzecią dawką.

W przypadku niespełnienia powyższych warunków musisz przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego lub PCR wykonanego do 24 godzin przed kontrolą graniczną. Zaświadczenie o wyniku testu powinno być sporządzone w języku francuskim lub angielskim.

 

 

Powyższe ograniczenia nie dotyczą:

 • dzieci do ukończenia 11 roku życia
 • pracowników transgranicznych
 • kierowców wykonujących międzynarodowy transport towarów
 

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK, Należy wypełnić i posiadać zaświadczenie o podróży międzynarodowej. Druk wysyłamy wraz z informacją wylotową, przed podróżą. Dokument należy wydrukować, czytelnie wypełnić i zabrać ze sobą na lotnisko.


Martynika

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

TEST

Od 12.03 osoby zaszczepione będą zwolnione z wykonania testu PCR przed przylotem.

Na miejscu należy wykonać obowiązkowy test antygenowy (bezpłatny) po przylocie (dzień 0).

Osoby niezaszczepione będą musiały odbyć 14- dniową kwarantannę w pokoju hotelowym.

 

Szczepionki uznawane przez Mauritius:

 • AstraZeneca: Covishield
 • AstraZeneca: Vaxzevria
 • Covaxin
 • Johnson & Johnson
 • Moderna
 • Pfizer-BioNTech Vaccine
 • Sinopharm
 • Sputnik
 • Sinovac- CoronaVac

 

MASECZKI

Tak, w wyznaczonych strefach

FORMULARZ

wypełniony formularz ze strony https://safemauritius.govmu.org/. Formularz wypełniamy najwcześniej 72h przed wylotem. Wygenerowany dokument trzeba wydrukować i zabrać ze sobą. 

 


Mauritius

TEST

Tranzyt przez Niemcy:

W celu rozpoczęcia podróży do/przez Niemcy niezbędne jest okazanie "potwierdzenia/ certyfikatu zdrowia", tj.: negatywnego wyniku testu (zalecane), potwierdzenia szczepienia lub potwierdzenia wyzdrowienia.

- potwierdzenie negatywnego wyniku antygenowego/PCR:
dowodem testu jest negatywny wynik testu antygenowego w formie papierowej lub cyfrowej (nie może być to zdjęcie formy papierowej), który został wykonany maksymalnie 48 godzin przed wylotem lub negatywny wynik testu PCR (nie może być to zdjęcie formy papierowej), który musiał zostać wykonany mniej niż 48 godziny przed wylotem. Akceptowane są certyfikaty testów w języku niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim lub hiszpańskim. W przypadku wjazdu z obszaru mutacji wirusa, test antygenowy może być datowany maksymalnie na 24 godziny przed wylotem.
- potwierdzenie szczepienia:

 

potwierdzenie kompletnego szczepienia ochronnego przeciwko SARS-CoV-2 przeprowadzonego dwoma lub kilkoma dawkami szczepionek wymienionych przez Instytut Paula Ehrlicha w Internecie pod adresem https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19 i upłynęło co najmniej 14 dni od ostatniego wymaganego szczepienia. Potwierdzenie szczepienia przyjmowane jest w języku niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim lub hiszpańskim w formie papierowej lub cyfrowej (nie może być to zdjęcie formy papierowej). Potwierdzenie powinno zawierać m. in. takie dane jak imię i nazwisko osoby zaszczepionej, datę urodzenia, datę przyjęcia ostatniej dawki, nazwę szczepionki, organ wydający dokument. Osoba, która jednorazowo przyjęła preparat Janssen (Johnson & Johnson) od dnia 15.01.2022 nie jest uznawana za zaszczepioną. W celu uznania za osobę zaszczepioną konieczne jest przyjęcie drugiej dawki (Johnson & Johnson, lub Pfizer lub Moderna).

Na lot powrotny test można wykonać w jednym z wielu punktów medycznych w Meksyku. 

Więcej szczegołów na storonie:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/niemcy

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

 


Meksyk

Osoby zaszczepione

Kto jest uważany za osobę zaszczepioną?

Szczepienie nie jest warunkiem wjazdu na teren Mongolii.

W Mongolii osobą zaszczepioną jest osoba, która otrzymała 3 dawki szczepień, a od przyjęcia przez nią ostatniej dawki minęło 14 dni.

Polska i Mongolia jak dotąd nie ustaliły zasad wzajemnej uznawalności szczepień. W praktyce w miejscach publicznych, gdzie sprawdzane są certyfikaty szczepień, europejski „paszport covidowy” jest uznawany.

Mongolia dopuściła do użytku preparaty następujących producentów:

·         Moderna

·         Pfizer/BioNTech

·         Gamaleya – Sputnik V, Sputnik Light

·         Oxford/AstraZeneca – Vaxzevria

·         Sinopharm – Vero Cell

Jaki jest status osób nie w pełni zaszczepionych?

Osoby nie w pełni zaszczepione oraz osoby przed upływem okresu 14 dni karencji po szczepieniu nie mają statusu osoby zaszczepionej i traktowane są jak osoby niezaszczepione.

Wymogi wobec osób zaszczepionych

Testy przed przyjazdem

Wszyscy podróżni podlegają obowiązkowi wykonania testów PCR na 72 godz. przed wylotem do Mongolii (licząc od momentu opuszczenia pierwszego miejsca wylotu). Zalecamy uzyskanie wyniku testu w języku angielskim.

Testy po przyjeździe

Wszyscy podróżni mają obowiązek wykonać test PCR na obecność COVID-19 po przylocie na terytorium Mongolii. Test wykonuje się bezpośrednio po przylocie, na lotnisku w Ułan Bator. Jeśli wynik testu PCR jest pozytywny, dana osoba jest kierowana na izolację/leczenie.

Test PCR jest wymagany również przed wylotem z Mongolii, niezależnie od linii lotniczej i kierunku podróży. Test należy wykonać we własnym zakresie na 72 godz. przed przyjazdem na lotnisko.

 

Osoby niezaszczepione

Testy przed przyjazdem

Wszyscy podróżni podlegają obowiązkowi wykonania testów PCR na 72 godz. przed wylotem do Mongolii (licząc od momentu opuszczenia pierwszego miejsca wylotu). Zalecamy uzyskanie wyniku testu w języku angielskim.

Testy po przyjeździe

Wszyscy podróżni mają obowiązek wykonać test PCR na obecność COVID-19 po przylocie na terytorium Mongolii. Test wykonuje się bezpośrednio po przylocie, na lotnisku w Ułan Bator. Jeśli wynik testu PCR jest pozytywny, dana osoba jest kierowana na izolację/leczenie.

 

 

Ozdrowieńcy

Testy przed przyjazdem

Wszyscy podróżni podlegają obowiązkowi wykonania testów PCR na 72 godz. przed wylotem do Mongolii (licząc od momentu opuszczenia pierwszego miejsca wylotu). Zalecamy uzyskanie wyniku testu w języku angielskim.

Testy po przyjeździe

Wszyscy podróżni mają obowiązek wykonać test PCR na obecność COVID-19 po przylocie na terytorium Mongolii. Test wykonuje się bezpośrednio po przylocie, na lotnisku w Ułan Bator. Jeśli wynik testu PCR jest pozytywny, dana osoba jest kierowana na izolację/leczenie.

Jeśli jesteś ozdrowieńcem i Twój wynik testu PCR jest pozytywny, powinieneś okazać certyfikat świadczący o zachorowaniu nie wcześniej niż 3 miesiące przed przyjazdem.

 

Formularz lokalizacyjny

Formularz lokalizacyjny wypełnia się na przejściu granicznym. Wymagane jest podanie numeru telefonu do kontaktu.


Mongolia

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

TEST

Osoby zaszczepione są zwolnione z obowiązku okazania negatywnego testu PCR. 

 

Osoby niezaszczepione muszą okazać negatywny test PCR wykonany na 72godz przed wylotem. 

Nagatywny wynik testu musi zostać uzyskany z Trusted Travel Platform albo zostać zweryfikowany w systemie Global Haven.

MASECZKI

Tak, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

W dniu 15.01.2022r rząd wprowadził elektroniczny system weryfikacji wyników testów na COVID „Trusted Travel System”. Jedynie zaświadczenia uzyskane za pośrednictwem platformy lub zweryfikowane przez systemy Global Haven będą uznawane przy wjeździe i wyjeździe z Namibii.


Namibia

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

TEST

Za osobę zaszczepioną uważana jest osoba, która przyjęła wszystkie zalecane dawki szczepionki zatwierdzonej do użycia w Nepalu: BioNTech Pfizer, CoronaVac., Johnson & Johnson, Moderna, Oxford, AstraZeneca, Sinopharm BBIBP, Sputnik, Covaxin, a od ostatniej dawki minęło min. 14 dni.

Zaświadczenie potwierdzające szczepienie musi być sporządzone w języku angielskim. W przypadku gdy certyfikat jest sporządzony w innym języku, należy dołączyć tłumaczenie na język angielski (zaleca się posiadanie tłumaczenia przysięgłego).

 

Osoby w pełni zaszczepione zwolnione są z obowiązku wykonywania testu przed przyjazdem do Nepalu. Konieczne jest okazanie certyfikatu szczepienia w języku angielskim. Brak kwarantanny dla w pełni zaszczepionych osób. Możliwość poddania kwarantannie osób wykazujących symptomy COVID-19.

Pamiętaj żeby przed wylotem sprawdzić również wymagania linii lotniczych.

 

Osoby niezaszczepione

Zaświadczenie lekarskie w języku angielskim stwierdzające negatywny wynik testu na obecność COVID-19 wykonanego w ciągu 72 godzin przed wylotem do wyboru (akceptowane RT PCR, True NAAT, Gene Xpert).

Pamiętaj żeby przed wylotem sprawdzić również wymagania linii lotniczych.

Brak kwarantanny dla osób z negatywnym wynikiem testu wykonanego przed przylotem. Możliwość poddania kwarantannie osób wykazujących symptomy COVID-19.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach.

KOD QR/FORMULARZ

Obowiązek wypełnienia formularza online zarówno przed wjazdem do Nepalu jak i przed wyjazdem opuszczeniem kraju. Oba formularze – International Online Arrival Form i International Online Departure Form dostępne są na stronie internetowej: https://www.ccmc.gov.np/


Nepal

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

TEST

Na teren Omanu mogą wjechać wyłącznie osoby, które przyjęły pełen cykl szczepienia na COVID-19:

·         dwie dawki szczepionki AstraZeneca/Oxford/Covishield, Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sinopharm lub Sputnik V lub 1 dawkę szczepionki Johnson & Johnson

·         zaświadczenie o przyjęciu pełnego cyklu szczepienia musi zawierać kod QR

·         od pełnego zaszczepienia musi minąć co najmniej 14 dni.

Od 1.03.2022 dodatkowy test RT-PCR na COVID-19 nie jest wymagany.

Dzieci i młodzież do lat 18 są zwolnione z obowiązku przestawienia dowodu szczepienia oraz wykonania testu.


Oman

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

TEST

Przy wjeździe podróżni powinni posiadać negatywny wynik testu PCR lub na przeciwciała na obecność COVID-19, wykonanego najpóźniej na 72 godziny przed przylotem. Podróżni nie posiadający badania zostaną poddani szybkiemu testowi na lotnisku (koszt 50 USD). Czas oczekiwania na wynik zazwyczaj trwa ok. pół godziny.

Podróżujący z krajów wysokiego ryzyka tj. Stanów Zjednoczonych, Kuby, Gwatemali, Kostaryki, Gujany Francuskiej, Wielkiej Brytanii, Grecji, Gruzji, Estonii, Serbii, Macedonii, Czarnogóry, Azerbejdżanu, Izraela, Malezji, Mongolii, RPA, Gwinei Bissau, Tunezji i Fidżi, niezaszczepieni lub z niepełnym harmonogramem szczepień, muszą przestrzegać obowiązkowej 72-godzinnej kwarantanny w wybranym autoryzowanym hotelu zgodnie z dokonaną przed przyjazdem rezerwacją, którą należy przedstawić w formie papierowej po przybyciu do Panamy. Koszt pobytu w hotelu lub ewentualny koszt rezerwacji hotelu, podróżny pokrywa we własnym zakresie. Po odbyciu kwarantanny, podróżni zostaną poddani obowiązkowemu badaniu molekularnemu w kierunku Covid-19 (koszt 85 USD).

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://visitpanama.com/information/travel-guidelines/

Podróżni przed wjazdem do Panamy powinni wypełnić elektroniczne oświadczenie (Declaración Jurada) poprzez stronę: https://www.panamadigital.gob.pa/RegistroPacoViajero  podając dokładny adres pobytu w Panamie, zobowiązać się do przestrzegania wszystkich wprowadzonych obostrzeń w zakresie ochrony sanitarnej wprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia Panamy oraz potwierdzić dobry stan zdrowia (bez objawów jakiejkolwiek choroby układu oddechowego).

Od 31 sierpnia 2021 r. osoby posiadające certyfikat szczepienia pełną dawką są zwolnione z obowiązku okazania przy wjeździe negatywnego wyniku testu na COVID-19, pod warunkiem zarejestrowania tego faktu w elektronicznym oświadczeniu lub okazania karty szczepienia. Wymogiem jest, aby ostania dawka była podana nie później niż na 14 dni przez wjazdem na teren Panamy. Ważnym jest, aby szczepionki były uznawanymi przez Panamę (wszystkie, które są zatwierdzone przez Światową Organizację Zdrowia).

Osoby podróżujące w tranzycie przez lotnisko międzynarodowe Tocumen nie są zobowiązane do posiadania negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Nie ma ograniczeń przemieszczania się między prowincjami. Funkcjonuje transport publiczny oraz loty krajowe.

Wymagane jest noszenie maseczki w miejscach publicznych.

Aktualne informacje na temat sytuacji epidemiologicznej i restrykcji obowiązujących w kraju są dostępne na stronach:

http://www.minsa.gob.pa/

https://visitpanama.com/information/travel-guidelines/

 


Panama

TEST

Od 01.11.2021 r. obowiązują następujące warunki wjazdu i pobytu:

 

 

·         Podróżni udający się do Peru nie muszą okazać negatywnego wyniku testu molekularnego na COVID-19, jeżeli zaszczepieni są przeciwko COVID-19 dwoma dawkami ( lub jedną, w przypadku szczepionek jednodawkowych) na co najmniej 14 dni przed podróżą do Peru.

·         W przypadku gdy podróżny nie jest zaszczepiony, konieczne jest okazanie negatywnego wyniku testu molekularnego, wykonanego najpóźniej 72 h przed lotem.

·         Wszyscy podróżni udający się do Peru zobowiązani są także uzupełnić wirtualną deklarację dot. stanu zdrowia,  znajdującą się na stronie: https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/.  Deklarację należy mieć ze sobą wydrukowaną lub zapisaną w telefonie, przed lotem, jak i w trakcie pobytu w Peru.   

·         Zabroniony jest wjazd do Peru podróżnych z RPA oraz osób, które przebywały na terenie tego kraju w ciągu ostatnich 14 dni. Zakaz ten nie dotyczy tylko obywateli Peru oraz cudzoziemców z prawem pobytu w Peru, którzy po przyjeździe z RPA muszą przejść obowiązkową 14 dniowa kwarantannę w miejscu zamieszkania, zakwaterowania lub tymczasowym ośrodku odosobnienia.

·         Od 10.12 wprowadzono konieczność okazywania świadectwa szczepień dwoma dawkami przed wejściem do obiektów zamkniętych użytku publicznego, jak restauracje, kina, muzea, centra handlowe, itp.

·         Zamknięte są granice lądowe i wszystkie przejścia graniczne lądowe i rzeczne między Peru a krajami sąsiednimi, tj. Ekwadorem, Kolumbią, Brazylią, Boliwią i Chile. Przejazd do Peru z tych krajów i z Peru do krajów sąsiednich możliwy jest tylko drogą lotniczą.

 

Stosowanie masek ochronnych na twarz jest obowiązkowe przy poruszaniu się po drogach publicznych jak również stosowanie podwójnych masek (jedna z nich może być materiałowa) przy wchodzeniu do obiektów, w których istnieje ryzyko zatłoczenia, takich jak m.in: centra handlowe, domy towarowe, sklepy, supermarkety, rynki, magazyny, apteki, miejsca kultu religijnego, muzea, itp. Zaleca się także stosowanie dodatkowych osłon na twarz (przyłbic) w tych obiektach, choć nie jest to obowiązkowe. Osłony na twarz, oprócz masek, są obowiązkowe w środkach transportu publicznego.

 

 

Na terenie całego kraju obowiązuje godzina policyjna – w Limie od 1.00 w nocy do 04.00 nad ranem. W innych regionach w zależności od aktualnego stopnia zagrożenia epidemiologicznego, najczęściej od 22:00 lub 23:00 do 4:00.

 

 

Oficjalne informacje nt. aktualnych restrykcji i zaleceń sanitarnych obowiązujących w Peru znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia Peru https://www.gob.pe/minsa oraz na https://www.gob.pe/institucion/minsa/colecciones/749-normatividad-sobre-coronavirus-covid-19 

 

 

 


Peru

DLA PODRÓŻNYCH WYJAZDÓW Z HONOLULU, LOS ANGELES LUB SAN FRANCISCO DO POLINEZJI FRANCUSKIEJ

Od teraz wszyscy podróżujący (bez względu na status szczepień) udający się do Polinezji Francuskiej muszą przedstawić przed wejściem na pokład:

• test RT-PCR wykonany mniej niż 72 godziny przed wejściem na pokład

lub

• test antygenowy na mniej niż 48 godzin przed wejściem na pokład (wcześniej testy te musiały być wykonane w ciągu 24 godzin przed odlotem)

 

 

DLA PODRÓŻNYCH Z POSTOJEM LUB TRANZYTEM W STANACH ZJEDNOCZONYCH

Wszyscy podróżni z tranzytem lub międzylądowaniem w Stanach Zjednoczonych są nadal zobowiązani do wykonania testu antygenowego (lub RT-PCR) w ciągu 24 godzin przed odlotem.

 

Warunki mogą ulec zmianie, prosimy o dalsze sprawdzanie oficjalnej strony internetowej Tahiti Tourism w celu uzyskania dalszych dostępnych aktualizacji.


Polinezja Francuska

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

TEST

Podróżni muszą przedstawić jedno z poniższych:

·         Certyfikat poświadczający przyjęcie 3 dawek szczepionki przeciw COVID-19 przyjętej do użytku na terytorium Unii Europejskiej (2 dawek w przypadku szczepionki Johnson); 

LUB

·         Certyfikat poświadczający przyjęcie 2 dawek szczepionki przeciw COVID-19 przyjętej do użytku na terytorium Unii Europejskiej (1 dawek w przypadku szczepionki Johnson) w okresie 14 - 270 dni przed wjazdem na terytorium Portugalii;

LUB

·         Negatywny wynik testu antygenowego wykonanego w warunkach laboratoryjnych nie wcześniej niż 24 godz. przed wejściem na pokład samolotu lecącego do Portugalii;

LUB

·         Negatywny wynik testu wykonanego techniką NAAT nie wcześniej niż 72 godz. przed wejściem na pokład samolotu lecącego do Portugalii;

LUB

·         Certyfikat poświadczający przebycie SARS-CoV-2 w okresie 11 - 180 dni przed wjazdem na terytorium Portugalii.

 

Z powyższego wymogu zwolnione są dzieci, które nie ukończyły 12 lat.

 

 Przed przylotem należy wypełnić kartę lokalizacji pasażera.

https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card


Portugalia

TEST

Przy wjeździe na terytorium Regionu Autonomicznego Azorów podróżni muszą okazać jeden z następujących dokumentów:

 • Unijny Certyfikat COVID potwierdzający:
 • negatywny wynik testu RT-PCR wykonanego w ostatnich 72 godzinach przed wejściem na pokład samolotu lecącego na Azory;
 • negatywny wynik szybkiego testu antygenowego ujętego na liście opublikowanej przez Komisję Europejską, wykonanego w ostatnich 48 godzinach przed wejściem na pokład samolotu lecącego na Azory;

Zwolnione z obowiązku okazania powyższych dokumentów są dzieci, które nie ukończyły 12 lat.

 

Wszyscy pasażerowie, z wyjątkiwm posiadaczy Unijnego certyfikatu COVID-19 poświadczającego przyjęcie wymaganych dawek szczepionki lub wyzdrowienie z COVID-19, zobowiązani są wypełnić kwestionariusz online.


UWAGA Pasażerowie podróżujący na Azory z przesiadką w Portugalii kontynentalnej zobowiązani są do okazania Unijnego Certyfikatu COVID lub negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 przed wejściem na pokład samolotu lecącego do Portugalii (wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 12 lat).

MASECZKI

Tak, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

Tak, osoby podróżujące na Azory powinny, najpóźniej 72 godziny przed wylotem wypełnić kwestionariusz. Link do formularza https://mysafeazores.com/

Po przylocie na Azory Klienci otrzymają również do wypełnienia jeszcze jedną deklarację.


Portugalia - Azory

Autonomiczny Region Madery

Obecnie nie obowiązują żadne restrykcje dotyczące wjazdu na terytorium Regionu Autonomicznego Madery.

Przed podróżą na Maderę należy wypełnić kwestionariusz MadeiraSafe, osobno dla każdego pasażera, który ukończył 11 lat. Pasażerowie, którzy nie ukończyli 11 lat wpisywani są do kwestionariusza rodzica / opiekuna. Po wypełnieniu kwestionariusza pasażer otrzymuje email zawierający dane dostępu do platformy madeirasafe.com. Po zalogowaniu pasażer otrzyma kod QR, który należy przedstawić służbom imigracyjnym po przylocie na Maderę.

 

W przypadku przesiadki, obowiązują następujące obostrzenia (jak do Portugalii):

 

Podróżni muszą przedstawić jedno z poniższych:

·         Certyfikat poświadczający przyjęcie 3 dawek szczepionki przeciw COVID-19 przyjętej do użytku na terytorium Unii Europejskiej (2 dawek w przypadku szczepionki Johnson); 

LUB

·         Certyfikat poświadczający przyjęcie 2 dawek szczepionki przeciw COVID-19 przyjętej do użytku na terytorium Unii Europejskiej (1 dawek w przypadku szczepionki Johnson) w okresie 14 - 270 dni przed wjazdem na terytorium Portugalii;

LUB

·         Negatywny wynik testu antygenowego wykonanego w warunkach laboratoryjnych nie wcześniej niż 24 godz. przed wejściem na pokład samolotu lecącego do Portugalii;

LUB

·         Negatywny wynik testu wykonanego techniką NAAT nie wcześniej niż 72 godz. przed wejściem na pokład samolotu lecącego do Portugalii;

LUB

·         Certyfikat poświadczający przebycie SARS-CoV-2 w okresie 11 - 180 dni przed wjazdem na terytorium Portugalii.

 

Z powyższego wymogu zwolnione są dzieci, które nie ukończyły 12 lat.

 

 Przed przylotem należy wypełnić kartę lokalizacji pasażera.

  https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card

 

 


Portugalia - Madera

TEST

Osoby zaszczepione są zwolnione z obowiązku okazywania negatynwgo wyniku testu na Covid.

Pozostali przybywający do RPA muszą mieć test (PCR) diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2, wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed wyjazdem. Negatywny wynik testu zwalnia z kwarantanny.

Osoby niezaszczepione mogą podróżować do wszystkich krajów Afryki Południowej pod warunkiem wykonywania testów na granicy.

W przypadku podróży z przesiadką w Niemczech - wszyscy pasażerowie w wieku sześciu lat i starsi wsiadający na pokład samolotu do Niemiec (na wylocie i powrocie) muszą przed odlotem przedstawić negatywny test Covid-19 nie starszy niż 48h. Obowiązek testowania (test PCR) dotyczy również pasażerów w tranzycie we Frankfurcie lub Monachium. Na lot powrotny test można wykonać w jednym z wielu punktów medycznych w RPA w cenie 50 EUR za test.

W zależności od przewoźnika realizującego rejs z RPA do Polski obowiązują różne wymogi wjazdowe. Szczegóły podamy w momencie potwierdzania rezerwacji.

Negatywnego wyniku testu nie muszą mieć dzieci do 6 r. życia, a przy locie z obszaru podwyższonego ryzyka i szczególnie wysokiego ryzyka ze względu na dużą liczbę zachorowań również osoby zaszczepione oraz ozdrowieńcy.

MASECZKI

Tak, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ 

Nie jest wymagany.


Republika Południowej Afryki

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

TEST

Od 15 marca osoby w pełni zaszczepione (3 dawki!) mogą wjechać na Seszele bez okazania negatywnego wyniku testu PCR

Osoby niezaszczepione i ozdrowieńcy muszą wykonać test PCR w Polsce nie wcześniej niż 72 godzin przed wylotem (przetłumaczony na język angielski).

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK, konieczne jest wypełnienie deklaracji na stronie https://seychelles.govtas.com/ i opłacenie kartą kwoty 10 EUR od osoby. Koniecznie należy posiadać przy sobie druk umowy na urządzeniu elektronicznym lub w formie papierowej.


Seszele

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

TEST

Pełen cykl szczepienia zwalnia z obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR.  Osoby niezaszczepione muszą okazać zaświadczenie lekarskie w języku angielskim stwierdzające negatywny wynik testu RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed wylotem lub testu antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed wylotem. 

 

Wycieczki objazdowe realizowane są TYLKO dla osób zaszczepionych. 

Lokalne ubezpieczenie COVID-19
Wszyscy podróżni wjeżdżający do Sri Lanki mają obowiązek wykupienia lokalnego ubezpieczenia COVID-19. Koszt ubezpieczenia to 12 USD. Ubezpieczenie należy wykupić na stronie: https://portal.pionline.lk/covidinsurance/.

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

 


Sri Lanka

TEST

Osoba w pełni zaszczepiona to osoba, która otrzymała najpóźniej 14 dni przed wylotem do USA:

·         dawkę akceptowanej szczepionki jednodawkowej (Johnson & Johnson);

·         drugą dawkę akceptowanej szczepionki dwudawkowej (Pfizer, Moderna );

·         pełną serię testowanej w USA szczepionki AstraZeneca lub Novavax;

·         drugą dawkę szczepienia mieszanego wykonanego zaakceptowanymi szczepionkami podanymi w odstępie minimum 17 dni.

OSOBY ZASZCZEPIONE:

Testy przed przyjazdem

Tak, wszyscy podróżni powyżej 2 roku życia, wykonany na dzień przed przylotem. Akceptowane testy: NAAT lub antygenowy, w tym także rapid oraz testy domowe dopuszczone do użycia w danym państwie i spełniające warunki określone przez CDC, np. RT-PCR, TMA, RT-LAMP, NEAR, HDA. Na zaświadczeniu muszą znajdować się dane umożliwiające identyfikację podróżnego – imię, nazwisko, data urodzenia, data pobrania próbki, wynik testu oraz nazwa instytucji wykonującej badanie. Dokumentacja jeśli w języku innym niż angielski należy kontaktować się z przedstawicielem linii lotniczych.

 

OSOBY NIEZASZCZEPIONE

Obowiązuje 7-dniowa kwarantanna.

Ozdrowieńcy

Testy przed przyjazdem

 

Ozdrowieńcy przedstawiają pozytywny wynik testu wykonanego na próbce pobranej w ciągu 90 dni poprzedzających podróż oraz zaświadczenie lekarskie dopuszczające podroż. Dokumentacja jeśli w języku innym niż angielski należy kontaktować się z przedstawicielem linii lotniczych.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

KOD QR / FORMULARZ

 

Przy wjeździe do USA zawsze podaje się adres zamieszkania oraz dane kontaktowe, niezależnie od pandemii. Podaje się je podczas odprawy lub w formie papierowej (formularz wypełniany na pokładzie samolotu).


Stany Zjednoczone

Od 17 lutego 2022 r. zniesione zostają wszystkie dotychczas obowiązujące restrykcje dla podróżnych przyjeżdżających do Szwajcarii (m.in. zniesienie obowiązku posiadania certyfikatu covidowego lub testu na SARS-CoV-2, zniesienie obowiązku rejestracji przyjazdu za pomocą formularza wjazdowego).

Wszelkie przydatne informacje i zalecenia dotyczące COVID-19 dostępne są pod następującymi adresami:

na stronie internetowej Federalnego Urząd Zdrowia Publicznego: https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html

na stronie Ambasady RP w Bernie:

https://www.gov.pl/web/szwajcaria/covid-19--zasady-obowiazujace-w-szwajcarii

 

Czynne są również bezpłatne infolinie:Informacja publiczna: +41 58 463 00 00 (od 08:00 do 18:00)

Infolinia dla podróżujących do Szwajcarii: +41 58 464 44 88 (od 08.00 do 18.00).


Szwajcaria

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

TEST

Od 1 maja 2022 osoby w pełni zaszczepione są zwolnione z testów PCR przed wylotem oraz na destynacji
Nadal do wjazdu wymagana jest rejestracja w systemie Thailand Pass na stronie: 
https://tp.consular.go.th/
do rejestracji wymagany jest

 • skan paszportu
 • unijny certyfikat COVID'owy
 • potwierdzenie ubezpieczenia na kwotę min. 10.000 USD za osobę

Osoby niezaszczepione podlegają 5-dniowej kwarantannie w wyznaczonych hotelach.


Tajlandia

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

TEST

Osoby w pełni zaszczepione są zwolnione z obowiązku okazania negatywnego wyniku na Covid-19. 

Test na COVID-19 (RT-PCR) jest wymagany, robiony w Polsce (przetłumaczony na j.angielski). Próbki do testu RT-PCR muszą być pobrane w ciągu 72 godzin przed przylotem na Zanzibar. Obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu nie dotyczy dzieci do 5 roku życia. Po przylocie na Zanzibar i kontroli pod kątem COVID-19, osoby wykazujące symptomy choroby lub przybywające z krajów wysokiego ryzyka, mogą zostać poproszone o wykonanie szybkiego testu na własny koszt (cena: ok. 25 USD/os.)

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK,
Każdy podróżujący do Zjednoczonej Republiki Tanzanii zobowiązany jest wypełnić 24 godziny przed wjazdem do tego kraju formularz (tzw. Travelers Surveillance Form) online. Po wypełnieniu formularza podróżny otrzyma stosowne potwierdzenie. Powiadomienie będzie zawierało unikalny kod (Unique Health Code - UHC), który należy okazać lokalnym służbom imigracyjnym po przybyciu do Tanzanii. Link do formularza: https://afyamsafiri.moh.go.tz/


Tanzania - Zanzibar

TEST

W pełni zaszczepieni turyści mogą wjeżdżać przez lotniska w Trynidadzie I Tobago.

Obywatele niezaszczepieni będą zobowiązani do wjazdu WYŁĄCZNIE przez międzynarodowe lotnisko Piarco w Trynidadzie i będą musieli przejść obowiązkową 7-dniową kwarantannę w zatwierdzonym hotelu nadzorowanym przez państwo. Zwolnienie z kwarantanny nastąpi po otrzymaniu negatywnego testu PCR siódmego dnia.

 

W tej chwili nieszczepione osoby niebędące obywatelami danego kraju NIE będą mogły wjechać na teren Trynidadu i Tobago.

 

Od niedzieli 27 marca 2022 r. osoby dopuszczone do wjazdu do Trynidadu i Tobago będą mogły przedstawić negatywny test antygenowy wykonany NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 72 GODZINY PRZED PRZYBYCIEM DO TRYNIDADU i TOBAGO. Wszystkie inne wymagania dotyczące karnetu TT Travel pozostaną bez zmian.

 

Dzieci

Dzieci z innych krajów będą mogły wjechać, gdy ich rodzic lub opiekun zostanie w pełni zaszczepiony ORAZ pod warunkiem, że przedstawią negatywny wynik testu antygenowego wykonanego NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 72 GODZINY PRZED PRZYJAZDEM DO TRYNIDADU i TOBAGO.

 

 

Osoby są uważane za W PEŁNI ZASZCZEPIONE, jeśli minęło 14 dni od otrzymania szczepionki jednodawkowej zatwierdzonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) LUB drugiej dawki szczepionki dwudawkowej zatwierdzonej przez WHO.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

KOD QR / FORMULARZ

TAK, koniecznie przed wylotem należy wypełnić aplikację Travelpass na stronie: Trinidad & Tobago - Travel Authorisation (ttravelpass.gov.tt)

 • Wpisz swój adres e-mail w polu powyżej. Hasło jednorazowe (OTP) zostanie wysłane na Twój adres e-mail w celu uwierzytelnienia konta.
 • Wypełnij wymagane dane osobowe: imię i nazwisko, NUMER DOB, numer paszportu, lokalizacja itp.
 • Odpowiedz na pytania dotyczące podróży i zdrowia
 • Prześlij dokumenty, takie jak dowód szczepienia i negatywny test PCR COVID19.
  Jako w pełni zaszczepiony obywatel niebędący obywatelem będziesz musiał przesłać kartę szczepień jako dowód, że jesteś w pełni zaszczepiony.
  Wszyscy podróżni są zobowiązani do przedłożenia negatywnego wyniku testu RT-PCR z NOSOPHARYNGEAL (wymazu z nosa). Test ten powinien zostać przeprowadzony nie wcześniej niż siedemdziesiąt dwie (72) godziny przed przybyciem do Trynidadu i Tobago.
 • Przekaż swoją zgodę na serię oświadczeń
 • Po wypełnieniu wniosku otrzymasz TTravel Pass. Ta przepustka TTravel Pass będzie podlegać przeglądowi przez władze.

Otrzymanie TTravel Pass nie gwarantuje dostępu do lotu ani wjazdu do Trynidadu i Tobago. Wszyscy podróżni nadal podlegają procesom zatwierdzania linii lotniczych i organów kontroli granicznej w Trynidadzie i Tobago.


Trynidad I Tobago

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

TEST

Od osób w pełni zaszczepionych nie wymaga się wykonywania testu przed przyjazdem.

Osoby nie zaszczepione są zobowiązane do okazania negatywnego wyniku testu PCR wykonanego na maksymalnie 72-godziny przed przylotem. Oprócz testów PCR akceptowane są również testy RNA i kwasów nukleinowych, wykonane na 48 godzin przed wjazdem.

Osoby, które przedstawią dokument wydany przez odpowiednie władze państwowe stwierdzający, że chorowały na COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy, licząc od 28. dnia pierwszego pozytywnego wyniku testu PCR, również będą zwolnione z obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego oraz z obowiązku kwarantanny.

 

Osoby wjeżdżające do Turcji we wszystkich punktach przejść granicznych będą mogły zostać poddane testowi PCR na podstawie pobrania próbek na miejscu przez pracowników Ministerstwa Zdrowia Republiki Turcji. Po pobraniu próbek podróżni będą mogli udać się do miejsca docelowego, ale w przypadku pozytywnego wyniku testu, zostaną poddani leczeniu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia dot. COVID-19.

Z konieczności wykonania testu zwolnione są dzieci do 12 roku życia.

MASECZKI

Tak, w wyznaczonych strefach.

 


Turcja

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

TEST

Podróżujący na terytorium Węgier zobowiązani są do przedstawienia:

- certyfikatu potwierdzającego status ozdrowieńca ( zachorowanie w ciągu 6 miesięcy poprzedzających wjazd) lub,

- certyfikatu potwierdzającego przyjęcie wymaganej dawki szczepień lub,

- negatywnego wyniku testu PCR, wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed wylotem.

Z konieczności przedstawienia jednego z powyższych dokumentów zwolnione są   osoby poniżej 18 roku podróżujący pod opieką osób okazujących jeden z powyższych dokumentów.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

KOD QR / FORMULARZ

Nie jest wymagany.


Węgry

Przed wylotem wymagane są:

- negatywny wynik testu PCR lub LAMP otrzymany najwcześniej 72 godziny przed przylotem do Wietnamu lub negatywny wynik testu antygenowego otrzymany najwcześniej 24 h przed przylotem do Wietnamu 

- ubezpieczenie medyczne lub podróżne obejmujące koszty leczenia Covid-19 na co najmniej 10000 USD,

- wiza 

- deklaracja medyczna 

Po przylocie:

 

- należy zainstalować aplikację, która będzie dostarczała informacji o deklaracjach medycznych, zaszczepieniu itp.,

 

KAMBODŻA:

Przed przylotem wymagane są:

-certyfikat Covid (2 dawki), ważność: rok od 14. dnia po ostatniej dawce

-wiza

 


Wietnam

BEZ TESTU DLA ZASZCZEPIONYCH

    

Wszyscy pasażerowie podróżujący z/do Włoch podczas lotu muszą posiadać maseczkę typu FFP-2. Dotyczy to również osób udających się na zwiedzanie Watykanu.

TEST

Osoby zaszczepione, które przyjęły podstawową dawkę szczepionki ( jedną w przypadku preparatu Johnson&Johnson, dwie dawki w przypadku pozostałych preparatów) 14 dni przed przybyciem do Włoch muszą przedstawić Unijny Certyfikat Szczepienia pobrany z Internetowego Konta Pacjenta. Ważność certyfikatów unijnych we Włoszech (tzw. green pass), na potrzeby wjazdu do kraju, potwierdzających zaszczepienie wynosi: 9 miesięcy od szczepienia. Jeśli certyfikat szczepienia jest starszy niż 9 miesięcy, klient musi równocześnie z Unijnym Certyfikatem Szczepienia przedstawić negatywny wyniku testu antygenowego (ważny 48 godziny) lub molekularnego (ważny 72 godziny).

Przyjęcie dawki przypominającej automatycznie, już od kolejnego dnia, wydłuża we Włoszech ważność certyfikatu na czas nieokreślony. Podobnie bezterminowo ważne są certyfikaty ozdrowieńców wydane już po ukończeniu pełnego cyklu szczepień.

Osoby nie zaszczepione przed przekroczeniem granicy włoskiej muszą wykonać test antygenowy (ważny 48godzin) lub molekularny PCR (ważny 72godziny). Wynik testu powinien być w języku włoskim, angielskim, francuskim lub hiszpańskim.

Ozdrowieńcy - zwolnienie z obowiązku testu na Covid, przy okazaniu unijnego certyfikatu ozdrowienia (ważny 6 miesięcy, po dwóch dawkach szczepienia - certyfikat ozdrowieńca ważny bezterminowo).

Dzieci - z obowiązku przedstawienia green pass zwolnione są dzieci poniżej 6 roku życia. Dzieci, które ukończyły 6 rok życia i nie są zaszczepione muszą okazać test jak osoby dorosłe.

Obostrzenia na miejscu

Od 1 maja 2022 r. przestał obowiązywać wymóg zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych, z wyjątkiem: transportu zbiorowego, szpitali, sal sportowych, kinowych i teatralnych. Ne trzeba również okazywać certyfikatów szczepienia/ozdrowienia/negatywnego wyniku testu w celu skorzystania z usług. Wyjątek stanowią Muzea Watykańskie, do których przy wejściu należy okazać ważny certyfikat.

W zależności od regionu obowiązują mniej lub bardziej ścisłe obostrzenia/ograniczenia. 


Włochy

UWAGA!

W związku z dynamiczną sytuacją odnośnie zmiany procedur podróżowania, prosimy o zapoznanie się z komunikatami na temat aktualnych informacji i wymogów dotyczących kwarantanny na stronie STRAŻY GRANICZNEJ.
Sprawdź nowe standardy podróżowania