Aktualne wymogi dla podróżujących

Sprawdź jakie warunki należy spełnić przed wyjazdem

Pokaż kierunki: wszystkie bez testu dla wszystkich bez testu dla zaszczepionych

TEST

Na dzień dzisiejszy Argentyna zniosła obowiązek przedstawiania negatywnego wyniku na Covid-19, pełnego cyklu szczepień lub certyfikatu ozdrowieńca. 

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

 

-------

W przypadku wyjazdu połączonego "Argentyna i Brazylia" prosimy o zapoznanie się również z zasadami wjazdu do Brazylii. Brak obostrzeń wjazdowych. 

 TEST

Brak obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu na Covid oraz certyfikatu szczepień.

 

 Brak obostrzeń wjazdowych. 18 kwietnia 2022 r. zniesiony został wymóg posiadania negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19 oraz  certyfikatu szczepień przeciwko Covid-19 wobec osób przyjeżdżających do Australii z zagranicy. Na podróżnym spoczywa obowiązek spełnienia ewentualnych wymogów związanych z testowaniem wprowadzonych przez poszczególne linie lotnicze.

 

Przepisy różnią się w poszczególnych stanach i terytoriach, należy każdorazowo sprawdzić wymogi dotyczące ew. testowania w zależności od lotniska przylotu.

 

 

 

-------

 

W przypadku wyjazdu "Singapur - Australia - Bali" prosimy o zapoznanie się z warunkami wjazdu do Indonezji oraz Singapuru.Brak obostrzeń wjazdowych. Wymogi przedstawiania ceryfikatów szczepienień i testów na Covid-19 zostały zniesione.TEST

Brak obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu na Covid.

 

 

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

Podczas przekraczania granicy podróżujący muszą mieć zainstalowaną aplikację „Be Aware Bahrain”.Podróżni muszą przedstawić:

-ważny cetryfikat zaświadczenia przeciwko Covid-19 zawierdzoną przez WHO (3dawki).

-ubezpieczenie na min. 100 000USD pokrywające koszty leczenia Covid-19.

-test PCR przeciwko Covid-19 na 48 godzin przed odlotem

 

TEST

Brak obostrzeń wjazdowych. TEST

Osoby zaszczepione są zwolnione z obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu na Covid-19.

Aby osoba była uznana za w pełni zaszczepioną, ostatnia (jedyna) dawka szczepienia podstawowego musi zostać podana minimum 14 dni przed wejściem na pokład statku powietrznego/przekroczeniem granicy lądowej.

Wymagany Unijny Certyfikat Szczepienia COVID pobrany z Internetowego Konta Pacjenta w języku angielskim (w formie drukowanej lub cyfrowej, wyłącznie kod QR nie jest akceptowany).
Certyfikat zaszczepienia należy okazać przed wejściem na pokład samolotu.
Uznawane są szczepionki rekomendowane przez światową Organizację Zdrowia (WHO), a także stosowane przez władze krajów, w których podróżny został zaszczepiony -  zatem szczepionki zatwierdzone w Unii Europejskiej i stosowane Polsce (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson i Novavax) są w pełni uznawane przez władze sanitarne Brazylii.

Osoby niezaszczepione muszą okazać negatywny wynik testu antygenowego lub RT-PCR wykonanego dzień przed wejściem na pokład samolotu lub przekroczeniem granicy.

MASECZKI

TAK. Stosowanie maseczek na ulicach, w transporcie publicznym, czy taksówkach jest obowiązkowe na terenie całego kraju. Obowiązek ten jest ważny także na lotniskach i podczas przelotów.

----------

W przypadku wyjazdu połączonego "Argentyna i Brazylia" prosimy o zapoznanie się również z zasadami wjazdu do Argentyny.Od 29 kwietnia 2023 r. osoby przylatujące z Polski do Chin nadal muszą przedstawić negatywny wynik testu antygenowego (RAT) w kierunku COVID-19, wykonanego do 48 godzin przed wylotem. Dotyczy to także tranzytu przez Chiny. Po uzyskaniu negatywnego wyniku testu należy wypełnić „Deklarację zdrowotną wjazdu/wyjazdu do/z Chińskiej Republiki Ludowej”. Można to zrobić za pomocą mini programu Wechat „Customs Pocket Declaration”, aplikacji służb celnych „掌上海关” lub strony internetowej: https://htdecl.chinaport.gov.cn/. Szczegóły na stronie internetowej Ambasady ChRL w Warszawie: http://pl.china-embassy.gov.cn/pol/ W przypadku lotów łączonych test powinien być nie starszy niż 48 godzin przed wejściem na pokład samolotu lecącego z miejsca przesiadki (tranzytu) do Chin.

 

W przypadku wątpliwości dotyczących wymogów wjazdowych skontaktuj się z właściwą Ambasadą ChRL lub przewoźnikiem lotniczym.

 TEST

Brak obostrzeń wjazdowych. 

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK, należy wypełnić formularz deklaracji zdrowia na stronie: https://entercroatia.mup.hr/TEST

Cypr zniósł wymóg posiadania dokumentów określających status związany z COVID 19.

 

Nie ma obowiązku wykonywania testów, przedkładania certyfikatów szczepienia, wypełniania formularza lokalizacyjnego.

 

Od piątku (8.07) na Cyprze powraca obowiązek noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych dla osób powyżej 12 roku życia.
Nieprzestrzeganie zasad może skutkować grzywną.

 

MASECZKI

Tak, w wyznaczonych strefach.

 TEST

Brak obostrzeń wjazdowych. 

Obowiązek noszenia maseczek ochronnych w zamkniętej przestrzeni publicznej oraz w środkach transportu publicznego na terenie całej Czarnogóry. Noszenie maseczek na zewnątrz nie jest wymagane pod warunkiem przestrzegania dystansu społecznego min. 2 metry.Brak obostrzeń wjazdowych. 

 TEST

Nie jest wymagany.

 

Tranzyt przez Niemcy

Wraz z wejściem w życie V rozporządzenia o zmianie Rozporządzenia o zasadach wjazdu w związku z wirusem Corona, z dniem 1 czerwca 2022 przy wjeździe do Niemiec podróżni nie są zobowiązani do posiadania zaświadczenia o zaszczepieniu lub zaświadczenia ozdrowieńca lub negatywnego wyniku testu. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31.08.2022 i dotyczy podróżnych przybywających z:

- krajów Unii Europejskich

- Islandii , Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu

- innych krajów, z których wjazd jest możliwy na podstawie oceny epidemicznej UE: Lista krajów

Podróżni z pozostałych krajów powinni posiadać zaświadczenia o zaszczepieniu (szczepionki dopuszczone w Unii Europejskiej lub inne uznane przez WHO) lub zaświadczenia ozdrowieńca lub negatywny wyniku testu.

Wyjątek: wjazd z obszaru mutacji wirusa (aktualnie nie ma ustanowionych takich obszarów).

W przypadku wjazdu z obszaru mutacji obowiązują uprzednio ustalone zasady zgłoszenia podróży, przedstawienia wyniku testu nukleinowego oraz zasada 14 dniowej kwarantanny.

Zaprzestano stosowania klasyfikowania obszarów wysokiego ryzyka.

 

Obywatele UE oraz obywatele Liechtensteinu, Szwajcarii, Norwegii i Islandii oraz członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, dzieci poniżej 18 roku życia, rodzice dzieci poniżej 18 roku życia) są zwolnieni z ograniczeń wjazdowych.

 

To samo dotyczy obywateli krajów spoza UE, którzy posiadają aktualne zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego z kraju UE lub strefy Schengen oraz członków ich najbliższej rodziny, o ile przestrzegają przepisów paszportowych i wizowych.

MASECZKI

Tak, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK, Koniecznie jest wypełnienie formularza na stronie https://eticket.migracion.gob.do/. Formularz można wypełnić w dowolnym momencie przed podróżną lecz koniecznie trzeba mieć kod QR na urządzeniu elektronicznym lub w formie papierowej ze sobą w dniu wylotu do okazania na lotnisku.TEST

Brak obowiązku przestawiania negatywnych wyników testu Covid-19 oraz certyfikatu szczepień. 

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach, obowiązkowo na transferach i podczas kwaterowania, zalecane również w restauracjach hotelowych.

KOD QR / FORMULARZ

Na pokładach samolotów lecących do Egiptu rozdawane są formularze lokalizacyjne, które należy przekazać służbom po wyjściu z samolotu.Osoby zaszczepione są zwolnione z obowiązku wykonywania testu na Covid-19 przed wylotem. Podczas przekraczania granicy należy okazać dowód zaszczepienia – ze względu na brak jasnych przepisów zaleca się posiadanie zaświadczenia zarówno w formie elektronicznej, jak i wydruku.

Za osobę zaszczepioną osoba jest uznawana dwa tygodnie po drugiej dawce szczepionek: Astra Zeneca, Sinopharm, Sinovac, Moderna lub Pfizer lub po jednej dawce szczepionki Johnson and Johnson.

 

Osoby niezaszczepione- podróżni powyżej 12. roku życia muszą przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR na COVID-19, wykonanym nie później niż w ciągu 72 godzin przed wylotem do Etiopii lub zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego RDT wykonanego nie później niż 24 godziny przez przylotem do Etiopii.

 

Ozdrowieńcy są zwolnieni z testów przez przyjazdem. Za ozdrowieńca uznawana jest osoba, która została za wyszła z choroby do 90 dni przez przylotem do Etiopii. Unijny paszport covidowy potwierdzający status ozdrowieńca jest uznawany w Etiopii.

 

Obowiązuje nakaz używania maseczek w miejscach publicznych, egzekwowany szczególnie w odniesieniu do wnętrz budynków. Brak włączeń lub osób zaszczepionych/ozdrowieńców.

 

 Osoby zaszczepione, niezaszczepione oraz ozdrowieńcy zwolnieni są z obowiązku posiadania negatywnego wynik testu RT-PCR. 

 

 

 Od 1 sierpnia 2022 roku nie musisz okazywać paszportu sanitarnego/unijnego certyfikatu Covid-19 przy wjeździe do Francji.

Podróże do departamentów i terytoriów zamorskich

Jeśli podróżujesz do departamentów i terytoriów zamorskich Francji, od 1 sierpnia 2022 roku nie musisz okazywać ani paszportu sanitarnego/unijnego certyfikatu ani negatywnego wyniku testu.

Należy pamiętać, iż zależnie od sytuacji epidemicznej, lokalne władze mogą wprowadzić nowe ograniczenia.TEST

 

Brak obostrzeń wjazdowych.TEST

 

Od 20.06.2022 każda osoba przylatująca do Gruzji nie musi przedstawiać zaświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR oraz zaświadczenia o szczepieniu. Brak obostrzeń wjazdowych. Indie zniosły obowiązek przedstawiania certyfikatu szczepień na Covid-19 oraz negatywnego wyniku PCR.

2% pasażerów ze wszystkich lotów międzynarodowych może być poddana losowym testom na Covid-19 po przylocie. Przy wjeździe na Bali wymagane jest:

-Unijny Certyfikat Szczepienia z kodem QR.

-Ubezpieczenie o minimalnej wartości 100 000 USD na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia COVID-19 .

-Wiza - przywrócono obowiązek wizowy dla obywateli Polski. 

-Przed wyjazdem zainstaluj aplikację PEDULI LINDUNGI APP (pobierz ze sklepu Google lub Apple)

-Deklaracja celna wypełniona online przed wylotem z Polski na stronie https://bcngurahrai.beacukai.go.id/ecd/?h=beranda .

Realizacja tylko dla osób zaszczepionych! 

Dzieci poniżej 12 lat są zwolnione ze szczepienia - jeśli rodzice są zaszczepieni.

 

 

------

 

W przypadku wyjazdu "Singapur - Australia - Bali" prosimy o zapoznanie się z warunkami wjazdu do Indonezji oraz Singapuru.TEST

Brak obostrzeń wjazdowych. 

 TEST

Od 21.05.2022 Izrael znosi konieczność wykonania testów zarówno przed wylotem z Polski, jak również po przylocie na terytorium Izraela zarówno dla osób zaszczepionych jak i niezaszczepionych.

 

 

 

W przypadku wyjazdu połączonego "Izrael z Jordanią" prosimy o zapoznanie się również z zasadami wjazdu do Jordanii. 

 

 TEST

Brak wymogów wjazdowych.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

 TEST

 

Od dnia 29.04.2023 Japonia znosła wymóg posiadania 3 dawek szczepiania na Covid-19 oraz przedstawiania negatywnego wyniku na Covid-19.

 

 MASECZKI

Tak, w wyznaczonych strefach. W zależności od regionu obowiązują mniej lub bardziej ścisłe obostrzenia/ograniczenia. 

 

Zalecane jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego zawierającego leczenie przeciwko Covid-19 Wszyscy przylatujący do Jordanii, mają obowiązek:
zarejestrowania się na stronie https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ celem uzyskania kodu QR. Kod QR należy okazać przy stanowisku nadania bagażu. Osoby bez kodu QR nie zostaną wpuszczone na pokład samolotu. Z obowiązku rejestracji zwolnione są dzieci poniżej 5 roku życia.

 

Rekomendujemy zakup ubezpieczenia z klauzurą pokrywającą koszty leczenia Covid-19.

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK,
konieczne jest wypełnienie formularza, znajdującego  się w linku: https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/

 

 

 

 

W przypadku wyjazdu połączonego "Izrael z Jordanią" prosimy o zapoznanie się również z zasadami wjazdu do Jordanii. KAMBODŻA:

Brak obostrzeń wjazdowych. 

 

W przypadku wyjazdu połączonego "Wietnam-Kambodża"  prosimy o dokładne zapoznanie się również z zasadami wjazdu do Wietnamu.  

Od 1 października 2022 nie jest wymagany negatywny wynik testu, szczepienia oraz przebycia Covid-19.

Formularz ArriveCAN również nie jest wymagany. W przypadku przylotów na międzynarodowe lotniska Toronto, Vancouver oraz Montreal można używać ArriveCAN, aby wypełnić deklaracje Advance CBSA.

https://travel.gc.ca/travel-covid

 

 

W przypadku wyjazdu połączonego "Kanada+USA" oraz "Nowy Jork-Waszyngton-Niagara"  prosimy o zapoznanie się również z zasadami wjazdu do Stanów Zjednoczonych.  

 Brak obostrzeń wjazdowych. 

 TEST

NIE   Od 5 czerwca 2022 r. Curaçao zniosło wszystkie restrykcje związane z Covid 19.   Osoby przylatujące zobowiązane są jedynie do wypełnienia cyfrowej karty imigracyjnej (karty DI - Digital Immigration) online, do 7 dni przed wylotem. Karta dostępna jest na stronie: www.dicardcuracao.com

MASECZKI

NIETEST

 

Od 1.11.2022 nie ma wymogu przedstawienia testów na obecność COVID-19, wstępnej rejestracji na stronie Ehteraz oraz posiadania aplikacji mobilnej.

 

Konieczność okazania aplikacji Ehteraz: w przypadku wizyty w szpitalach i innych ośrodkach służby zdrowia.
Szczegóły: Ministerstwo Zdrowia Publicznego https://covid19.moph.gov.qa/EN/travel-and-return-policy/Pages/default.aspx

 TEST

Za osobę zaszczepioną uważa się osobę, która przyjęła zalecane dawki określonej szczepionki, przy czym ostatnia dawka musi zostać przyjęta co najmniej 14 dni przed podróżą (nie wliczając daty podróży).

Osoby zaszczepione

Przy wjeździe należy przedstawić dowód szczepienia przeciwko COVID-19 (nie dotyczy dzieci poniżej 12 lat).

 

Osoby niezaszczepione

Osoby niezaszczepione muszą posiadać negatywny wynik testu PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed podróżą (nie dotyczy dzieci poniżej 12 lat).

Zaświadczenie musi być w języku angielskim. 

 

 

Test antygenowy na własny koszt  dla osób przedstawiających symptomy grypy. W przypadku pozytywnego wyniku, konieczny test PCR na własny koszt.

 

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK,

Formularz lokalizacyjny obowiązuje tylko osoby przedstawiające symptomy grypy.

Formularz lokalizacyjny znajduje się na stronie: http://bit.ly/covid19moh

Przy wjeździe należy okazać wygenerowany kod QR

 Korea Południowa zniosła wymóg przedatwiania negatywnego wyniku testu na Covid-19 oraz certyfikatu szczepień. TEST

Brak wymogu okazywania testu oraz szczepień na Covid-19. 

 

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.W myśl nowych przepisów obowiązujących od 6.04 br. nie trzeba przedstawiać negatywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, by wjechać do kraju.

Od 06.04 br. osoby nie w pełni zaszczepione mogą wjeżdżać na Kubę.

 

Losowo wybrane osoby po przylocie są poddawane bezpłatnemu testowi PCR-RT w kierunku COVID-19. Intensywność testowania zależeć będzie od liczby lotów, zawinięć statków, a także zagrożenia epidemiologicznego w kraju pochodzenia. Jeśli uzyskany wynik testu losowego będzie dodatni, podróżny zostanie skierowany na badania zgodnie z obowiązującymi protokołami kontroli kliniczno-epidemiologicznej COVID-19.

 Brak obostrzeń wjazdowych. 

 

 TEST

Podróżni nie muszą okazywać negatywnego wyniku testu na Covid-19. Nie jest wymagane również posiadanie świadectwa szczepienia na Covid-19. 

 

Obowiązkowa kwarantanna została zniesiona. 

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK,
w ciągu 96h przed wylotem oraz ponownie przed powrotem z Malediwów Klienci zobowiązani są do wypełnienia deklaracji zdrowotnej na stronie:
https://imuga.immigration.gov.mv/ethd. Deklarację należy wydrukować i zabrać dla każdego uczestnika. 

  Link do filmu z instrukcją jak wypełnić formularz: https://imuga.immigration.gov.mv/ethd

TEST

Na Maltę mogą podróżować osoby z dowolnego kraju. Obecnie nie ma wymagań dotyczących podróży COVID‑19 w odniesieniu do wjazdu na Maltę.Maroko zniosło wymogi okazywania negatywnego wyniku testu Covid-19 oraz potwierdzenia posiadania szczepienia przeciwko Covid-19. 

Przy wjeździe należy przestawić wypełnioną deklarację zdrowia. 

Deklaracja zdrowia

Potwierdzenie powyższego na tych stronach:

https://www.visitmorocco.com/pl/informacje-praktyczne/covid-19-travel-safely-to-moroccoTEST

Niezaszczepieni podróżujący z Polski muszą okazać negatywny wynik testu Test RT-PCR (NAAT) lub antygenowy (z szybkim wynikiem) wykonanego maks. na RT-PCR (NAAT) przez 72 godz., test antygenowy (z szybkim wynikiem) przez 48 godz. przed wylotem na Martynikę. W pełni zaszczepieni podróżujący z zatwierdzonym świadectwem szczepień nie muszą przedstawiać negatywnego wyniku testu na COVID-19.   Dzieci w wieku 0-12 lat są zwolnione z wymogu testu.

 

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK, Należy wypełnić i posiadać zaświadczenie o podróży międzynarodowej. Druk wysyłamy wraz z informacją wylotową, przed podróżą. Dokument należy wydrukować, czytelnie wypełnić i zabrać ze sobą na lotnisko.TEST

Testy oraz szczepienia na Covid nie są wymagane. 

MASECZKI

Tak, w wyznaczonych strefach

FORMULARZ

wypełniony formularz ze strony https://safemauritius.govmu.org/. Formularz wypełniamy najwcześniej 72h przed wylotem. Wygenerowany dokument trzeba wydrukować i zabrać ze sobą. 

 TEST

Brak obostrzeń.

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

 Wymagane okazanie certyfikatu szczepień na Covid 19 zatwierdzoną przez WHO (3dawki).

 W Mozambiku uznawane są następujące szczepionki:

 • AstraZeneca
 • Sinopharm

 

Osoby zaszczepione są zwolnione z obowiązku wykonania dodatkowych testów na obecność SARS-Cov2.

 

 

Osoby niezaszczepione są zobowiązane do wykonania testu PCR w państwie, z którego wyjeżdżają na 72 godziny przed przyjazdem do Mozambiku. Z obowiązku są zwolnione dzieci do 11 roku życia, o ile nie wykazują objawów.

 

Osoby podróżujące do Mozambiku są zobowiąne do udostępnienia swoich danych kontaktowych tamtejszym władzom. 

 

 Wszystkie restrykcje COVID-owe dla podróżujących do Namibii  zostały zniesione.

 TEST

Za osobę zaszczepioną uważana jest osoba, która przyjęła wszystkie zalecane dawki szczepionki zatwierdzonej do użycia w Nepalu: BioNTech Pfizer, CoronaVac., Johnson & Johnson, Moderna, Oxford, AstraZeneca, Sinopharm BBIBP, Sputnik, Covaxin, a od ostatniej dawki minęło min. 14 dni.

Zaświadczenie potwierdzające szczepienie musi być sporządzone w języku angielskim. W przypadku gdy certyfikat jest sporządzony w innym języku, należy dołączyć tłumaczenie na język angielski (zaleca się posiadanie tłumaczenia przysięgłego).

 

Osoby w pełni zaszczepione zwolnione są z obowiązku wykonywania testu przed przyjazdem do Nepalu. Konieczne jest okazanie certyfikatu szczepienia w języku angielskim. Brak kwarantanny dla w pełni zaszczepionych osób. Możliwość poddania kwarantannie osób wykazujących symptomy COVID-19.

Pamiętaj żeby przed wylotem sprawdzić również wymagania linii lotniczych.

 

Osoby niezaszczepione

Zaświadczenie lekarskie w języku angielskim stwierdzające negatywny wynik testu na obecność COVID-19 wykonanego w ciągu 72 godzin przed wylotem do wyboru (akceptowane RT PCR, True NAAT, Gene Xpert).

Pamiętaj żeby przed wylotem sprawdzić również wymagania linii lotniczych.

Brak kwarantanny dla osób z negatywnym wynikiem testu wykonanego przed przylotem. Możliwość poddania kwarantannie osób wykazujących symptomy COVID-19.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach.

 TEST

Władze Omanu zniosły wszelkie obostrzenia związane z wjazdem do kraju.Zniesiono obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu.

 TEST

Od 01.11.2021 r. obowiązują następujące warunki wjazdu i pobytu:

 

 

·         Podróżni udający się do Peru nie muszą okazać negatywnego wyniku testu molekularnego na COVID-19, jeżeli zaszczepieni są przeciwko COVID-19 dwoma dawkami ( lub jedną, w przypadku szczepionek jednodawkowych) na co najmniej 14 dni przed podróżą do Peru.

·         W przypadku gdy podróżny nie jest zaszczepiony, konieczne jest okazanie negatywnego wyniku testu molekularnego, wykonanego najpóźniej 72 h przed lotem.

·         Wszyscy podróżni udający się do Peru zobowiązani są także uzupełnić wirtualną deklarację dot. stanu zdrowia,  znajdującą się na stronie: https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/.  Deklarację należy mieć ze sobą wydrukowaną lub zapisaną w telefonie, przed lotem, jak i w trakcie pobytu w Peru.   

·         Zabroniony jest wjazd do Peru podróżnych z RPA oraz osób, które przebywały na terenie tego kraju w ciągu ostatnich 14 dni. Zakaz ten nie dotyczy tylko obywateli Peru oraz cudzoziemców z prawem pobytu w Peru, którzy po przyjeździe z RPA muszą przejść obowiązkową 14 dniowa kwarantannę w miejscu zamieszkania, zakwaterowania lub tymczasowym ośrodku odosobnienia.

·         Od 10.12 wprowadzono konieczność okazywania świadectwa szczepień dwoma dawkami przed wejściem do obiektów zamkniętych użytku publicznego, jak restauracje, kina, muzea, centra handlowe, itp.

·         Zamknięte są granice lądowe i wszystkie przejścia graniczne lądowe i rzeczne między Peru a krajami sąsiednimi, tj. Ekwadorem, Kolumbią, Brazylią, Boliwią i Chile. Przejazd do Peru z tych krajów i z Peru do krajów sąsiednich możliwy jest tylko drogą lotniczą.

 

Stosowanie masek ochronnych na twarz jest obowiązkowe przy poruszaniu się po drogach publicznych jak również stosowanie podwójnych masek (jedna z nich może być materiałowa) przy wchodzeniu do obiektów, w których istnieje ryzyko zatłoczenia, takich jak m.in: centra handlowe, domy towarowe, sklepy, supermarkety, rynki, magazyny, apteki, miejsca kultu religijnego, muzea, itp. Zaleca się także stosowanie dodatkowych osłon na twarz (przyłbic) w tych obiektach, choć nie jest to obowiązkowe. Osłony na twarz, oprócz masek, są obowiązkowe w środkach transportu publicznego.

 

 

Na terenie całego kraju obowiązuje godzina policyjna – w Limie od 1.00 w nocy do 04.00 nad ranem. W innych regionach w zależności od aktualnego stopnia zagrożenia epidemiologicznego, najczęściej od 22:00 lub 23:00 do 4:00.

 

 

Oficjalne informacje nt. aktualnych restrykcji i zaleceń sanitarnych obowiązujących w Peru znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia Peru https://www.gob.pe/minsa oraz na https://www.gob.pe/institucion/minsa/colecciones/749-normatividad-sobre-coronavirus-covid-19 

 

 Peruwiańczycy, cudzoziemcy rezydenci i obcokrajowcy nierezydenci w wieku 18 lat lub starsi, których miejscem docelowym jest terytorium kraju, jako pasażerowie i niezależnie od kraju pochodzenia, muszą udowodnić, że zastosowali trzy (3) dawki szczepionki przeciw COVID-19 w Peru lub za granicą; Podobnie ludzie w wieku od 12 do 17 lat muszą udowodnić że otrzymali pierwszą i drugą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 w Peru lub za granicą. W przeciwnym razie mogą przedstawić negatywny wynik testu molekularnego z datą wyniku nie większą niż 48 godzin przed wejściem na pokład w ich punkt pochodzenia. Dzieci poniżej 12 roku życia muszą być bezobjawowe, aby wejść na pokład. Ci ludzie, którzy wykazują objawy po przybyciu na terytorium kraju należy przejść obowiązkową izolację, zgodnie z przepisami w tej sprawie. Krajowy Urząd Zdrowia jest uprawniony do wykonywania testów diagnostycznych na COVID-19 dla pasażerów przybywających do kraju, ustanowienie uzupełniających środków zdrowotnych dla przypadków pozytywnych.

 Polinezja Francuska zniosła wymogi odnośnie przedstawiania negatywnego wyniku testu oraz szczepień na Covid-19.TEST

Obecnie nie obowiązują żadne restrykcje dotyczące wjazdu.TEST

Ograniczenia i środki zapobiegawcze stosowane przez władze
1. Obecnie nie ma środków kontroli zdrowia publicznego dla wszystkich pasażerów podróżujących na Azory.
2. Wszyscy pasażerowie muszą przestrzegać przepisów dotyczących noszenia maski (w tym w samolotach), odległości fizycznej i higieny dróg oddechowych ustalonych przez regionalny urząd ds. zdrowia.
Należy pamiętać, że weryfikacja niezbędnej dokumentacji i/lub wymagań oraz aktualnych ograniczeń COVID-19 jest wyłączną odpowiedzialnością Pasażera.Autonomiczny Region Madery

Obecnie nie obowiązują żadne restrykcje dotyczące wjazdu na terytorium Regionu Autonomicznego Madery.

 

 Wszystkie restrykcje dotyczące Covid-19 dla przybywających do RPA zostały zniesione.

 TEST

Negatywne wyniku testów oraz szczepienia na Covid-19 nie są wymagane. 

Przy wjeździe na Seszele wymagane jest posiadanie ubezpieczenia obejmującego kwarantanne i zachorowanie na Covid-19. 

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK, konieczne jest wypełnienie deklaracji na stronie https://seychelles.govtas.com/ Koniecznie należy posiadać przy sobie druk umowy na urządzeniu elektronicznym lub w formie papierowej.Kto jest uważany za osobę zaszczepioną?

Za osoby zaszczepione uważa się podróżnych, którzy co najmniej 2 tygodnie przed przyjazdem przyjęli minimalną dawkę jednej ze szczepionek WHO-EUL wymienionych poniżej i mają na to dowód szczepienia:

 • Jedna dawka szczepionki CanSinoBIO/Convidecia lub Janssen/J&J; LUB
 • Dwie dawki szczepionki AstraZeneca, Covaxin, Moderna/Spikevax lub Covishield podawane w odstępie co najmniej 24 dni; LUB
 • Dwie dawki szczepionki Novavax/Covovax/Nuvaxovid, Pfizer/BioNTech/COMIRNATY lub Sinopharm podawane w odstępie co najmniej 17 dni; LUB
 • Dwie dawki szczepionki Sinovac podawane w odstępie 13 dni; LUB
 • Mieszanina dowolnych dwóch dawek szczepionek wymienionych w pkt 1-4, podanych w odstępie co najmniej 17 dni; LUB
 • Dowolna z kombinacji szczepień wymienionych w punktach 1-5, a następnie przechorowanie COVID-19; LUB
 • Co najmniej jedna dawka dowolnych szczepionek zatwierdzonych przez WHO EUL wymienionych w punktach 1-4, przyjęta co najmniej 28 dni po pozytywnym rozpoznaniu COVID-19

 

Osoby zaszczepione

W pełni zaszczepieni podróżni mogą wjechać do Singapuru z dowolnego kraju/regionu świata bez obowiązku wykonywania testów na COVID-19.

Obowiązująca procedura przy wjeździe do Singapurze dla osób w pełni zaszczepionych:

 1. Przed przyjazdem do Singapuru należy  wypełnić deklarację, tzw. kartę SG Arrival Card (SGAC). Wypełnienie karty jest bezpłatne. Deklaracja zawiera informacje dotyczące podróży i stanu zdrowia podróżnego. Po złożeniu deklaracji podróżny otrzymuję mailem potwierdzenie, które może przedstawić podczas odprawy paszportowej i kontroli imigracyjnej.
 2. Z obowiązku wypełnienia deklaracji SGAC  są zwolnieni w pełni zaszczepieni szczepionkami COVID-19 WHO EUL obywatele Singapuru, stali rezydenci i posiadacze wiz długoterminowych wjeżdżający do Singapuru drogą lądową.

Testy po przyjeździe

Nie ma obowiązku wykonywania testu na COVID-19 po przylocie do Singapuru.

Jeśli natomiast podróżny po przylocie będzie miał objawy wskazujące na covid-19, może zostać poproszony przez urzędnika imigracyjnego o wykonanie testu na własny koszt (Test antygenowy ART - 30 SGD, test PCR - 138 SGD).

 

Osoby niezaszczepione

Testy przed przyjazdem

 1. Wszyscy podróżni urodzeni przed 2020 muszą uzyskać negatywny wynik testu na COVID-19 przed podróżą. Test PCR lub test ART należy wykonać w ciągu max 2 dni przed planowaną godziną odlotu w akredytowanym laboratorium, klinice lub placówce medycznej.

Dokument poświadczający wykonanie testu (w języku angielskim) musi zawierać: imię i nazwisko podróżnego oraz co najmniej jeden inny identyfikator osobisty, taki jak data urodzenia lub numer paszportu, negatywny wynik testu na COVID-19, datę i godzinę wykonania testu na COVID-19 oraz nazwę instytucji przeprowadzającej test na COVID-19.

Z obowiązku wykonania testu na COVID-19 przed wylotem zwolnione są osoby, które uzyskały pozytywny wyniku testu na obecność COVID-19 w okresie od 14 do 90 dni przed datą wyjazdu do Singapuru. Należy przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające odbytą infekcje.

Dodatkowo

 1. Podróżny, nie posiadający wizy długoterminowej musi wykupić przed przyjazdem ubezpieczenie w wysokości min 30 000 SGD na wypadek pokrycia kosztów leczenia związanych z COVID-19.
 2. Do 3 dni przed przyjazdem do Singapuru należy  wypełnić deklarację, tzw. kartę SG Arrival Card (SGAC). Wypełnienie karty jest bezpłatne. Deklaracja zawiera informacje dotyczące podróży i stanu zdrowia podróżnego. Po złożeniu deklaracji podróżny otrzymuję mailem potwierdzenie, które może przedstawić podczas odprawy paszportowej i kontroli imigracyjnej.

 

Ozdrowieńcy, którzy nie przyjęli wymaganej minimalnej dawki szczepionek WHO EUL COVID-19: 

Testy przed przyjazdem

Test PCR lub test ART należy wykonać w ciągu max 2 dni przed planowaną godziną odlotu w akredytowanym laboratorium, klinice lub placówce medycznej.Dokument poświadczający wykonanie testu (w języku angielskim) musi zawierać: imię i nazwisko podróżnego oraz co najmniej jeden inny identyfikator osobisty, taki jak data urodzenia lub numer paszportu, negatywny wynik testu na COVID-19, datę i godzinę wykonania testu na COVID-19 oraz nazwę instytucji przeprowadzającej test na COVID-19;

Z obowiązku wykonania testu na COVID-19 przed wylotem zwolnione są osoby, które uzyskały pozytywny wyniku testu na obecność COVID-19 w okresie od 14 do 90 dni przed datą wyjazdu do Singapuru. Należy przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające odbytą infekcje.

 

Podróżni urodzeni w dniu 1 stycznia 2010 r. lub później (tj. w wieku 12 lat i poniżej według roku urodzenia) są zwolnieni przy wjeździe do Singapuru z wszelkich  obostrzeń związanych z COVID-19.

 TEST

Wszyscy przyjezdni są obecni zwolnieni z obowiązku wykonywania testu RT-PCR po przylocie.

 

Podróżując na wizie turystycznej, konieczne jest opłacenie ubezpieczenia obejmującego leczenie COVID-19 - https://portal.pionline.lk/covidinsurance/.

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

 Od 12 maja Stany Zjednoczone znoszą obowiązek przedstawiania Unijnego Certyfikatu Szczepień na Covid-19.

KOD QR / FORMULARZ

 

Koniecznie jest wypełnienie deklaracji wjazdowej, którą trzeba wypełnić podczas lotu. Deklarację otrzymuje się w trakcie lotu. Nie ma konieczności drukowania deklaracji.

 

 

 

W przypadku wyjazdu połączonego "Kanada+USA" oraz "Nowy Jork-Waszyngton-Niagara"  prosimy o zapoznanie się również z zasadami wjazdu do Kanady.  Od 17 lutego 2022 r. zniesione zostają wszystkie dotychczas obowiązujące restrykcje dla podróżnych przyjeżdżających do Szwajcarii (m.in. zniesienie obowiązku posiadania certyfikatu covidowego lub testu na SARS-CoV-2, zniesienie obowiązku rejestracji przyjazdu za pomocą formularza wjazdowego).

 TEST

Od 1 października 2022 r. szczepienie nie jest weryfikowane podczas wjazdu.

Test na Covid-19 nie jest wymagany.

Od 1 lipca nie jest też wymagana rejestracja w systemie Thailand Pass.

 TEST

Wjazd na terytorium Zanzibaru jest możliwy bez żadnych ograniczeń. Nie ma potrzeby okazywania certyfikatów szczepień, certyfikatów ozdrowieńca, ani wykonywania testów na COVID-19.

Na lotnisku losowo wybrani podróżni oraz podróżni wykazujący symptomy COVID-19 zostaną poddani szybkiemu testowi w kierunku COVID-19.

              Na 24 godziny przed przylotem należy wypełnić formularz online, dostępny pod adresem: www.healthtravelznz.mohz.go.tz. Po wypełnieniu formularza, podróżny otrzyma stosowne potwierdzenie wraz z unikalnym kodem QR, który należy okazać przy odprawie przed wylotem z Polski oraz lokalnym służbom imigracyjnym po przybyciu na Zanzibar. Kod QR sugerujemy zabrać ze sobą w formie papierowej.          

 Wjazd tylko dla osób zaszczepionych!

Podróżujący mają obowiązek okazać ważny certyfikat szczepień na Covid-19 zatwierdzony przez WHO (3 dawki).

 

 

 TEST

Obowiązek przedstawienia certyfikatu szczepień oraz negatywnego wyniku testu Covid został zniesiony. 

MASECZKI

Tak, w wyznaczonych strefach.

 TEST

Brak obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku na Covid-19 oraz certyfikatu szczepień. 

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

KOD QR / FORMULARZ

Nie jest wymagany.WIETNAM:

Przed wylotem wymagane są:

- ubezpieczenie medyczne lub podróżne obejmujące koszty leczenia Covid-19 na co najmniej 10000 USD,

- e-wiza


 

 

W przypadku wyjazdu połączonego "Wietnam-Kambodża"  prosimy o dokładne zapoznanie się również z zasadami wjazdu do Kambodży.    Test/szczepienie
Od 1 czerwca 2022 r. Włochy zniosły wymóg posiadania dokumentów określających status związany z COVID 19. Nie trzeba wykonywać testów, przedkładać certyfikatów szczepienia ani wypełniać formularza lokalizacyjnego, aby wjechać do Włoch.

Obostrzenia na miejscu

Od 1 maja 2022 r. przestał obowiązywać wymóg zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych, z wyjątkiem: transportu zbiorowego, szpitali, sal sportowych, kinowych i teatralnych. Nie trzeba również okazywać certyfikatów szczepienia/ozdrowienia/negatywnego wyniku testu w celu skorzystania z usług. Podczas zwiedzania Muzeów Watykańskich zalecane jest założenie maseczki.

W zależności od regionu obowiązują mniej lub bardziej ścisłe obostrzenia/ograniczenia.  

Osoby zaszczepione nie mają obowiązku wykonywania dodatkowych testów.

Wszyscy niezaszczepieni podróżujący są zobowiązani do wykonania testu PCR na minimum 48 godzin przed wylotem do Zimbabwe. Turyści niemający wykonanego testu PCR nie zostaną wpuszczeni do państwa.

 

Po przylocie podróżni są zobowiązani do wypełnienia formularza lokalizacyjnego. 

 

 

 

 Nowe standardy podróżowania

- warto znać przed podróżą

Radość z podróżowania będzie tym większa, im lepiej się do niej przygotujesz.
Zapoznaj się z nowymi standardami, a nic Cię nie zaskoczy.
I pamiętaj – to wszystko w trosce o Twoje zdrowie i bezpieczeństwo.

Ogólne zasady:

 • noś maseczkę
 • pamiętaj o zachowaniu dystansu społecznego
 • dezynfekuj ręce
 • przygotuj się na pomiar temperatury
 • ogranicz bagaż podręczny
 • odpraw się online (jeżeli to możliwe)
 • wypełnij oświadczenie (jeśli przewoźnik tego wymaga)
 • zabierz zaświadczenie o wykonanym negatywnie teście na COVID-19 (ważny 72 h przed wylotem, jeśli kraj docelowy wymaga)

Wdrożone środki bezpieczeństwa:

Wszyscy pracownicy lotnisk wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej, terminale posiadają oznaczenia ułatwiające zachowanie dystansu społecznego, odizolowanie pasażerów wylatujących od pasażerów przylatujących, dostęp do automatów z maseczkami, dostępne są środki do dezynfekcji, ograniczony dostęp do części infrastruktury, przestrzenie publiczne są regularnie dezynfekowane, w autobusach mogą ograniczeniailości pasażerów.


Aktualności z lotnisk:

Ogólne zasady:

 • noś maseczkę
 • dezynfekuj ręce
 • przygotuj się na pomiar temperatury
 • wypełnij kartę lokalizacji podróżnego i przekaż załodze
 • przygotuj się na ograniczenia w serwisie pokładowym (brak ciepłych posiłków, napoje i przekąski serwowane w indywidualnych opakowaniach)
 • wypełnij oświadczenie (jeśli przewoźnik tego wymaga)
 • płać wyłącznie bezgotówkowo

Wdrożone środki bezpieczeństwa:

Personel pokładowy wyposażony jest w niezbędne środki ochrony osobistej, serwis pokładowy został zmodyfikowany, przydzielanie miejsc z zachowaniem bezpiecznej odległości na lotach z mniejszą ilością pasażerów, po wylądowaniu opuszczanie samolotu będzie odbywać się stopniowo, samoloty wyposażone są w filtry typu HEPA zapewniające wysoką jakość powietrza, maszyny są dezynfekowane specjalnymi środkami biobójczymi.

Zgodnie z wytycznymi IATA stosowane są też szczegółowe instrukcje odnoście cyrkulacji powietrza na pokładach samolotów. Połowa powietrza w kabinie składa się ze świeżo dostarczonego powietrza zewnętrznego (całkowita wymiana w ciągu 3 minut), oraz połowę powietrza recyrkulacyjnego (całkowita wymiana w ciągu 2 do 3 minut). Powietrze jest pompowane z prędkością 1 m/s przez sufit do kabiny i pod siedzeniami od strony okna. W ten sposób, poziome przepływy powietrza są zminimalizowane. W ten sposób tworzą się pionowe kurtyny powietrzne, które minimalizują poziome przepływy powietrza. Obecnie klimatyzacja działa zawsze, gdy pasażerowie są na pokładzie – nawet podczas postoju na płycie lotniska.

Ogólne zasady:

 • pamiętaj o zachowaniu dystansu społecznego w miejscach publicznych
 • przygotuj się na zmniejszenie ilości stolików w restauracjach
 • zwróć uwagę na godziny dostępności restauracji i barów
 • dostęp do niektórych świadczeń (basen, SPA, mini club, animacje, itp.) może być niemożliwy lub ograniczony
 • w hotelach będą instalowane dozowniki z płynami dezynfekującymi w określonych miejscach

Wdrożone środki bezpieczeństwa:

W zależności od wymagań w danym kraju: bardziej rygorystyczne normy sprzątania pokoi, dokładnie dezynfekowane pokoju przy każdym Kliencie, wietrzenie i dezynfekcja stref i pomieszczeń wspólnych, pracownicy wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, ograniczona możliwość samoobsługowego korzystania z restauracji podczas posiłków, udostępnienie dozowników z płynami antybakteryjnymi, zmniejszenie obłożenia restauracji i barów, ograniczona samoobsługa w restauracjach i barach, objęcie kontrolą przez lokalne komórki rządowe.