Aktualne wymogi dla podróżujących

Sprawdź jakie warunki należy spełnić przed wyjazdem

Pokaż kierunki: wszystkie bez testu dla zaszczepionych

TEST

Królestwo Arabii Saudyjskiej od dn. 01.08.2021 r. wznowiło wydawanie wiz turystycznych.

W miejscach publicznych sprawdzana jest temperatura. Obowiązuje również nakaz noszenia maseczek. Aby wejść do  wielu miejsc publicznych, w tym do centrów handlowych, kin, restauracji i lokali rozrywkowych oraz niektórych sklepów wymagane jest  posiadanie aplikacji  monitorującej stan zdrowia -Tawakkalna.

Turyści wjeżdżający do Królestwa Arabii Saudyjskiej nie będą poddawani kwarantannie jeśli  ukończyli pełen cykl szczepień przeciwko Covid19 oraz do 72 godzin przed wylotem  wykonali test PCR na obecność wirusa Covid19.

Turyści odwiedzający Królestwo są zobowiązani do zarejestrowania faktu odbycia szczepienia  za pomocą portalu https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home

 Za w pełni zaszczepionych  uważa się tych turystów, którzy otrzymali dwie dawki szczepionki zatwierdzonej w Arabii Saudyjskiej, czyli Pfizer, AstraZeneca lub Moderna, lub jedną dawkę Johnson & Johnson.

Turyści, którzy przyjęli  dwie dawki szczepionek Sinopharm lub Sinovac, będą zwolnieni z kwarantanny, jeśli otrzymali dodatkową dawkę jednej z czterech wyżej wymienionych szczepionek oraz do 72 godzin przed wylotem  wykonali test PCR na obecność wirusa Covid19.

 1. Testy PCR

Przy wjeździe do Królestwa wymagany jest (bez wyjątków) test PCR wykonany na 72-h przed wjazdem do kraju. 

 1. Kwarantanna instytucjonalna

Osoby wjeżdżające do kraju, które nie ukończyły pełnego cyklu szczepień obowiązuje 7-dniowa kwarantanna instytucjonalna.

Kwarantanna instytucjonalna nie dotyczy:

 • Odpornych „Immune”  podróżnych wraz z towarzyszącymi im osobami poniżej 18 roku życia (definicja odpornych podróżnych znajduje się poniżej);

 1. Szczepienia i odporność

Za odpornych podróżnych uważa się  - według  definicji GACA (General Authority of Civil Aviation):

 • Saudyjczyków lub rezydentów Arabii Saudyjskiej, których status aplikacja Tawakkalna określa jako „odporny” (Immune);

 • Podróżnych nie mających statusu rezydenta lub wjeżdżających po raz pierwszy na teren Arabii Saudyjskiej, którzy na minimum 14 przed wjazdem na teren Królestwa otrzymali wszystkie wymagane dawki szczepionki zatwierdzonej przez Królestwo czyli:

                             - dwie dawki szczepionki Pfizer/-BioNTech,

                             - dwie dawki szczepionki Oxford-AstraZeneca,

                             - dwie dawki szczepionki Moderna,

                             - jedna dawka szczepionki Jansen (Johnson & Johnson).

Podróżni z wyżej wymienionej grupy powinni przedstawić zaświadczenie lub dowód szczepienia (w języku angielskim) zgodnie z wymogami określonymi przez Ministerstwo Zdrowia Arabii Saudyjskiej. 

Rejestracja szczepień: Aby przyspieszyć procedury wjazdu do Królestwa, władze Arabii Saudyjskiej udostępniają elektroniczną możliwość rejestracji statusu szczepień dla przyjezdnych:

 1. Portal MUQEEM: https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/register;

 2. Portal Min. Zdrowia: https://eservices.moh.gov.sa/CoronaVaccineRegistration

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

KOD QR / FORMULARZ

Turyści odwiedzający Królestwo są zobowiązani do zarejestrowania faktu odbycia szczepienia  za pomocą portalu https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/homeOd 1 listopada br. planowane jest otwarcie granicy na ruch turystyczny z innych państw, w tym z Polski. Otwarcie granicy nie oznacza zniesienia dodatkowych wymogów sanitarnych (kwarantanna, testy, inne formalności - zob. niżej).  

TEST

TAK, przy wjeździe obowiązkowe jest także przedstawienie negatywnego wyniku testu PCR w kierunku COVID-19 wykonanego w ciągu 72 godzin przed podróżą oraz ubezpieczenia obejmującego zwrot kosztów leczenia COVID-19. Dokumenty te załącza się w wersji elektronicznej do formularza declaración jurada wypełnianego przed podróżą.

Podróżni niezaszczepieni (w tym dzieci podróżujące pod opieką zaszczepionych dorosłych) zobowiązani są do odbycia 7-dniowej kwarantanny we wskazanym przez władze miejscu (hotel lub miejsce zamieszkania), zakończonej kolejnym testem PCR.

Podróżni zaszczepieni przeciwko COVID-19 (którzy zakończyli pełen cykl szczepień najpóźniej 14 dni przed wjazdem do Argentyny) zwolnieni są z odbycia kwarantanny. Muszą jednak wykonać dodatkowy test PCR między 5 a 7 dniem pobytu w Argentynie, zobowiązani są także do przestrzegania podwyższonych rygorów sanitarnych przez 10 dni od momentu wjazdu na terytorium Argentyny. 

Uznawane są wszystkie zagraniczne zaświadczenia o szczepieniu, niezależnie od rodzaju szczepionki przeciw COVID-19.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

KOD QR/FORMULARZ

Każda osoba przekraczająca argentyńską granicę (dotyczy to zarówno wjeżdżających, jak i wyjeżdżających / obywateli argentyńskich i cudzoziemców) zobowiązana jest, w ciągu 48 godzin przed podróżą, do wypełnienia elektronicznego formularza (declaración jurada) na stronie Dirección Nacional de Migraciones.

Każdy podróżny powinien pobrać i zarejestrować się w aplikacji mobilnej CUIDAR co najmniej 14 dni przed planowanym przekroczeniem argentyńskiej granicy. TEST

Na dzień dzisiejszy podróżujący do Bahrajnu muszą być osobami zaszczepionymi. Dotyczy to osób, które ukończyły 6 rok życia i starszych.

Po przylocie do Bahrajnu podróżujący muszą wykonać test. Drugi test należy wykonać w piatym dniu pobytu. Trzeci test należy wykonać w 10 dniu pobytu.

 

Nie jest wymagane przedstawienie testu PCR przed wejściem na pokład ani poddanie kwarantannie po przybyciu.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

Nie.TEST

WJAZD DO BUŁGARII:

Od 19.11.2021 r. Polska zakwalifikowana jest do strefy czerwonej. Oznacza to, że wjazd do Bułgarii dozwolony jest wyłącznie po okazaniu ważnego unijnego cyfrowego certyfikatu szczepienia COVID lub certyfikatu ozdrowieńca (lub analogicznego dokumentu) lub dokumentu potwierdzającego negatywny wynik testu PCR przeprowadzonego do 72 godzin przed wjazdem do Bułgarii. Dokument musi zawierać: imię i nazwisko osoby zgodne z dokumentem tożsamości, z którym się podróżuje, dane placówki medycznej wykonującej badanie (nazwa, adres lub inne dane kontaktowe), datę przeprowadzenia testu PCR, zapisane alfabetem łacińskim oraz wynik negatywny (NEGATIVE), umożliwiający interpretację dokumentu.

Osoby nieposiadające wyżej wymienionych dokumentów nie będą wpuszczane na terytorium Bułgarii, z wyjątkiem obywateli bułgarskich oraz osób posiadających status stałego, długoterminowego lub czasowego pobytu na terytorium Republiki Bułgarii oraz członków ich rodzin, którzy po wjeździe do Bułgarii będą kierowani na 10 dniową kwarantannę bez możliwości wcześniejszego zwolnienia.

UWAGA

 • Wyżej wymienione wymogi dotyczą również dzieci w wieku od 12 do 18 roku życia.

 

MASECZKI

Tak, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

Nie jest wymagany.

  

TEST

Wjazd cudzoziemców na terytorium Federacyjnej Republiki Brazylii odbywa się  drogą lotniczą. Podróżny korzystający z lotu międzynarodowego przed wejściem na pokład musi przedstawić przewoźnikowi lotniczemu odpowiedzialnemu za lot:

 

 1. dokument potwierdzający wykonanie testu laboratoryjnego RT-PCR do badania przesiewowego w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, z wynikiem ujemnym lub niereaktywnym, wykonany 72 godziny przed wejściem na pokład z zachowaniem następujących kryteriów:

 

 • dokument należy przedstawić w języku portugalskim, hiszpańskim lub angielskim;
 • badanie musi zostać przeprowadzone w laboratorium uznanym przez władze sanitarne kraju wyjazdu;
 • w przypadku lotu z przesiadkami lub międzylądowania, kiedy podróżny pozostaje na ograniczonym obszarze portu lotniczego, okres 72 godzin będzie uwzględniony w odniesieniu do wejścia na pokład w pierwszym etapie podróży;
 • podróżujący, który pozostaje w tranzycie dłużej niż 72 godziny od czasu testu RT-PCR, musi przedstawić dokument potwierdzający wykonanie nowego testu z negatywnym lub niereaktywnym wynikiem na koronawirusa SARS-CoV-2;
 • dziecko do lat 12 podróżujące z osobą towarzyszącą jest zwolnione z przedstawienia dokumentu potwierdzającego wykonanie badania laboratoryjnego RT-PCR pod warunkiem, że wszyscy towarzysze przedstawią dokumenty potwierdzające, że badanie laboratoryjne zostało przeprowadzone, z wynikiem testu RT-PCR ujemnym lub niereaktywnym na koronawirusa SARS- CoV-2, wykonanym 72 godziny przed wejściem na pokład;
 • dzieci w wieku od 2 lat i poniżej 12 lat podróżujące bez opieki muszą przedstawić dokument potwierdzający wykonanie testu laboratoryjnego RT-PCR z ujemnym lub niereaktywnym wynikiem na koronawirusa SARS-CoV-2, wykonany 72 godziny przed wejściem na pokład;
 • dzieci w wieku poniżej 2 lat są zwolnione z obowiązku przedstawienia dokumentu potwierdzającego testy laboratoryjne RT-PCR na podróż do Federacyjnej Republiki Brazylii;

 

Jeśli w ciągu 90 dni przed wjazdem podróżny chorował na COVID-19, wjazd na terytorium Federacyjnej Republiki Brazylii będzie dozwolony po przedstawieniu następujących dokumentów:

 • Potwierdzenie ujemnego wyniku testu RT-PCR, wykonanego dwukrotnie  w odstępie co najmniej 14 dni, w tym ostatni w ciągu 72 godzin przed wjazdem;
 • Test antygenowy z wynikiem ujemnym lub niereaktywnym, po ostatnim wyniku RT-PCR;
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że dana osoba jest bezobjawowa i jest w stanie odbyć podróż wraz z wskazaniem daty podróży. Zaświadczenie musi być wystawione w języku portugalskim, hiszpańskim lub angielskim i zawierać dane i podpis odpowiedzialnego lekarza.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

KOD QR / FORMULARZ

Każdy podróżujący do Brazylii musi okazać Oświadczenie Zdrowia Podróżnego – DSV (drukowane lub w formie cyfrowej), wypełnione w ciągu 72 godzin poprzedzających wjazd do Federacyjnej Republiki Brazylii, zawierające zgodę na przestrzeganie obostrzeń sanitarnych w okresie pobytu w kraju https://formulario.anvisa.gov.br/.TEST

Zgodnie  z  nowymi  obostrzeniami  (obowiązującymi  od  4  do  15 stycznia  2022  r.)  wszyscy podróżni  przylatujący  na  Cypr  są zobowiązani  posiadać  negatywny wynik testu PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed wylotem oraz są zobowiązani wykonać po przylocie na lotnisku test  PCR  na  własny  koszt, nawet  jeśli  są  w  pełni  zaszczepieni,  niedawno
przechorowali  COVID-19  lub  posiadają negatywny  wynik  testu.  Koszt  testu  wynosi  15  euro na lotnisku w Larnace i 19 euro na lotnisku w Pafos. Wynik testu będzie dostępny w ciągu 3
godzin na platformie cyfrowej www.covid-testcyprus.com.
Ponadto wszyscy podróżni powinni także poddać się szybkiemu  testowi  antygenowemu po upływie  72  godzin  od  daty  przylotu.  Szybki  test  antygenowy  wykonuje  się  bezpłatnie  wpunktach pobrań  wyznaczonych przez  cypryjskie  Ministerstwo Zdrowia,  okazując  kartę pokładową i dokument stwierdzający tożsamość  (dowód  osobisty,  paszport).  Osoby,  które otrzymały 3. dawkę szczepionki dwudawkowej i 2. dawkę szczepionki jednodawkowej, są zwolnione z obowiązku wykonania drugiego testu.

MASECZKI

Tak, w wyznaczonych strefach.

KOD QR/FORMULARZ

UWAGA: Niezależnie od kategorii kraju przylotu osoby podróżujące na Cypr muszą nie wcześniej niż 48 godzin przed terminem podróży wypełnić on-line ankietę (Cyprus Flight Pass) uprawniającą do wjazdu na Cypr (przy wejściu do samolotu oraz przy kontroli granicznej należy na wezwanie okazać mail potwierdzający wypełnienie ankiety). Za brak wypełnionej ankiety może być nałożony mandat w wysokości 300,- EUR i nakaz odpłatnego wykonania testu lub odmowa wjazdu do Cypru.TEST

UWAGA! Rząd Czarnogóry zdecydował o wprowadzeniu od 24 sierpnia br. kolejnych obostrzeń.

1.           Zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu przeciwko COVID-19 lub zaświadczenie o  zaszczepieniu pojedynczą dawką przeciwko COVID-19.

2.           Posiadanie negatywnego testu PCR na COVID-19, nie starszego niż 72 godziny.

3.           Zaświadczenie, że dana osoba przeszła COVID-19, przy czym minęło nie mniej niż 14 dni i nie więcej niż 180 dni od pozytywnego testu PCR lub szybkiego testu antygenowego.

4.           Posiadanie negatywnego szybkiego testu na obecność antygenu wirusa COVID-19, który nie jest starszy niż 48 godzin.

Jeżeli podróżujący nie posiada żadnego z powyższych dokumentów, zostanie skierowany na 14 dniową kwarantannę (samoizolację), którą można zakończyć po szóstym dniu wjazdu do Czarnogóry pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku testu PCR.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

KOD QR / FORMULARZ

Nie jest wymagany.TEST

Nie jest wymagany.

W przypadku podróży z przesiadką w Niemczech - wszyscy pasażerowie w wieku 12 lat i starsi wsiadający na pokład samolotu do Niemiec muszą przed odlotem przedstawić negatywny test Covid-19 nie starszy niż 48h. Obowiązek testowania dotyczy również pasażerów w tranzycie we Frankfurcie lub Monachium. Mogą być to testy antygenowe lub PCR. Na lot powrotny test można wykonać w jednym z wielu punktów medycznych na Punta Cana. (prosimy o kontakt z recepcją).

Negatywnego wyniku testu nie muszą mieć dzieci do 12 r. życia, a przy locie z obszaru podwyższonego ryzyka i szczególnie wysokiego ryzyka ze względu na dużą liczbę zachorowań również osoby zaszczepione oraz ozdrowieńcy.

Więcej szczegółów na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/niemcy

MASECZKI

Tak, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK, Koniecznie jest wypełnienie formularza na stronie https://eticket.migracion.gob.do/. Formularz można wypełnić w dowolnym momencie przed podróżną lecz koniecznie trzeba mieć kod QR na urządzeniu elektronicznym lub w formie papierowej ze sobą w dniu wylotu do okazania na lotnisku.TEST

Zasady wjazdu do Egiptu:

 • Podróżujący do Egiptu ma obowiązek okazać negatywny wynik testu PCR na obecność COVID-19 przetłumaczony na język angielski lub język arabski. Badanie powinno być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 72 godziny przed planowanym czasem wylotu samolotu lecącego bezpośrednio do Egiptu. W przypadku osób przekraczających granicę lądową lub morską badanie powinno być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 72 godziny przed przekroczeniem granicy Egiptu. Zaświadczenie dotyczące wyniku testu musi być oryginalne i zawierać oryginalną pieczątkę z podpisem laboratorium lub kod QR.
 • Obowiązek przedstawienia wyników testów PCR dotyczy również dzieci, które ukończyły 6 lat.
 • Turyści podróżujący do Hurghady, Marsa Alam, Szarm El-Szejk lub Taby, nie posiadający odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego negatywny wynik testu na koronawirusa, mogą odpłatnie wykonać test PCR na egipskim lotnisku.
 • Podróżni, którzy wykonują test po przylocie muszą pozostać w pokoju hotelowym do czasu otrzymania wyniku. Wyniki przekazywane są przez hotel zazwyczaj w ciągu 12 do 24 godzin po wykonaniu testu.
 • W przypadku wyniku pozytywnego, podróżni kierowani są na kwarantannę we własnym mieszkaniu lub hotelu, która trwa 10 dni. W przypadku pozytywnego wyniku testu PCR u dzieci, które ukończyły 6 lat, podczas kwarantanny musi im towarzyszyć przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny.
 • Wykonanie ponownego testu PCR jest możliwe dopiero po trzech dniach od momentu otrzymania wyników. Koszt tego testu pokrywa podróżny, test powinien być wykonany przez laboratoria, które zostały zatwierdzone przez egipskie ministerstwo zdrowia.
 • Turysta zostanie zwolniony z kwarantanny po 10 dniach za zgodą Ministerstwa Zdrowia, jeśli nie występują u niego  żadne objawy choroby Covid-19. Jeżeli jednak w tym czasie (po 10 dniach) turysta nadal będzie posiadał objawy choroby, do zwolnienia z kwarantanny wymagany będzie negatywny test PCR.
 • Ważne! – jeśli z powodu kwarantanny nie zdążysz na samolot, musisz skontaktować się z biurem podróży, aby zorganizować nowy lot.

Powyższe regulacje nie obejmują dzieci w wieku do 6 lat oraz osób posiadających certyfikat pełnego szczepienia z kodem QR, wykonanego na 14 dni przed planowanym przekroczeniem granicy. Certyfikat powinien być okazany w formie wydrukowanej. Strona egipska nie akceptuje wersji elektronicznych. Egipskie służby medyczne akceptują świadectwa otrzymania szczepień przeciwko COVID-19, które zostały zatwierdzone przez Światową Organizację Zdrowia i Egipski Urząd ds. Leków: Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharma, Sinovac, Sputnik, Johnson & Johnson.

 • Władze egipskie nie doprecyzowały jaką formę powinien mieć dokument potwierdzający otrzymanie szczepień przeciwko COVID-19. Medyczne służby lotniskowe wskazują, że istotne przy weryfikacji certyfikatów będzie, żeby dane sczytane z kodu QR wskazywały m. in.: pełne dane podróżnego, dane podmiotu uprawnionego do wystawienia dokumentu, daty szczepień oraz rodzaj przyjętych szczepionek. W związku z powyższym przed planowaną podróżą sugerujemy kontakt z przewoźnikiem lotniczym w celu uzyskania szczegółowych informacji.    

Należy liczyć się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z wykonywaniem kolejnych testów, wizytami lekarskimi oraz transportem do placówek medycznych.

W przypadku pozytywnego testu na koronawirusa należy mieć na względzie, że linie lotnicze mogą zastrzec prawo do niewpuszczenia osoby zakażonej na pokład oraz okazania negatywnego wyniku testu PCR.

 • W celu pozyskania szczegółowych informacji związanych z okresem, w którym można przeprowadzić test przed planowaną podróżą oraz warunkami, które musi spełniać certyfikat określający wyniki testu, zalecamy wcześniejszy kontakt z właściwymi liniami lotniczymi.

W związku z możliwymi zmianami w powyższych regulacjach prosimy
o bieżące śledzenie kolejnych komunikatów oraz stały kontakt z przewoźnikiem.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach, obowiązkowo na transferach i podczas kwaterowania, zalecane również w restauracjach hotelowych.

KOD QR / FORMULARZ

TAK, konieczne wypełnienie formularza deklaracji sanitarnej, druk wysyłamy wraz z informacją wylotową. Dokument należy wydrukować, czytelnie wypełnić i zabrać ze sobą na lotnisko.TEST

TAK,

Wszyscy podróżujący muszą mieć przy sobie wydrukowany negatywny test na COVID (PCR) wykonany w przeciągu 72 godzin przed odlotem . Polskie laboratoria akredytowane przez Ministerstwo Zdrowia (lista laboratoriów) są honorowane podczas przekraczania granic zewnętrznych Emiratów. Zaświadczenie musi być przetłumaczone na język angielski

Zasady przylotów do emiratu Abu Zabi różnią się od tych obowiązujących w pozostałych emiratach. Warunkiem przylotu do Abu Zabi jest negatywny test wykonany w przeciągu 48 godzin przed odlotem. Wszyscy podróżni będą też poddani testowi po przylocie.

Dzieci poniżej 12. roku życia i pasażerowie ze średnim lub zaawansowanym stopniem niepełnosprawności nie muszą poddawać się testowi PCR na obecność COVID‑19. Jednocześnie przypominamy o konieczności zapoznania się przed wylotem z dokładnymi wymogami obowiązującymi w porcie docelowej podróży, gdyż mogą mieć tam zastosowanie szczególne przepisy krajowe.

Wszyscy podróżujący do Emiratów muszą pobrać aplikację COVID19 – DXB Smart App iOS-Android.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

Wymagany wypełniony formularz zdrowia.Formularz zdrowiaAktualne informacje wjazdowe: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/francja   Osoby zaszczepione przyjeżdżające do Francji z terytorium Polski  zobowiązane są do:

Możesz swobodnie podróżować z Polski do Francji, jeśli posiadasz unijny certyfikat COVID potwierdzający przyjęcie pełnego cyklu szczepień lub przebycie choroby COVID-19, wydany w Polsce.

Jeśli masz więcej niż 65 lat i przyjąłeś/przyjęłaś pojedynczą dawkę szczepionki Janssen, musisz przyjąć dawkę przypominającą szczepionki;

Jeśli jesteś w wieku od 18 do 64 lat i przyjąłeś/przyjęłaś ostatnią dawkę szczepionki przed 17 czerwca 2021 r., musisz przyjąć dawkę przypominającą szczepionki przed 15 stycznia 2022 r.;

Jeśli drugą dawkę szczepionki przyjąłeś po 15 czerwca 2021 r., to masz maksymalnie 7 miesięcy, aby zaszczepić się trzecią dawką.

W przypadku niespełnienia powyższych warunków musisz przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego lub PCR wykonanego do 24 godzin przed kontrolą graniczną. Zaświadczenie o wyniku testu powinno być sporządzone w języku francuskim lub angielskim.

Osoby nieszczepione przyjeżdżające do Francji z terytorium Polski  zobowiązane są do: Jeśli nie posiadasz unijnego certyfikatu COVID potwierdzającego przyjęcie pełnego cyklu szczepień, musisz przedstawić zaświadczenie potwierdzające negatywny wynik testu antygenowego lub PCR wykonanego do 24 godzin przed kontrolą graniczną. Zaświadczenie o wyniku testu powinno być sporządzone w języku francuskim lub angielskim.  

Formularz lokalizacyjny

Wszyscy podróżni z Polski nie są zobowiązani do wypełniania formularza lokalizacyjnego. Wszyscy muszą natomiast wypełnić oświadczenie o braku symptomów i kontaktu z osobami chorymi. Oświadczenie przesyłamy w załączniku.Osoby zaszczepione

Kto jest uważany za osobę zaszczepioną?

Za osobę zaszczepioną uznaje się każdego kto ukończył cykl podstawowy szczepień (2 dawki) po upływie 14 dni od podania ostatniej dawki.

W Grecji uznawane są szczepionki: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca – Oxford, Novavax, Johnson & Johnson – Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.

Przedstawiane na granicy świadectwa szczepień/certyfikaty covidowe powinny być w języku angielskim.

UWAGA: wszystkie osoby wjeżdżające do Grecji w terminie 19.12.21-10.01.22, w tym także osoby zaszczepione, muszą przedstawić negatywny wynik testu PCR (wykonanego najwcześniej na 72 h przed wjazdem) lub testu antygenowego (wykonanego w 24 h poprzedzające wjazd do Grecji). Obowiązek dotyczy także dzieci od 5 roku życia. Wynik testu powinien być w j. angielskim lub j. greckim.

Jaki jest status osób nie w pełni zaszczepionych?

Osoby nie w pełni zaszczepione powinny posiadać negatywny wynik testu PCR (wykonanego nie wcześniej niż 72 h przed przyjazdem) lub testu antygenowego (wykonanego nie wcześniej niż 48 h przed przyjazdem)

Test należy przeprowadzić w laboratorium. Zaświadczenie o negatywnym wyniku powinno zostać sporządzone w j. angielskim.

 

UWAGA: wszystkie osoby wjeżdżające do Grecji w terminie 19.12.21-10.01.22, w tym także osoby zaszczepione, muszą przedstawić negatywny wynik testu PCR (wykonanego najwcześniej na 72 h przed wjazdem) lub testu antygenowego (wykonanego w 24 h poprzedzające wjazd do Grecji). Obowiązek dotyczy także dzieci od 5 roku życia. Wynik testu powinien być w j. angielskim lub j. greckim.

Wymogi wobec osób zaszczepionych

Testy przed przyjazdem

UWAGA: wszystkie osoby wjeżdżające do Grecji w terminie 19.12.21-10.01.22, w tym także osoby zaszczepione, muszą przedstawić negatywny wynik testu PCR (wykonanego najwcześniej na 72 h przed wjazdem) lub testu antygenowego (wykonanego w 24 h poprzedzające wjazd do Grecji). Obowiązek dotyczy także dzieci od 5 roku życia. Wynik testu powinien być w j. angielskim lub j. greckim.

Konieczne jest zarejestrowanie podróży na stronie: https://travel.gov.gr/

Testy po przyjeździe

Nie ma obowiązku wykonywania testów po przyjeździe. Jednak każda osoba, która przyjeżdża do Grecji, niezależnie od posiadanego testu/zaświadczenia może zostać poddana losowej kontroli stanu zdrowia. Osoby, które nie poddadzą się losowemu badaniu na obecność COVID-19 mogą spotkać się z odmową wjazdu na terytorium Grecji.

Kwarantanna

Podróżni i osoby im towarzyszące u których wykryto COVID-19 podczas losowych kontroli przy wjeździe do kraju, zostaną objęci izolacją w hotelach kwarantannowych. Kwarantanna potrwa 10 dni w przypadku osób niezaszczepionych, 7 dni w przypadku osób zaszczepionych.  Koszty zakwaterowania w hotelach kwarantannowych pokrywa państwo greckie.

Formularz lokalizacyjny

Konieczne jest zarejestrowanie podróży na stronie: https://travel.gov.gr/

Po wypełnianiu formularza PLF wygenerowany zostanie kod QR, który należy okazać przy odprawie biletowej oraz przy przekraczaniu granicy z Grecją (drogą powietrzną, lądową i morską). Kod należy wydrukować lub zapisać w formie elektronicznej, by służby graniczne mogły go zeskanować.

 

W sprawach związanych funkcjonowaniem PLF i generowania kodów QR proszę kontaktować się z infolinią greckiego Ministerstwa Ochrony obywatela dzwoniąc na numer: +30 215 560 51 51.

Osoby niezaszczepione

Testy przed przyjazdem

Osoby nie w pełni zaszczepione powinny posiadać negatywny wynik testu PCR (wykonanego nie wcześniej niż 72 h przed przyjazdem) lub testu antygenowego (wykonanego nie wcześniej niż 24 h przed przyjazdem)

Test należy przeprowadzić w laboratorium. Zaświadczenie o negatywnym wyniku powinno zostać sporządzone w j. angielskim.

Test jest obowiązkowy dla wszystkich osób niezaszczepionych powyżej 5 roku życia.

Testy po przyjeździe

Nie ma obowiązku wykonywania testów po przyjeździe. Jednak każda osoba, która przyjeżdża do Grecji, niezależnie od posiadanego testu/zaświadczenia może zostać poddana losowej kontroli stanu zdrowia. Osoby, które nie poddadzą się losowemu badaniu na obecność COVID-19 mogą spotkać się z odmową wjazdu na terytorium Grecji.

Kwarantanna

Podróżni i osoby im towarzyszące u których wykryto COVID-19 podczas losowych kontroli przy wjeździe do kraju, zostaną objęci izolacją w hotelach kwarantannowych. Kwarantanna potrwa 10 dni w przypadku osób niezaszczepionych, 7 dni w przypadku osób zaszczepionych.  Koszty zakwaterowania w hotelach kwarantannowych pokrywa państwo greckie.

Formularz lokalizacyjny

Konieczne jest zarejestrowanie podróży na stronie: https://travel.gov.gr/

Po wypełnianiu formularza PLF wygenerowany zostanie kod QR, który należy okazać przy odprawie biletowej oraz przy przekraczaniu granicy z Grecją (drogą powietrzną, lądową i morską). Kod należy wydrukować lub zapisać w formie elektronicznej, by służby graniczne mogły go zeskanować.

 

W sprawach związanych funkcjonowaniem PLF i generowania kodów QR proszę kontaktować się z infolinią greckiego Ministerstwa Ochrony obywatela dzwoniąc na numer: +30 215 560 51 51.

Ozdrowieńcy

Testy przed przyjazdem

UWAGA: wszystkie osoby wjeżdżające do Grecji w terminie 19.12.21-10.01.22, w tym także osoby zaszczepione, muszą przedstawić negatywny wynik testu PCR (wykonanego najwcześniej na 72 h przed wjazdem) lub testu antygenowego (wykonanego w 24 h poprzedzające wjazd do Grecji). Obowiązek dotyczy także dzieci od 5 roku życia. Wynik testu powinien być w j. angielskim lub j. greckim.

Testy po przyjeździe

Nie ma obowiązku wykonywania testów po przyjeździe. Jednak każda osoba, która przyjeżdża do Grecji, niezależnie od posiadanego testu/zaświadczenia może zostać poddana losowej kontroli stanu zdrowia. Osoby, które nie poddadzą się losowemu badaniu na obecność COVID-19 mogą spotkać się z odmową wjazdu na terytorium Grecji.

Kwarantanna

Nie ma obowiązku wykonywania testów po przyjeździe. Jednak każda osoba, która przyjeżdża do Grecji, niezależnie od posiadanego testu/zaświadczenia może zostać poddana losowej kontroli stanu zdrowia. Osoby, które nie poddadzą się losowemu badaniu na obecność COVID-19 mogą spotkać się z odmową wjazdu na terytorium Grecji.

Formularz lokalizacyjny

Konieczne jest zarejestrowanie podróży na stronie: https://travel.gov.gr/

Po wypełnianiu formularza PLF wygenerowany zostanie kod QR, który należy okazać przy odprawie biletowej oraz przy przekraczaniu granicy z Grecją (drogą powietrzną, lądową i morską). Kod należy wydrukować lub zapisać w formie elektronicznej, by służby graniczne mogły go zeskanować.

 

W sprawach związanych funkcjonowaniem PLF i generowania kodów QR proszę kontaktować się z infolinią greckiego Ministerstwa Ochrony obywatela dzwoniąc na numer: +30 215 560 51 51.

Dzieci

 

Obowiązek wykonywania testu PCR lub testu antygenowego przed przyjazdem do Grecji dotyczy wyłącznie dzieci powyżej 5 roku życia. Jego zasady są takie same jak w przypadku dorosłych.TEST

TAK, test obowiązkowy, robiony w Polsce nie wcześniej niż 72 godzin przed przylotem do Gruzji (przetłumaczony na j.angielski) + test PCR obowiązkowy w trzeciej dobie pobytu (na koszt Klienta/organizatora). Osoby, które przyjęły pełen cykl szczepienia przeciwko COVID-19 (szczepionką jedno- lub dwudawkową) i posiadają anglojęzyczne potwierdzenie ich przyjęcia (do pobrania z Internetowego Konta Pacjenta) mogą wjechać i podróżować po Gruzji bez konieczności wykonywania testów.

 Od 01.12.2021 wchodzą w życie nowe przepisy covidowe w Gruzji. Od tego dnia wszyscy turyści i obywatele Gruzji, aby móc wejść m.in. do restauracji (na zewnątrz i wewnątrz), hotelu, muzeum itp. muszą okazać na wejściu jeden z trzech dokumentów:
- certyfikat szczepienia pełną dawką
- certyfikat ozdrowieńca (nie ma określonego czasu kiedy trzeba było przejść covid)
- negatywny wynik testu PCR wykonanego nie dalej jak 72h wcześniej
- negatywny wynik szybkiego testu z ostatnich 24h

Dotyczy to wszystkich osób powyżej 18 roku życia.

Turyści powinni posiadać i okazać w/w dokumenty w dedykowanej aplikacji rządowej (polskiej, nie gruzińskiej) lub wydrukowaną wersję z qr kodem.

MASECZKI

TAK, w przestrzeni publicznej otwartej i zamkniętej.

KOD QR / FORMULARZ

TAK, przed wylotem należy wypełnić formularz elektroniczny (dotyczy wyłącznie osób niezaszczepionych):
https://registration.gov.ge/pub/form/8_protocol_for_arrivals_in_georgia/tk6157/TEST

Podróżujący na terytorium Hiszpanii, zobowiązani są do przedstawienia negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19. Dopuszczane są wyniki testu:

 • PCR - wykonany nie wcześniej niż 72 h przed planowanym wylotem,
 • antygenowy - wykonany nie wcześniej niż 48 h przed planowanym wylotem,

Z obowiązku wykonania testu zwolnione są:

- osoby zaszczepione posiadające zaświadczenie przyjęcia pełnego cyklu szczepień, (szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej), jeśli od ostatniej dawki minęło co najmniej 14 dni. Certyfikat szczepienia musi zawierać co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko osoby zaszczepionej, datę szczepienia ze wskazaniem przyjęcia ostatniej dawki, rodzaj przyjętej szczepionki, liczbę przyjętych dawek/wskazanie przyjęcia pełnego szczepienia, kraj, w którym dokonano szczepienia oraz wskazanie instytucji wydającej zaświadczenie. Unijny Certyfikat Covid jest honorowany.

- osoby mające status ozdrowieńca, posiadające odpowiednie zaświadczenie,

- dzieci do 12 roku życia.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach. W Hiszpanii i na Wyspach Kanaryjskich obowiązuje nakaz zasłaniania ust oraz nosa w przestrzeni publicznej w tym na ulicach i w obiektach zamkniętych.

KOD QR / FORMULARZ

TAK, Najwcześniej na 48 godzin przed wylotem i najpóźniej przed rozpoczęciem podróży należy zarejestrować się na stronie https://www.spth.gob.es/ i wypełnić formularz. Formularz musi zostać wypełniony osobno dla każdego uczestnika wyjazdu, także dla dzieci poniżej 2 roku życia. Po wypełnieniu formularza generowany jest kod QR. Pamiętaj także, by przed podróżą przygotować kod QR i mieć go przy sobie na urządzeniu elektronicznym lub w wersji papierowej.TEST

Tak, test na COVID-19 (RT-PCR) jest wymagany, robiony w Polsce (przetłumaczony na j.angielski). Próbki do testu RT-PCR muszą być pobrane w ciągu max. 72 godzin przed wylotem do Indii.

Wjazd do Indii tylko dla osób w pełni zaszczepionych. Osoby niezaszczepione podlegają 7-dniowej kwarantannie.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach.

KOD QR/FORMULARZ

Każdy podróżujący do Indii zobowiązany jest wypełnić przed przylotem formularz Self-Declaration Form (SDF) (po otrzymaniu negatywnego wyniku testu RT-PCR w Polsce) - https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registrationTEST

Od 27 lipca wszystkie osoby przybywające do Republiki Islandii zobowiązane są okazać negatywny wynik testu na COVID nie starszy niż 72h przed planowaną datą podróży (w przypadku osób zaszczepionych może to być także test antygenowy).

Osoby zaszczepione oraz te, które przeszły infekcję COVID-19, po okazaniu właściwych dokumentów, są zwolnione z odbycia kwarantanny oraz obowiązku zrobienia dwóch testów po przyjeździe do Republiki Islandii.  

W przypadku osób niezaszczepionych lub nieposiadających certyfikatu ozdrowieńca, nadal konieczne jest wykonanie testu przed przybyciem do Republiki Islandii (PCR, nie starszy niż 72h) a następnie zrobienie testu na lotnisku/w porcie, pozostanie w pięciodniowej kwarantannie i wykonanie powtórnego testu. 

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

Wszyscy podróżni zobowiązani są wstępnej rejestracji przed przybyciem do Islandii (https://visit.covid.is/). TEST

Zaszczepieni cudzoziemcy lub ozdrowieńcy  mogą wjeżdżać do Izraela oraz na obszar Jerozolimy Wschodniej (procedura nie obejmuje na tę chwilę pozostałych terytoriów palestyńskich) bez konieczności uzyskiwania specjalnego pozwolenia wjazdowego.

Wjazd nie jest możliwy w przypadku podróży z kraju uznawanego przez Izrael ze względu na wysokie wskaźniki epidemiczne za „czerwony”. Zakaz wjazdu dotyczy również tych podróżnych, którzy przebywali w kraju „czerwonym” w przeciągu 14 dni poprzedzających podróż do Izraela. Z aktualną kategoryzacją poszczególnych państw (podział na kraje „żółte”, „pomarańczowe” i „czerwone”) można zapoznać się na stronie internetowej izraelskiego Ministerstwa Zdrowia.

Przekroczenie granicy może nastąpić wyłącznie w porcie lotniczym Ben Guriona w Tel Awiwie (TLV).

Certyfikat szczepienia/wyzdrowienia

Dowodem zaszczepienia/wyzdrowienia jest europejski (Unijny Certyfikat COVID) lub izraelski certyfikat szczepienia/wyzdrowienia.

Wjazd możliwy jest w przypadku poniżej wymienionych kategorii osób:

a) Osoby zaszczepione jednym z poniższych preparatów.

 • Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca (po upływie 14 dni od przyjęcia 2. lub 3. dawki);
 • Johnson & Johnson – Janssen (po upływie 14 dni od przyjęcia 1. lub 2. dawki);

UWAGA! Za zaszczepionych uznawane są osoby, w przypadku których od dnia zaszczepienia (daty przyjęcia ostatniej dawki szczepionki) nie minęło więcej niż 180 dni (wyjazd cudzoziemca z Izraela musi nastąpić przed upływem tego okresu).

b) Ozdrowieńcy, którzy przedstawią certyfikat wyzdrowienia oraz dowód uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR lub NAAT, wykonanego co najmniej 11 dni przed datą wjazdu do Izraela, ale nie więcej niż 190 dni przed datą wyjazdu z Izraela;

c) Ozdrowieńcy, którzy przedstawią certyfikat wyzdrowienia (nawet, jeżeli wyzdrowienie miało miejsce więcej niż 180 dni przed datą wjazdu) i zaszczepienia przyjemniej jedną dawką któregokolwiek z uznawanych preparatów.

Testy PCR i formularz wjazdowy

Warunkiem wjazdu jest wykonanie testu PCR z negatywnym wynikiem nie więcej niż 72h przed podróżą do Izraela.

Konieczne jest również wypełnienie elektronicznego formularza wjazdowego na 48h przed wjazdem do Izraela (zgodnie z zaleceniem władz izraelskich: im wcześniej - tym lepiej).

Poza tym każdy podróżny po wjeździe do Izraela jest obowiązany poddać się dodatkowemu testowi PCR na obecność koronawirusa. Testy są wykonywane odpłatnie na terenie terminala lotniczego (możliwa jest przedpłata on-line lub płatność na miejscu gotówką, w izraelskich szeklach). Wynik tego testu decyduje o zwolnieniu podróżnego z obowiązkowej kwarantanny.

Kwarantanna

Każdy podróżny przybywający do Izraela jest obowiązany poddać się obowiązkowej kwarantannie w miejscu zadeklarowanym w formularzu wjazdowym do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu PCR (wykonanego po wjeździe do Izraela) lub upływu 24h od wjazdu (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi szybciej). Potwierdzeniem zwolnienia z kwarantanny jest automatyczny sms przysyłany z Ministerstwa Zdrowia Izraela. W przypadku problemów z otrzymaniem smsa należy kontaktować się z infolinią izraelskiego Ministerstwa Zdrowia pod numerem *5400 (należy wybrać „1” dla kwestii dotyczących COVID-19, a następnie „3” dla obsługi w języku angielskim).

W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego testu PCR (wykonanego po wjeździe do Izraela) podróżny będzie zobowiązany do odbycia 14-dniowej kwarantanny w wyznaczonym motelu. Koszt izolacji oraz kwarantanny pokrywa podróżny, dlatego rekomendujemy zakup przed przyjazdem do Izraela ubezpieczenia podróżnego obejmującego koszty leczenia oraz kwarantanny.

UWAGA! Naruszenie zasad wjazdu lub kwarantanny skutkuje sankcjami karnymi, w tym np. zakazem wjazdu do Izraela ważnym nawet do 5 lat.

Podsumowanie zasad wjazdu (w skrócie)

Każdy podróżny udający się do Izraela jest obowiązany:

 • przedstawić europejski (lub izraelski) certyfikat szczepienia/wyzdrowienia nie starszy niż 180 dni;
 • przedstawić negatywny wynik testu PCR wykonany nie więcej niż 72h przed podróżą;
 • wypełnić elektroniczny formularz wjazdowy w przeciągu 48h przed podróżą (im wcześniej, tym lepiej);
 • po przyjeździe poddać się dodatkowemu testowi PCR i udać się na obowiązkową kwarantannę do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu.

Informacja dla obywateli polskich przebywających w Izraelu lub w Palestynie


UWAGA! W Izraelu obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych w zamkniętych miejscach publicznych (np. sklepy, środki transportu, urzędy).

Należy pamiętać, że w dalszym ciągu obowiązuje:

 • nakaz zachowania szczególnej dbałości o higienę;
 • nakaz zachowania co najmniej 2-metrowych odstępów od innych osób;
 • konieczność okazywania certyfikatu szczepienia/wyzdrowienia np. przy wejściu do restauracji, muzeów itd.;
 • na terenie Palestyny obowiązuje w dalszym ciągu stan wyjątkowy.

Ze względu na utrzymujący się wysoki poziom nowych zakażeń należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń miejscowych służb sanitarno-epidmiologicznych.

Więcej informacji na temat środków zaradczych wprowadzanych na terenie okręgu konsularnego w związku z epidemią COVID-19 można znaleźć na stronie internetowej izraelskiego Ministerstwa Zdrowia (w języku angielskim, rosyjskim, hebrajskim i arabskim) oraz palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia (w języku arabskim).

W przypadku konieczności uzyskania zezwoleń pobytowych należy kontaktować się z najbliższym oddziałem terenowym izraelskiego MSW (Misrad Hapnim).

Informacja dla podróżnych opuszczających Izrael

W sytuacji braku bezpośrednich lotów pomiędzy Polską a Izraelem powrót do Polski jest możliwy poprzez transfer przez terytorium państwa trzeciego.

W przypadku tranzytu do Polski przez terytorium państwa trzeciego należy zapoznać się z informacjami na temat zasad wjazdu/przejazdu przez to państwo. Informacje takie można znaleźć na stronach polskich służb dyplomatyczno-konsularnych w danym państwie lub kontaktując się bezpośrednio (mailowo, telefonicznie) ze służbami konsularnymi tego państwa na terenie Izraela i/lub polskimi służbami konsularnymi w tym państwie.

Wszyscy podróżni, którzy przebywają w Izraelu dłużej niż 72 godziny i nie posiadają izraelskiego lub europejskiego zaświadczenia o szczepieniu lub wyzdrowieniu muszą przed odlotem z Izraela przedstawić personelowi linii lotniczej negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa wykonany nie więcej niż 72h przed podróżą.

Dodatkowo, wszyscy podróżni są obowiązani wypełnić ankietę on-line (nie wcześniej niż 24 godziny przed opuszczeniem Izraela).

Szczegółowe informacje na temat wymogów, które należy spełnić przed opuszczeniem Izraela są dostępne są na stronie internetowej izraelskiego Ministerstwa Zdrowia.

UWAGA! Podróżni udający się do Polski są obowiązani do wypełnienia Karty Lokalizacji Podróżnego (KLP), która dostępna jest on-line.

Aktualne informacje dla osób podróżujących do Polski, w tym na temat zasad wjazdu oraz kwarantanny, znajdą Państwo na stronie internetowej Straży Granicznej.

Kompleksową informację i zalecenia dotyczące epidemii COVID-19 znajdą Państwo na oficjalnym portalu rządowym.

Aktualizowany komunikat dotyczący zasad wjazdu do Izraela znajdą Państwo na stronie internetowej Ambasady RP w Tel Awiwie.

 TEST

TAK, wymagane jest przedstawienie negatywnego testu PCR lub antygenowego wykonanego na mniej niż 72h przed przylotem na Jamajkę (dzieci w wieku do 12 lat są zwolnione z tego obowiązku). 

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

KOD QR / FORMULARZ

Tak, na tydzień przed wylotem należy wypełnić elektroniczny formularz dostępny pod adresem: https://travelauth.visitjamaica.com/TEST

Wszyscy przylatujący od dnia 12 grudnia 2021 (z wyjątkiem osób legitymujących się paszportem dyplomatycznym), mają obowiązek:

 1. Posiadania negatywnego wyniku testu PCR Covid-19 na max. 72 godz. przed planowanym przylotem  (nie dotyczy dzieci poniżej 5 r.ż)

 2. Posiadania, przez obcokrajowców, ubezpieczenia z klauzulą pokrywającą koszty leczenia COVID 19 (nie dotyczy osób podróżujących z powodów medycznych);

 3. Rejestracji na portalu www.visitjordan.gov.jo, wygenerowanie kodu QR, oraz uiszczenie opłaty w kwocie 28 JOD za test, który zostanie przeprowadzony bezpośrednio po przylocie (w przypadku trudności z płatnością za pośrednictwem portalu, opłata za test może zostać przekazana personelowi samolotu). 

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK,
konieczne jest wypełnienie formularza, znajdującego  się w linku: https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/TEST

Osoby przylatujące zobowiązane są do:

- wypełnienia online karty imigracyjnej przed wyjazdem na Curacao, karta dostępna jest na stronie: www.dicardcuracao.com

- w ciągu 48 godzin przed wylotem wypełnienia karty lokalizacyjnej i posiadanie wydrukowanego dokumentu przy sobie, dokument dostępny jest na stronie: www.dicardcuracao.com

- okazania negatywnego wyniku testu PCR COVID-19 wykonanego na 48 godzin przed wylotem lub negatywnego wyniku testu antygenowego wykonanego na 24 godziny przed wylotem, wynik musi być w języku angielskim i musi zostać wgrany na stronę: www.dicardcuracao.com (Uwaga: testy PCR oparte na próbkach Gargle, badaniu śliny lub krwi nie są akceptowane).

- wszyscy podróżujący z krajów UE wysokiego ryzyka (Polska), zobowiązani do okazania negatywnego wyniku testu PCR COVID-19 wykonanego na 48 godziny przed wylotem lub negatywnego wyniku testu antygenowego wykonanego na 24 godziny przed wylotem, wynik musi być w języku angielskim i musi zostać wgrany na stronę: www.dicardcuracao.com (Uwaga: testy PCR oparte na próbkach Gargle, badaniu śliny lub krwi nie są akceptowane). Szczepienie nie zwalnia z wykonania testu.

- podróżujący z krajów UE wysokiego ryzyka (Polska), którzy zostali w pełni zaszczepieni ponad 2 tygodnie przed wyjazdem i mogą to wykazać za pomocą unijnego certyfikatu mogą zostać zwolnieni z testu antygenowego trzeciego dnia po przybyciu na Curacao. Osoby te powinny przesłać kod  QR certyfikatu unijnego przed wyjazdem za pomocą strony www.didcuracao.com Osoby nie zaszczepione są zobowiązane do wykonania w lokalnym laboratorium testu antygenowego w 3 dniu pobytu na wyspie. Umówienie wizyty w celu wykonania testu oraz jej opłacenie wymagane jest jeszcze przed wylotem. Wszyscy pasażerowie otrzymają wiadomość email wraz z wstępnym potwierdzeniem wizyty, zawierającą numer rezerwacji  z witryną lokalnego laboratorium i instrukcjami, po wypełnieniu karty lokalizacyjnej (Passenger Locator Card – PLC). Podróżujący powinien kliknąć łącze internetowe, aby uzyskać dostęp do strony lokalnych laboratoriów i sprawdzić, które laboratorium jest dostępne, aby zarezerwować test antygenowy trzeciego dnia po przybyciu.Podróżujący wybiera preferowane laboratorium, przedział czasowy i płaci za test.Po dokonaniu rezerwacji i potwierdzeniu płatności za wizytę na badanie antygenowe, lokalne laboratorium wysyła e-mail z potwierdzeniem.Wysyłany jest kolejny e-mail z potwierdzeniem, zawierający oficjalny dokument PLC. Za lokalny test antygenu można zapłacić wyłącznie kartą kredytową z logo Visa lub MasterCard.

 

Test antygenowy wykonywany trzeciego dnia pobytu nie zastępuje obowiązkowych testów PCR.

 

Obowiązek wykonania testów nie dotyczy dzieci poniżej 12 roku życia jeśli nie wykazują symptomów infekcji COVID-19

 

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK, należy na 48 godzin przed wylotem wypełnić online kartę imigracyjną oraz lokalizacyjną. Karty dostępne są na stronie: www.dicardcuracao.com. Wydrukowane dokumenty należy posiadać przy sobie podczas całego pobytu.TEST

TAK, obowiązkowy, szczegóły poniżej.

Podróżujących przybywających z krajów z czerownej listy obowiązuję:

 • przedstawienie negatywnego wnyniku testu PCR wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed planowanym przylotem,
 • wykonanie testu PCR do 36 godzin po przekroczeniu granicy Kataru,
 • odbycia dwudniowej kwarantanny w hotelu po przybyciu do Kataru, kwarantanna jest ważna do momentu otrzymania negatywnego wyniku testu,
 • dokonać rejestracji na stronie Ehteraz https://www.ehteraz.gov.qa/PER/loginPage?ref=qatarliving i dołączyć wszystkie wymagane przez stronę katarską dokumenty na 3 dni przed planowaną podróżą. Należy następnie aktywować aplikację na telefonie komórkowym za pośrednictwem karty SIM operatora sieci GSM zarejestrowanej Katarze (Ooredoo lub Vodafone).

 

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

KOD QR / FORMULARZ

Pasażerowie podróżujący do Kataru muszą również dokonać wstępnej rejestracji na stronie internetowej Ehteraz https://www.ehteraz.gov.qa/PER/loginPage?ref=qatarliving i dołączyć wszystkie wymagane przez stronę katarską dokumenty nie później niż 12 godzin przed przybyciem do Dohy.

Informacje Qatar Airways:

https://www.qatarairways.com/en/travel-alerts/COVID-19-update.html

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST

TAK,
test jest obowiązkowy, robiony w Polsce nie wcześniej  niż 96 godzin przed wylotem (przetłumaczony na język angielski).

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK,
Przed przylotem do Kenii należy zarejestrować się i wypełnić ankietę online dostępną na stronie: https://ears.health.go.ke/airline_registration/TEST

Szczepionka:

Pasażerów uważa się za w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19, jeśli posiadają dowód, że otrzymali 2 dawki 2-dawkowej szczepionki lub 1 dawkę 1-dawkowej szczepionki co najmniej 14 dni przed przyjazdem. Pasażerowie mogą otrzymać mieszankę 2 dawek różnych zaakceptowanych szczepionek. Zaświadczenia o szczepieniu muszą być sporządzone w języku angielskim lub hiszpańskim i zawierać pełne imię i nazwisko pasażera (tak jak widnieje w paszporcie), nazwę podawanej szczepionki oraz datę podania każdej dawki. Akceptowane szczepionki: AstraZeneca (2 dawki), Covaxin (2 dawki), Johnson and Johnson (1 dawka), Moderna (2 dawki), Pfizer-BioNTech (2 dawki), Sinovac (2 dawki) i Sinopharm (2 dawki). Pasażerowie są również uważani za w pełni zaszczepionych, jeśli posiadają dowód, że wyzdrowieli z Covid-19 i otrzymali 1 dawkę zaakceptowanej szczepionki. Pasażerowie w wieku od 12 do 16 lat podróżujący z Wielkiej Brytanii są uważani za w pełni zaszczepionych, pod warunkiem że posiadają zaświadczenie o szczepieniu przeciwko Covid-19, które wskazuje, że podano dawkę 1 z 1.

 

Ubezpieczenie:

Pasażerowie nieszczepieni: Pasażerowie muszą posiadać ubezpieczenie podróżne obejmujące Covid-19 i zakwaterowanie przez co najmniej 5 dni. Pasażerowie muszą również przesłać swoje dokumenty ubezpieczeniowe do karty zdrowia (Pase de Salud).

Zaszczepieni pasażerowie: Ubezpieczenie nie jest wymagane w przypadku pasażerów posiadających zaświadczenie o szczepieniu wykazujące, że są w pełni zaszczepieni przeciwko Covid-19 co najmniej 14 dni przed przyjazdem. Zatwierdzone szczepionki obejmują AstraZeneca, Covaxin, Johnson and Johnson, Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm i Sinovac. Inni zwolnieni pasażerowie: Pasażerowie w wieku 17 lat i młodsi; lub Członkowie załogi, pod warunkiem, że ich pobyt nie przekracza 72 godzin. ja na powrót 

W przypadku podróży z przesiadką w Niemczech - wszyscy pasażerowie w wieku sześciu lat i starsi wsiadający na pokład samolotu do Niemiec muszą przed odlotem przedstawić negatywny test Covid-19 nie starszy niż 48h. Obowiązek testowania dotyczy również pasażerów w tranzycie we Frankfurcie lub Monachium. Mogą być to testy antygenowe lub PCR. Na lot powrotny test można wykonać w jednym z wielu punktów medycznych na Kostaryce. 

Negatywnego wyniku testu nie muszą mieć dzieci do 6 r. życia, a przy locie z obszaru podwyższonego ryzyka i szczególnie wysokiego ryzyka ze względu na dużą liczbę zachorowań również osoby zaszczepione oraz ozdrowieńcy.

Więcej szczegołów na stronie:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/niemcy

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK,
Obowiązkowe jest wypełnienie deklaracji zdrowotnej do 72 h przed podróżą. Deklarację należy wypełnić korzystając z następującego linku: https://salud.go.cr/TEST

Od 7  listopada Kuba znosi obowiązkową kwarantannę dla cudzoziemców przyjeżdżających na Kubę.

Od 15 listopada Kuba rezygnuje z obowiązkowych testów RT-PCR przy wjeździe.

Wszyscy podróżni (Kubańczycy lub obcokrajowcy), którzy przyjeżdżają na Kubę, muszą przedstawić „paszport zdrowotny” lub międzynarodowy certyfikat szczepień, poświadczony przez odpowiednie agencje regulacyjne.

Podróżni, nie posiadający paszportu zdrowia lub międzynarodowego zaświadczenia o szczepieniach przeciw COVID-19, muszą przedstawić zaświadczenie z negatywnym wynikiem testu RT-PCR. Test taki musi być wykonany nie później niż 72 godziny przed przylotem w certyfikowanym laboratorium w kraju pochodzenia.

Dzieci poniżej 12 roku życia, niezależnie od narodowości, po przyjeździe na Kubę będą zwolnione z obowiązku przedstawienia zaświadczenia o szczepieniu lub testu RT-PCR.

Nadzór epidemiologiczny Międzynarodowej Kontroli Sanitarnej będzie obecny we wszystkich Portach lotniczych i morskich.

Nowe przepisy mówią, że każda osoba przyjeżdżająca na Kubę musi wypełnić i okazać Deklarację Zdrowia Podróżnego (Oświadczenie o stanie zdrowia).

Na terenie portów lotniczych i morskich turysta musi nosić maseczkę.

Na terenie Kuby obowiązuje nakaz noszenia maseczek.

Linie lotnicze mogą wymagać od pasażerów okazania certyfikatu szczepień lub negatywnego testu RT-PCR wykonanego nie później niż 72 godziny przed wylotem.

Personel Międzynarodowej Kontroli Sanitarnej będzie losowo pobierać próbki RT-PCR od podróżnych na lotnisku.

Każdy podróżny, który będzie mieć objawy COVID-19 lub innej choroby zakaźnej, zostanie skierowany do punktów medycznych, gdzie medycy zrobią test PCR.

Turyści przebywający w hotelach będą pod stałym nadzorem epidemiologicznym. W razie objawów COVID-19 turysta niezwłocznie powinien się udać do punktu medycznego w hotelu.

Właściciele wynajmujący turystom pokoje w casas particular są odpowiedzialni za ich zdrowie. W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów COVID-19 u turysty casero niezwłocznie powinien poinformować odpowiednie organy służby zdrowia.

Turyści podróżujący indywidualnie po kraju również będą pod stałym nadzorem epidemiologicznym. Jednocześnie nakłada się na podróżnego obowiązek stawienia się przed organami służby zdrowia w przypadku wystąpienia objawów wskazujących na COVID-19.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

KOD QR / FORMULARZ

Nie jest wymagany.TEST

TAK,
test jest obowiązkowy, wykonany w Polsce. Próbki do testu muszą być pobrane nie wcześniej niż 72 godziny przed przylotem. Potwierdzenie z negatywnym testem, musi być przetłumaczone na język angielski.

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK,
w ciągu 24h przed wylotem oraz ponownie przed powrotem z Malediwów Klienci zobowiązani są do wypełnienia deklaracji zdrowotnej na stronie:

http://imuga.immigration.gov.mv  Deklarację należy wydrukować i zabrać dla każdego uczestnika.   Link do filmu z instrukcją jak wypełnić formularz: https://imuga.immigration.gov.mv/ethd

TEST

Wjazd dla osób WYŁĄCZNIE ZASZCZEPIONYCH!

Podróżny przybywający na Maltę drogą powietrzną lub morską zobowiązany jest posiadać zaświadczenie o przyjęciu wymaganej ilości dawek szczepionki określonej przez producenta. Nie ma możliwości przekroczenia granicy Malty z negatywnym wynikiem testu PCR na obecność COVID-19.

Dzieci w wieku 5-11 lat mogą podróżować z zaszczepionymi rodzicami lub  opiekunami  prawnymi pod warunkiem, że przedstawią negatywny wynik testu PCR na obecność Covid. Test musi być wykonany w ciągu 72 godzin przed dotarciem na Maltę. Wyniki innych niż PCR testów na Covid, jak np. szybkich testów antygenowych, nie są uznawane przez władze maltańskie.

Z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu na Covid zwolnione są dzieci w wieku do lat 5.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

Przed podróżą na Maltę należy wypełnić cyfrowy Formularz Lokalizacji Pasażera, który jest dostępny pod adresem:
https://app.euplf.eu/#/user/login
Po pomyślnym przesłaniu formularza otrzymają Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem z unikalnym kodem QR oraz linkiem do pobrania pliku dPLF w formacie PDF. Pobraną lub wydrukowaną kopię dPLF należy przedstawić przy wejściu na pokład i po przybyciu na Maltę.TEST

Kraje podzielono na 2 kategorie: A i B (regularnie aktualizowane listy A i B są publikowane na stronach marokańskiego Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Turystyki).

 • Lista „A” (państwa członkowskie ONZ niewymienione na liście B, w tym POLSKA)

Podróżni przybywający z tych krajów mogą wjechać do Maroka jeżeli posiadają:

 • fiszkę sanitarną pasażera (wypełnioną i podpisaną) https://www.onda.ma/form.php

 • zaświadczenie (marokańskie lub zagraniczne) o kompletnym zaszczepieniu (osoba kompletnie zaszczepiona to osoba po dwóch tygodniach od otrzymania ostatniej dawki szczepionki - jednej dawki dla szczepionek jednodawkowych i drugiej dawki dla szczepionek dwudawkowych)

lub

 • negatywny wynik testu PCR wykonanego maksymalnie 48 godzin przed wejściem na pokład samolotu (czas pomiędzy pobraniem wymazu i wejściem na pokład).

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

KOD QR / FORMULARZ

Podróżni przybywający z tych krajów mogą wjechać do Maroka jeżeli posiadają:

 TEST

TAK, osoby wjeżdżające na terytorium Martyniki, muszą posiadać jeden nastepujące dokumenty:

- negatywny wynik testu (PCR lub antygenowego) wykonanego do 72 godzin przed kontrolą (wjazd dla osób niezaszczepionych jest możliwy pod warunkiem ważnego powodu rodzinnego lub zawodowego)

- zaświadczenie o szczepieniu (dwa tygodnie od otrzymania drugiej dawki szczepionek Pfizer, Moderna czy AstraZeneca, albo 2 tygodnie po pierwszej dawce w przypadku ozdrowieńców lub cztery tygodnie w przypadku szczepionki Johnson & Johnson).

Powyższe ograniczenia nie dotyczą:

 • dzieci do ukończenia 11 roku życia
 • pracowników transgranicznych
 • kierowców wykonujących międzynarodowy transport towarów

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK, Należy wypełnić i posiadać zaświadczenie o podróży międzynarodowej. Druk wysyłamy wraz z informacją wylotową, przed podróżą. Dokument należy wydrukować, czytelnie wypełnić i zabrać ze sobą na lotnisko.TEST

Od 1 października 2021 r. osoby w pełni zaszczepione będą mogły poruszać się swobodnie po wyspie. Warunkiem wjazdu będzie negatywny wynik testu PCR wykonanego  do 72 godzin przed podróżą.

Osoby niezaszczepione będą musiały odbyć 14- dniową kwarantannę w pokoju hotelowym.

Szczepionki uznawane przez Mauritius:

 • AstraZeneca: Covishield
 • AstraZeneca: Vaxzevria
 • Covaxin
 • Johnson & Johnson
 • Moderna
 • Pfizer-BioNTech Vaccine
 • Sinopharm
 • Sputnik
 • Sinovac- CoronaVac

Dzieci w wieku 0-17 lat są zwolnione z obowiązku okazania certyfikatu szczepień ale obowiązkowo muszą posiadać negatywny wynik testu PCR.

Po przylocie na Mauritius konieczne jest wykonanie testów na obecność Covid-19. Pierwszy test należy wykonać w dniu 0. Drugi test podczas pobytu należy wykonać 5 dnia. Konieczność wykonania testu obejmuję wszystkich podróżujących w tym dzieci.

MASECZKI

Tak, w wyznaczonych strefach

 TEST

W przypadku podróży z przesiadką w Niemczech - wszyscy pasażerowie w wieku dwunastu lat i starsi wsiadający na pokład samolotu do Niemiec muszą przed odlotem przedstawić negatywny test Covid-19 nie starszy niż 48h. Obowiązek testowania dotyczy również pasażerów w tranzycie we Frankfurcie lub Monachium. Mogą być to testy antygenowe lub PCR. Na lot powrotny test można wykonać w jednym z wielu punktów medycznych w Meksyku. 

Negatywnego wyniku testu nie muszą mieć dzieci do 12 roku życia, a przy locie z obszaru podwyższonego ryzyka i szczególnie wysokiego ryzyka ze względu na dużą liczbę zachorowań również osoby zaszczepione oraz ozdrowieńcy.

Więcej szczegołów na storonie:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/niemcy

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK,
w ciągu 12 godzin przed wylotem do Meksyku (nie wcześniej) należy obowiązkowo wypełnić online formularz deklaracji zdrowia oraz posiadać indywidualny kod QR (dla każdego pasażera osobno), który okazać należy po wylądowaniu na lotnisku docelowym. Rekomendujemy posiadanie pliku z kodem QR w formie papierowej i elektronicznej. W polu miejsce w samolocie można podać dowolne miejsce (ponieważ odprawa odbywa się na lotnisku). Dokument do wypełnienia dostępny na stronie: https://afac.hostingerapp.com/ Instrukcja wypełnienia formularza będzie wysyałna przed wylotem wraz z dokumnetami podróży.TEST

Tak, wymagany test na COVID-19 wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed przyjazdem. Osoby podróżujące z negatywnym testem, są również zwolnione z kwarantanny.

W przypadku podróży z przesiadką w Niemczech - wszyscy pasażerowie w wieku sześciu lat i starsi wsiadający na pokład samolotu do Niemiec (na wylocie i powrocie) muszą przed odlotem przedstawić negatywny test Covid-19 nie starszy niż 48h. Obowiązek testowania dotyczy również pasażerów w tranzycie we Frankfurcie lub Monachium. Mogą być to testy antygenowe lub PCR. Na lot powrotny test można wykonać w jednym z wielu punktów medycznych w Namibii.

 

Negatywnego wyniku testu nie muszą mieć dzieci do 6 r. życia, a przy locie z obszaru podwyższonego ryzyka i szczególnie wysokiego ryzyka ze względu na dużą liczbę zachorowań również osoby zaszczepione oraz ozdrowieńcy.

MASECZKI

Tak, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

Nie, jest wymagany.TEST

TAK,
Zaszczepieni - obowiązkowy test PCR, robiony w Polsce nie wcześniej niż 72 godziny przed wylotem (przetłumaczony na język angielski) - dodatkowo konieczny unijny certyfikat szczepienia.
Pozostałych podróżujących (nie posiadających unijnego certyfikatu szczepienia) - obowiązuje 10-dniowa kwarantanna po przylocie.
Testy nie obowiązują dzieci do 5 roku życia.
Wszystkie osoby powyżej 5 roku życia muszą również obowiązkowo wykonać test PCR nie wcześniej niż 48 godzin przed powrotem z Nepalu - orientacyjny koszt 20 USD od osoby.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach.

KOD QR/FORMULARZ

TAK, Po otrzymaniu negatywnego wyniku testu PCR należy wypełnić ankietę online dostępną na stronie: https://ccmc.gov.np/arms/person_add_en.php (należy posiadać ze sobą wydrukowaną wersję wypełnionego formularza)TEST

Oman ponownie otworzył granice dla turystów 1 września 2021 r. Podróżni z Polski przylatujący do Omanu zobowiązani są do:

 • posiadania zaświadczenia z kodem QR o ukończeniu pełnego cyklu szczepienia przeciw COVID-19. Od podania ostatniej wymaganej dawki szczepienia musi minąć co najmniej 14 dni. Akceptowane szczepionki: AstraZeneca/Oxford/Covishield, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sinopharm, Sputnik V
 • okazania negatywnego wyniku testu PCR wykonanego maksymalnie 96 godzin przed datą wjazdu do Omanu (w przypadku lotów dłuższych niż 8 godzin) lub 72 godzin (w przypadku krótszych lotów – do 8 godzin)
  Istnieje również możliwość przeprowadzenia testu PCR na COVID-19 po przylocie do Omanu. Podróżni są zobowiązani do wcześniejszej rezerwacji testu PCR przez https://covid19.emushrif.om/traveler/travel/, uiszczenia opłaty w kwocie OMR 25 (około 250 PLN) i pobrania aplikacji (Tarrasud+) przed przybyciem do Omanu. Do czasu otrzymania negatywnego wyniku zobowiązani są pozostać w hotelu. Jeśli wynik jest pozytywny, wymagana jest 10-dniowa kwarantanna w wykupionym hotelu lub w innym wyznaczonym obiekcie. Ozdrowieńcy, mimo uzyskania pozytywnego wyniku testy wykonanego po przylocie, są zwolnieni z izolacji zdrowotnej, pod warunkiem przedstawienia dowodu ukończenia izolacji w kraju, w którym zostali zarażeni przed podróżą do Omanu.
 • rejestracji przez aplikację Tarassud+ i wgrania certyfikatu szczepionki oraz certyfikatu COVID-19 PCR zawierających kody QR przed wejściem na pokład samolotu. Jeśli pasażer woli przeprowadzić test PCR po przylocie, zobowiązany jest do uiszczenia przewidzianych opłat podczas rejestracji za pośrednictwem platformy Tarassud+ (również przed wejściem na pokład samolotu).

Obowiązek okazania zaświadczenia o szczepieniu COVID-19 oraz zaświadczenia o teście PCR nie dotyczy osób poniżej 18 roku życia oraz osób z medycznie potwierdzonymi schorzeniami uniemożliwiającymi im zaszczepienie.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

KOD QR / FORMULARZ

Przylatujący do Omanu zobowiązani są do:

 • rejestracji przez aplikację Tarassud+ i wgrania certyfikatu szczepionki oraz certyfikatu COVID-19 PCR zawierających kody QR przed wejściem na pokład samolotu. Jeśli pasażer woli przeprowadzić test PCR po przylocie, zobowiązany jest do uiszczenia przewidzianych opłat podczas rejestracji za pośrednictwem platformy Tarassud+ (również przed wejściem na pokład samolotu).


TEST

Przy wjeździe podróżni powinni posiadać negatywny wynik testu PCR lub na przeciwciała na obecność COVID-19, wykonanego najpóźniej na 72 godziny przed przylotem. Podróżni nie posiadający badania zostaną poddani szybkiemu testowi na lotnisku (koszt 50 USD). Czas oczekiwania na wynik zazwyczaj trwa ok. pół godziny.

Podróżujący z krajów wysokiego ryzyka tj. Stanów Zjednoczonych, Kuby, Gwatemali, Kostaryki, Gujany Francuskiej, Wielkiej Brytanii, Grecji, Gruzji, Estonii, Serbii, Macedonii, Czarnogóry, Azerbejdżanu, Izraela, Malezji, Mongolii, RPA, Gwinei Bissau, Tunezji i Fidżi, niezaszczepieni lub z niepełnym harmonogramem szczepień, muszą przestrzegać obowiązkowej 72-godzinnej kwarantanny w wybranym autoryzowanym hotelu zgodnie z dokonaną przed przyjazdem rezerwacją, którą należy przedstawić w formie papierowej po przybyciu do Panamy. Koszt pobytu w hotelu lub ewentualny koszt rezerwacji hotelu, podróżny pokrywa we własnym zakresie. Po odbyciu kwarantanny, podróżni zostaną poddani obowiązkowemu badaniu molekularnemu w kierunku Covid-19 (koszt 85 USD).

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://visitpanama.com/information/travel-guidelines/

Podróżni przed wjazdem do Panamy powinni wypełnić elektroniczne oświadczenie (Declaración Jurada) poprzez stronę: https://www.panamadigital.gob.pa/RegistroPacoViajero  podając dokładny adres pobytu w Panamie, zobowiązać się do przestrzegania wszystkich wprowadzonych obostrzeń w zakresie ochrony sanitarnej wprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia Panamy oraz potwierdzić dobry stan zdrowia (bez objawów jakiejkolwiek choroby układu oddechowego).

Od 31 sierpnia 2021 r. osoby posiadające certyfikat szczepienia pełną dawką są zwolnione z obowiązku okazania przy wjeździe negatywnego wyniku testu na COVID-19, pod warunkiem zarejestrowania tego faktu w elektronicznym oświadczeniu lub okazania karty szczepienia. Wymogiem jest, aby ostania dawka była podana nie później niż na 14 dni przez wjazdem na teren Panamy. Ważnym jest, aby szczepionki były uznawanymi przez Panamę (wszystkie, które są zatwierdzone przez Światową Organizację Zdrowia).

Osoby podróżujące w tranzycie przez lotnisko międzynarodowe Tocumen nie są zobowiązane do posiadania negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Nie ma ograniczeń przemieszczania się między prowincjami. Funkcjonuje transport publiczny oraz loty krajowe.

Wymagane jest noszenie maseczki w miejscach publicznych.

Aktualne informacje na temat sytuacji epidemiologicznej i restrykcji obowiązujących w kraju są dostępne na stronach:

http://www.minsa.gob.pa/

https://visitpanama.com/information/travel-guidelines/

 TEST

Podróżni udający się do Peru muszą okazać negatywny wynik testu molekularnego na COVID-19, wykonany najpóźniej 72 h przed lotem.

  • Zaszczepienie dwoma dawkami szczepionki przeciwko COVID-19 nie zwalnia z obowiązku posiadania i okazania negatywnego wyniku testu molekularnego. 

  • Zabroniony jest wjazd do Peru podróżnych z RPA oraz osób, które przebywały na terenie tego kraju w ciągu ostatnich 14 dni. Zakaz ten nie dotyczy tylko obywateli Peru oraz cudzoziemców z prawem pobytu w Peru, którzy po przyjeździe z RPA muszą przejść obowiązkową 14 dniowa kwarantannę w miejscu zamieszkania, zakwaterowania lub tymczasowym ośrodku odosobnienia.    

  • Zamknięte są granice lądowe i wszystkie przejścia graniczne lądowe i rzeczne między Peru a krajami sąsiednimi, tj. Ekwadorem, Kolumbią, Brazylią, Boliwią i Chile. Przejazd do Peru z tych krajów i z Peru do krajów sąsiednich możliwy jest tylko drogą lotniczą.

Na terenie całego kraju obowiązuje godzina policyjna – w Limie od 1.00 w nocy do 04.00 nad ranem. W innych regionach w zależności od aktualnego stopnia zagrożenia epidemiologicznego, najczęściej od 21:00 lub 22:00 do 4:00.  

Oficjalne informacje nt. aktualnych restrykcji i zaleceń sanitarnych obowiązujących w Peru znajdują się w dekrecie rządowym nr 151-2021- PCM:   https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-184-2020-decreto-supremo-no-151-2021-pcm-1988484-1/

Lista laboratoriów wykonujących w Peru testy na COVID-19: https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/laboratorios-nacionales-y-privados-que-desarrollan-diagnostico-de-pruebas

MASECZKI

Stosowanie masek ochronnych na twarz jest obowiązkowe przy poruszaniu się po drogach publicznych jak również stosowanie podwójnych masek (jedna z nich może być materiałowa) przy wchodzeniu do obiektów, w których istnieje ryzyko zatłoczenia, takich jak m.in: centra handlowe, domy towarowe, sklepy, supermarkety, rynki, magazyny, apteki, miejsca kultu religijnego, muzea. Zaleca się także stosowanie dodatkowych osłon na twarz (przyłbic) w tych obiektach. Osłony na twarz, oprócz masek, są także obowiązkowe w środkach transportu publicznego.

KOD QR / FORMULARZ

 • Wszyscy podróżni udający się do Peru zobowiązani są także uzupełnić wirtualną deklarację dot. stanu zdrowia,  znajdująca się na stronie:  https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/ Deklarację należy mieć ze sobą wydrukowaną lub zapisaną w telefonie, przed lotem, jak i w trakcie pobytu w Peru. TEST

Przy wjeździe na terytorium Regionu Autonomicznego Azorów podróżni muszą okazać jeden z następujących dokumentów:

 • Unijny Certyfikat COVID potwierdzający:
 • negatywny wynik testu RT-PCR wykonanego w ostatnich 72 godzinach przed wejściem na pokład samolotu lecącego na Azory;
 • negatywny wynik szybkiego testu antygenowego ujętego na liście opublikowanej przez Komisję Europejską, wykonanego w ostatnich 48 godzinach przed wejściem na pokład samolotu lecącego na Azory;

Zwolnione z obowiązku okazania powyższych dokumentów są dzieci, które nie ukończyły 12 lat.

 

Wszyscy pasażerowie, z wyjątkiwm posiadaczy Unijnego certyfikatu COVID-19 poświadczającego przyjęcie wymaganych dawek szczepionki lub wyzdrowienie z COVID-19, zobowiązani są wypełnić kwestionariusz online.


UWAGA Pasażerowie podróżujący na Azory z przesiadką w Portugalii kontynentalnej zobowiązani są do okazania Unijnego Certyfikatu COVID lub negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 przed wejściem na pokład samolotu lecącego do Portugalii (wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 12 lat).

MASECZKI

Tak, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

Tak, osoby podróżujące na Azory powinny, najpóźniej 72 godziny przed wylotem wypełnić kwestionariusz. Link do formularza https://mysafeazores.com/

Po przylocie na Azory Klienci otrzymają również do wypełnienia jeszcze jedną deklarację.
48-12 godzin przed wejściem na pokład samolotu lecącego na Maderę należy wypełnić kwestionariusz MadeiraSafe, osobno dla każdego pasażera, który ukończył 12 lat. Pasażerowie, którzy nie ukończyli 11 lat wpisywani są do kwestionariusza rodzica / opiekuna. Po wypełnieniu kwestionariusza pasażer otrzymuje email zawierający dane dostępu do platformy madeirasafe.com. Po zalogowaniu pasażer otrzyma kod QR, który należy przedstawić służbom imigracyjnym po przylocie na Maderę.
Wypełnij kwestionariusz MadeiraSafe​

Po przylocie należy okazać służbom lotniskowym na Maderze jeden z następujących dokumentów:
- Unijny Certyfikat COVID;
- negatywny wynik testu szybkiego testu antygenowego wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed wylotem;
- certyfikat ozdrowieńca wydany w ostatnich 180 dniach poprzedzających przybycie do Regionu Autonomicznego Madery;
- dokument potwierdzający przyjęcie pełnego szczepienia preparatem AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen, Sinovac, Sputnik V lub Sinopharm (z zachowaniem 14-dniowego okresu aktywacji szczepionki);
- zaświadczenie medyczne stwierdzające zaszczepienie zaledwie jedną dawką szczepionki - w przypadku osób, które przebyły infekcję COVID-19 i nie wymagają przyjęcia kolejnej dawki.
Pasażerowie, którzy nie okażą jednego z powyższych dokumentów, zmuszeni są wykonać test na COVID-19 na lotnisku po przylocie (test jest wykonany na koszt Rządu Madery). Po wypełnieniu deklaracji, pasażer opuszcza lotnisko i udaje się na własną rękę do wynajętego przez siebie miejsca zakwaterowania, oczekując tam w trybie samoizolacji na wynik testu, który zostanie przesłany na wskazany numer telefonu.

Negatywny wynik testu można także przesłać przed przylotem za pośrednictwem konta na platformie madeirasafe.com.

UWAGA Pasażerowie podróżujący na Maderę z przesiadką w Portugalii kontynentalnej zobowiązani są do okazania Unijnego Certyfikatu COVID lub negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 przed wejściem na pokład samolotu lecącego do Portugalii (wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 12 lat).

Pasażerowie nieposiadający negatywnego wyniku testu spełniającego wymogi określone przez władze Autonomicznego Regionu Madery i odmawiające poddania się testowi po przylocie, powinny poddać się 14-dniowej kwarantannie lub opuścić terytorium Autonomicznego Regionu Madery.

Ambasada odnotowuje liczne przypadki opóźnień w przekazywaniu informacji o wynikach testów oraz w wykonywaniu ew. ponownych testów związane z przeciążeniem lokalnych służb sanitarnych. Przypominamy, że do momentu uzyskania negatywnego wyniku testu nie należy opuszczać miejsca zakwaterowania.

Konsulat rekomenduje wszystkim podróżującym na Maderę wykonanie testu przed wylotem z Polski.

Osoby, które uzyskały pozytywny lub niejednoznaczny wynik testu na COVID-19 podlegają bezwzględnej kwarantannie, aż do momentu uzyskania wyniku negatywnego w kolejnym teście. Kwarantanną objęte są także osoby przebywające z nimi w pokoju hotelowym. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że okres kwarantanny może przekroczyć planowany czas pobytu na Maderze, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości powrotu do kraju w zakładanym terminie.

Ambasada RP w Lizbonie nie ma możliwości wpłynięcia na sposób pracy i decyzje portugalskich służb sanitarnych.

Osoby podróżujące na Maderę lub Porto Santo z lotnisk zlokalizowanych na terytorium Portugalii mogą wykonać test nieodpłatnie w jednym z punktów wskazanych przez rząd Autonomicznego Regionu Madery.

Zwolnione z konieczności okazania negatywnego wyniku testu są:

- Osoby niepełnoletnie (przy czym w szczególnych przypadkach lokalne służby sanitarne mogą nakazać wykonanie testu);
- Osoby posiadające zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że w ostatnich 180 dniach poprzedzających przylot przeszły COVID-19;
- Osoby posiadające dokument potwierdzający zaszczepienie przeciw COVID-19 i dochowanie okresu aktywacji szczepionki.
 
Zaświadczenie lekarskie potwierdzające przebycie COVID-19 w ciągu ostatnich 180 dni powinno:

- być wydane w jęz. angielskim;
- zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny pacjenta, rodzaj i data wykonania testu oraz jednoznaczne określenie potwierdzające wyzdrowienie ("recovered").
 
Dokument potwierdzający szczepienie powinien:

- być wydany po angielsku;
- zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny pacjenta, rodzaj i data wykonania testu, rodzaj i datę przyjęcia szczepionek i informację o okresie aktywacji szczepionki.

Wszyscy pasażerowie przylatujący na Maderę poddawani są pomiarowi temperatury ciała.

Pasażerowie przybywający na Maderę są monitorowani za pośrednictwem aplikacji Madeira Safe To Discover lub telefonicznie.TEST

Tak, przybywający do RPA muszą mieć test (PCR) diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2, wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed wyjazdem. Negatywny wynik testu zwalnia z kwarantanny.

W przypadku podróży z przesiadką w Niemczech - wszyscy pasażerowie w wieku sześciu lat i starsi wsiadający na pokład samolotu do Niemiec (na wylocie i powrocie) muszą przed odlotem przedstawić negatywny test Covid-19 nie starszy niż 48h. Obowiązek testowania (test PCR) dotyczy również pasażerów w tranzycie we Frankfurcie lub Monachium. Na lot powrotny test można wykonać w jednym z wielu punktów medycznych w RPA w cenie 50 EUR za test.

W zależności od przewoźnika realizującego rejs z RPA do Polski obowiązują różne wymogi wjazdowe. Szczegóły podamy w momencie potwierdzania rezerwacji.

Negatywnego wyniku testu nie muszą mieć dzieci do 6 r. życia, a przy locie z obszaru podwyższonego ryzyka i szczególnie wysokiego ryzyka ze względu na dużą liczbę zachorowań również osoby zaszczepione oraz ozdrowieńcy.

MASECZKI

Tak, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ 

Nie jest wymagany.TEST

TAK,
test jest obowiązkowy, nalezy go wykonać w Polsce nie wcześniej niż 72 godzin przed wylotem (przetłumaczony na język angielski).

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK, konieczne jest wypełnienie deklaracji na stronie https://seychelles.govtas.com/ i opłacenie kartą kwoty 10 EUR od osoby. Koniecznie należy posiadać przy sobie druk umowy na urządzeniu elektronicznym lub w formie papierowej.TEST

TAK,
test obowiązkowy, robiony w Polsce nie wczesniej niż 96h przed wylotem (przetłumaczony na j.angielski). W cenie pakietu zapewniamy koszt obowiązkowego  ubezpieczenia COVID wymaganego przez Sri Lankę (ubezpieczenie do kwoty 50.000 USD).

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK,
Klienci muszą też w samolocie lub po przylocie wypełnić Health Declaration Form - https://www.srilanka.travel/helloagain/TEST

Stany Zjednoczone zezwalają na wjazd turystów, pod warunkiem, że uczestnik wyjazdu będzie zaszczepiony jedną z poniższych szczepionek:

 • Pfizer/BioNTech,
 • Moderna,
 • Janssen ( Johnson&Johnson)

Przed wjazdem na terytorium Stanów Zjednoczonych wymagane jest wykonanie testu na obecność COVID-19 na  24 godziny przed wejściem na pokład samolotu.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

KOD QR / FORMULARZ

Nie jest wymagany.TEST

Od 20 września w Szwajcarii obowiązują nowe zasady wjazdu z zagranicy. Wszyscy podróżni mają obowiązek zarejestrować swój przyjazd. Wymagane jest również posiadanie negatywnego wyniku testu na koronawirusa, z czego zwalnia zaszczepienie lub status ozdrowieńca.

Osoby zaszczepione i ozdrowieńcy

Osoby zaszczepione i ozdrowieńcy (którzy przeszli COVID-19 w ciągu minionych sześciu miesięcy) nie mają obowiązków innych niż rejestracja przyjazdu.

Szwajcaria uznaje pełne (tj. dwoma lub jedną dawką, w zależności od szczepionki) zaszczepienie preparatami następujących producentów:

 • Pfizer / BioNTech,
 • Moderna,
 • AstraZeneca,
 • Janssen / Johnson & Johnson,
 • Sinopharm / BIBP,
 • Sinovac.

Potwierdzeniem zaszczepienia jest uznawany przez Szwajcarię certyfikat covidowy (szwajcarski lub unijny "EU Digital COVID Certificate") bądź zaświadczenie wskazujące imię, nazwisko i datę urodzenia osoby zaszczepionej, nazwę podanej szczepionki i datę wykonania szczepienia.

Obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu

Osoby, które nie są zaszczepione i nie mają statusu ozdrowieńca, muszą przy wjeździe do Szwajcarii posiadać negatywny wynik testu na SARS-CoV-2.

Dopuszczalne są dwa rodzaje testów:

 • test PCR sprzed najwyżej 72 godzin,
 • test antygenowy sprzed najwyżej 48 godzin.

Po przyjeździe do Szwajcarii osoby takie muszą powtórzyć test między czwartym a siódmym dniem od wjazdu i przekazać wynik odpowiedniemu urzędowi kantonalnemu.

Dzieci

Dzieci podrózujące do Szwajcarii również objęte są obowiązkiem rejestracji przyjazdu. Mogą zostać dopisane do formularza osoby dorosłej, pod opieką której podróżują.

Dzieci do 16. roku życia nie są objęte obowiązkiem testów, nawet jeśli nie są zaszczepione i nie przechodziły w ostatnich sześciu miesięcy COVID-19.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

KOD QR / FORMULARZ

Rejestracja przyjazdu

Wszystkie osoby przyjeżdżające do Szwajcarii muszą zarejestrować się za pomocą elektronicznego formularza. Obowiązek ten dotyczy wszystkich podróżnych, również osób zaszczepionych, niezależnie od środka transportu (rejestrować się muszą zatem również osoby podróżujące prywatnymi samochodami).

https://swissplf.admin.ch/formular

Rejestracji należy dokonać najwcześniej 48 godzin przed przyjazdem, a kod QR potwierdzający wypełnienie formularza przedstawić na żądanie do kontroli (na telefonie lub na wydruku).TEST

Tak, obowiązkowo na 72 godziny przed przylotem należy wykonać test PCR oraz spełnić następujące warunki:

Posiadać Thailand Pass QR Code wydany przez Ambasadę (ubieganie się patrz - https://tp.consular.go.th/en/plan) - wniosek składać na co najmniej 7 dni przed wylotem.
Po wypełnienie wniosku o Thailand Pass niezbędne są:

 1. Ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące koszty leczenia i wydatki medyczne związane z COVID-19, z minimalną ochroną w wysokości 50 000 USD (z wyjątkiem dyplomatów i przedstawicieli obcych rządów i organizacji międzynarodowych). Podróżnym zaleca się wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego spełniającego tajskie kryteria wjazdu tutaj: http://covid19.tgia.org/
 2. Certyfikat szczepienia: akceptowane są szczepionki dopuszczone do użytku na rynku europejskim,
 3. Potwierdzenie SHA Plus Booking Authenticator z kodem QR, który Klient otrzyma przed wylotem wraz z dokumentami podróży,
 4. Skan paszportu

Konieczne jest posiadanie wszystkich wyżej wymienionych dokumentów w wersji papierowej.
Dodatkowo wszyscy turyści podlegają obowiązkowemu testowi PCR po przylocie do Tajlandii (płatny dodatkowo) oraz do samodzielnego wykonania dodatkowego testu antygenowego w 6-7 dniu pobytu w Tajlandii

Dzieci do 12 roku życia podróżujący z zaszczepionymi opiekunami zwolnieni są z obowiązku posiadania szczepienia (pozostałe wymogi jak powyżej)

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach.

KOD QR/FORMULARZ

Tak, obowiązkowo należy posiadać Certyfikat Wjazdu (Certificate of Entry  - COE)  wydany przez Ambasadę (ubieganie się patrz TUTAJ)

W sprawie szczegółowych informacji dot. wiz, COE, ASQ, „Phuket Sadnbox” a także wszelkich wątpliwości z tym związanych, należy kontaktować się z Ambasadą Tajlandii w Warszawie

 TEST

TAK,
test na COVID-19 (RT-PCR) jest wymagany, robiony w Polsce (przetłumaczony na j.angielski). Próbki do testu RT-PCR muszą być pobrane w ciągu 72 godzin przed przylotem na Zanzibar. Obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu nie dotyczy dzieci do 5 roku życia. Po przylocie na Zanzibar i kontroli pod kątem COVID-19, osoby wykazujące symptomy choroby lub przybywające z krajów wysokiego ryzyka, mogą zostać poproszone o wykonanie szybkiego testu na własny koszt (cena: ok. 25 USD/os.)

MASECZKI

TAK,
w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

TAK,
Każdy podróżujący do Zjednoczonej Republiki Tanzanii zobowiązany jest wypełnić 24 godziny przed wjazdem do tego kraju formularz (tzw. Travelers Surveillance Form) online. Po wypełnieniu formularza podróżny otrzyma stosowne potwierdzenie. Powiadomienie będzie zawierało unikalny kod (Unique Health Code - UHC), który należy okazać lokalnym służbom imigracyjnym po przybyciu do Tanzanii. Link do formularza: https://afyamsafiri.moh.go.tz/W tej chwili wjazd dozwolony wyłączne dla osób w pełni zaszczepionych.

Osoby są uważane za w pełni zaszczepione na COVID-19 tylko wtedy, gdy minęło 14 dni od otrzymania pełnej dawki szczepionki zatwierdzonej przez Światową Organizację Zdrowia, tj. 14 dni po otrzymaniu drugiej dawki w serii 2-dawkowej lub 14 dni po otrzymaniu szczepionki jednodawkowej.

TEST

Tak, obowiązkowy wykonany 72 h przed przylotem. Wszyscy podróżni są zobowiązani do przedłożenia negatywnego wyniku testu RT-PCR z NOSOPHARYNGEAL (wymazu z nosa). Test ten powinien zostać przeprowadzony nie wcześniej niż siedemdziesiąt dwie (72) godziny przed przybyciem do Trynidadu i Tobago.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

KOD QR / FORMULARZ

TAK, koniecznie przed wylotem należy wypełnić aplikację Travelpass na stronie: Trinidad & Tobago - Travel Authorisation (ttravelpass.gov.tt)

 • Wpisz swój adres e-mail w polu powyżej. Hasło jednorazowe (OTP) zostanie wysłane na Twój adres e-mail w celu uwierzytelnienia konta.
 • Wypełnij wymagane dane osobowe: imię i nazwisko, NUMER DOB, numer paszportu, lokalizacja itp.
 • Odpowiedz na pytania dotyczące podróży i zdrowia
 • Prześlij dokumenty, takie jak dowód szczepienia i negatywny test PCR COVID19.
  Jako w pełni zaszczepiony obywatel niebędący obywatelem będziesz musiał przesłać kartę szczepień jako dowód, że jesteś w pełni zaszczepiony.
  Wszyscy podróżni są zobowiązani do przedłożenia negatywnego wyniku testu RT-PCR z NOSOPHARYNGEAL (wymazu z nosa). Test ten powinien zostać przeprowadzony nie wcześniej niż siedemdziesiąt dwie (72) godziny przed przybyciem do Trynidadu i Tobago.
 • Przekaż swoją zgodę na serię oświadczeń
 • Po wypełnieniu wniosku otrzymasz TTravel Pass. Ta przepustka TTravel Pass będzie podlegać przeglądowi przez władze.

Otrzymanie TTravel Pass nie gwarantuje dostępu do lotu ani wjazdu do Trynidadu i Tobago. Wszyscy podróżni nadal podlegają procesom zatwierdzania linii lotniczych i organów kontroli granicznej w Trynidadzie i Tobago.TEST

Tak, pasażerowie przybywający do Turcji drogą powietrzną, są obowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR  (przetłumaczonego na język angielski) wykonanego w ciągu ostatnich 72 godzin lub  antygenowego wykonanego w ciągu ostatnich 48 godzin (przetłumaczonego na język angielski)  przed przybyciem do Republiki Turcji. Pasażerowie, którzy nie przedstawią negatywnego wyniku testu, nie zostaną wpuszczeni na pokład samolotu. 

Z konieczności okazania negatywnego testu przed wylotem zwolnione są:

 • osoby zaszczepione wymaganą liczbą dawek, a od przyjęcia przez nich ostatniej dawki minęło 14 dni, potwierdzenie szczepienia musi zostać potwierdzone stosownym zaświadczeniem w języku angielskim,
 • osoby mające status ozdrowieńców, które przeszły zachorowanie na COVID-19 do sześciu miesięcy od daty rozpoczęcia podróży do Turcji, pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia lekarskiego wydanego przez właściwe organy,
 • dzieci do 12 roku życia.

MASECZKI

Tak, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

Tak, pasażerowie przybywający do Turcji drogą powietrzną, są obowiązani do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Zdrowia Republiki Turcja https://register.health.gov.tr/  Formularz należy wypełnić najwcześniej 72 godziny przed podróżą. Wypełniony formularz należy okazać w wersji papierowej lub elektronicznej zapisanej na urządzeniach mobilnych. Podróżny, który nie wypełni formularza lub poda nieprawdziwe dane, może spotkać się z sankcjami prawnymi i administracyjnymi. Powyższy wymóg nie dotyczy podróży tranzytowych przez Turcję.TEST

Ukraina ograniczyła wjazd na teren kraju dla cudzoziemców i bezpaństwowców (osób, które nie posiadają obywatelstwa żadnego kraju). Aby wjechać na Ukrainę polscy obywatele muszą:

 • posiadać dokument potwierdzający odbycie pełnego cyklu szczepienia przeciwko COVID-19 (szczepionką zatwierdzoną przez WHO) oraz odpowiednie ubezpieczenie;

lub

 • posiadać dokument potwierdzający przyjęcie jednej lub kilku dawek szczepionki przeciwko COVID-19 (szczepionką zatwierdzoną przez WHO) wystawiony przez jedno z państw członkowskich UE oraz odpowiednie ubezpieczenie;

lub

 • posiadać dokument potwierdzający przebycie COVID-19 wystawiony przez jedno z państw członkowskich UE (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) lub przez państwo, które podpisało z Ukrainą umowę o wzajemnym uznawaniu certyfikatów COVID-19 oraz odpowiednie ubezpieczenie

lub

 • Posiadać negatywny wynik testu PCR albo testu antygenowego w kierunku COVID-19, który musi zostać przeprowadzony w ciągu 72 godzin przed przekroczeniem ukraińskiej granicy, odbyć kwarantannę z wykorzystaniem aplikacji „Wdoma” oraz posiadać odpowiednie ubezpieczenie.

Kwarantanna

Osoby przekraczające granicę Ukrainy podlegają kwarantannie z wykorzystaniem aplikacji „Wdoma”. Niemożliwość lub odmowa zainstalowania aplikacji jest podstawą do odmowy prawa wjazdu na Ukrainę.  Z odbycia kwarantanny zwolnione są w szczególności:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający przyjęcie jednej lub kilku dawek szczepionki przeciwko COVID-19 lub przebycie COVID-19;

 • osoby poniżej 18 roku życia; 

Kwarantanna rozpoczyna się 72 godziny po przekroczeniu granicy,  trwa 10 dni i może zostać skrócona po uzyskaniu negatywnego testu wykonanego metodą PCR lub testu antygenowego (nie dotyczy to osób wjeżdżających  na Ukrainę z terytorium Indii, Federacji Rosyjskiej  lub przebywających  w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni dłużej niż 7 dni, w przypadku których kwarantanna trwa 14 dni i nie może zostać skrócona).

Przy wjeździe na Ukrainę należy posiadać przy sobie polisę ubezpieczeniową pokrywającą koszty związane z leczeniem COVID-19 oraz ew. obserwacją w placówce medycznej. Ubezpieczenie musi pokrywać cały okres pobytu na Ukrainie. Strona ukraińska akceptuje ubezpieczenia wystawione przez firmy ubezpieczeniowe:

 • zarejestrowane na Ukrainie;

 • firmy ubezpieczeniowe posiadające swoje przedstawicielstwa na Ukrainie;

 • firmy, które mają podpisaną umowę o assistance z ukraińskim partnerem. 

MASECZKI

Tak, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

Nie jest wymagany.

 TEST

Podróżujący na terytorium Węgier zobowiązani są do przedstawienia:

- certyfikatu potwierdzającego status ozdrowieńca ( zachorowanie w ciągu 6 miesięcy poprzedzających wjazd) lub,

- certyfikatu potwierdzającego przyjęcie wymaganej dawki szczepień lub,

- negatywnego wyniku testu PCR, wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed wylotem.

Z konieczności przedstawienia jednego z powyższych dokumentów zwolnione są   osoby poniżej 18 roku podróżujący pod opieką osób okazujących jeden z powyższych dokumentów.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach

KOD QR / FORMULARZ

Nie jest wymagany.TEST

Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium Polski  zobowiązane są do:

 • zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form,
 • przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch, przetłumaczonego na język angielski.
 • lub zaświadczenia  o ukończeniu całego cyklu szczepień co najmniej 14 dni przed wjazdem na teren Włoch, 
 • lub zaświadczenia o przebytej chorobie COVID - 19

  Testu nie muszą wykonywać dzieci poniżej szóstego roku życia.

Od 6 grudnia 2021 r. do 15 stycznia 2022 r. na terenie całych Włoch obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia:

 • Dostęp do: konsumpcji wewnątrz lokali gastronomicznych, pokazów o charakterze artystycznym, kulturalnym i rozrywkowym, uczestnictwa w charakterze widza w wydarzeniach i zawodach sportowych, wszelkiego rodzaju zabaw i przyjęć, uroczystości i wydarzeń o charakterze publicznym - będą miały wyłącznie osoby posiadajace certyfikat unijny (tzw. paszportu covidowy, green pass) potwierdzający zaszczepienie co najmniej 1 dawką (co najmniej 14 dni wcześniej) lub ozdrowienie (maksymalnie 6 miesięcy wcześniej)Certyfikaty wydane na podstawie testów nie będą akceptowane
 • Obowiązek posiadania certyfikatu unijnego (tzw. paszportu covidowego, green pass) (potwierdzającego zaszczepienie co najmniej 1 dawką (co najmniej 14 dni wcześniej) /lub ozdrowienie (maksymalnie 6 miesięcy wcześniej)/lub negatywny wynik testu) został rozciagnięty na wszystkie osoby korzystające z transportu publicznego (również lokalnego) oraz hoteli i innych obiektów noclegowych.

Od 15 grudnia br. we Włoszech ważność certyfikatów unijnych (tzw. green pass) potwierdzających zaszczepienie wynosi 9 miesięcy (w Polsce jest to 12 miesięcy). Dotyczy to wszystkich certyfikatów, również tych wydanych poza Włochami i przed tym terminem. Przyjęcie dawki przypominającej wydłuża ważnośc certyfikatu o kolejne 9 miesięcy.

MASECZKI

TAK, w wyznaczonych strefach.

KOD QR / FORMULARZ

Tak, przed wylotem należy wypełnić formularz korzystając z następującego linku: https://app.euplf.eu/#/

 

 Nowe standardy podróżowania

- nowe standardy

Radość z podróżowania będzie tym większa, im lepiej się do niej przygotujesz.
Zapoznaj się z nowymi standardami, a nic Cię nie zaskoczy.
I pamiętaj – to wszystko w trosce o Twoje zdrowie i bezpieczeństwo.

Ogólne zasady:

 • noś maseczkę
 • pamiętaj o zachowaniu dystansu społecznego
 • dezynfekuj ręce
 • przygotuj się na pomiar temperatury
 • ogranicz bagaż podręczny
 • odpraw się online (jeżeli to możliwe)
 • wypełnij oświadczenie (jeśli przewoźnik tego wymaga)
 • zabierz zaświadczenie o wykonanym negatywnie teście na COVID-19 (ważny 72 h przed wylotem, jeśli kraj docelowy wymaga)

Wdrożone środki bezpieczeństwa:

Wszyscy pracownicy lotnisk wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej, terminale posiadają oznaczenia ułatwiające zachowanie dystansu społecznego, odizolowanie pasażerów wylatujących od pasażerów przylatujących, dostęp do automatów z maseczkami, dostępne są środki do dezynfekcji, ograniczony dostęp do części infrastruktury, przestrzenie publiczne są regularnie dezynfekowane, w autobusach mogą ograniczeniailości pasażerów.


Aktualności z lotnisk:

Ogólne zasady:

 • noś maseczkę
 • dezynfekuj ręce
 • przygotuj się na pomiar temperatury
 • wypełnij kartę lokalizacji podróżnego i przekaż załodze
 • przygotuj się na ograniczenia w serwisie pokładowym (brak ciepłych posiłków, napoje i przekąski serwowane w indywidualnych opakowaniach)
 • wypełnij oświadczenie (jeśli przewoźnik tego wymaga)
 • płać wyłącznie bezgotówkowo

Wdrożone środki bezpieczeństwa:

Personel pokładowy wyposażony jest w niezbędne środki ochrony osobistej, serwis pokładowy został zmodyfikowany, przydzielanie miejsc z zachowaniem bezpiecznej odległości na lotach z mniejszą ilością pasażerów, po wylądowaniu opuszczanie samolotu będzie odbywać się stopniowo, samoloty wyposażone są w filtry typu HEPA zapewniające wysoką jakość powietrza, maszyny są dezynfekowane specjalnymi środkami biobójczymi.

Zgodnie z wytycznymi IATA stosowane są też szczegółowe instrukcje odnoście cyrkulacji powietrza na pokładach samolotów. Połowa powietrza w kabinie składa się ze świeżo dostarczonego powietrza zewnętrznego (całkowita wymiana w ciągu 3 minut), oraz połowę powietrza recyrkulacyjnego (całkowita wymiana w ciągu 2 do 3 minut). Powietrze jest pompowane z prędkością 1 m/s przez sufit do kabiny i pod siedzeniami od strony okna. W ten sposób, poziome przepływy powietrza są zminimalizowane. W ten sposób tworzą się pionowe kurtyny powietrzne, które minimalizują poziome przepływy powietrza. Obecnie klimatyzacja działa zawsze, gdy pasażerowie są na pokładzie – nawet podczas postoju na płycie lotniska.

Ogólne zasady:

 • pamiętaj o zachowaniu dystansu społecznego w miejscach publicznych
 • przygotuj się na zmniejszenie ilości stolików w restauracjach
 • zwróć uwagę na godziny dostępności restauracji i barów
 • dostęp do niektórych świadczeń (basen, SPA, mini club, animacje, itp.) może być niemożliwy lub ograniczony
 • w hotelach będą instalowane dozowniki z płynami dezynfekującymi w określonych miejscach

Wdrożone środki bezpieczeństwa:

W zależności od wymagań w danym kraju: bardziej rygorystyczne normy sprzątania pokoi, dokładnie dezynfekowane pokoju przy każdym Kliencie, wietrzenie i dezynfekcja stref i pomieszczeń wspólnych, pracownicy wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, ograniczona możliwość samoobsługowego korzystania z restauracji podczas posiłków, udostępnienie dozowników z płynami antybakteryjnymi, zmniejszenie obłożenia restauracji i barów, ograniczona samoobsługa w restauracjach i barach, objęcie kontrolą przez lokalne komórki rządowe.